5. december

TWM

Twm er en meget gammel og klassisk windowmanager, men den lever stadig hist og her som et "alternativ der altid virker", og det kan derfor være godt at have et vist kendskab til den.

Den mangler mange features i forhold til nyere alternativer og er derfor udeladt fra mange nyere distributioner.

Derfor vil nok være nødt til selve at oversætte den, hvis man vil prøve den. Det nærmeste man kommer på en hjemmeside er http://www.plig.org/xwinman/vtwm.html.

Opstart af twm

Følgende .xsession-fil vil starte twm og sørge for at du som minimum har en xterm at arbejde i:

xterm &
twm

Konfigurering af twm

twm's opsætning styres enten af den enkelte bruger i dennes .twmrc-fil eller for alle brugere på systemet i /usr/X11R6/lib/X11/twm/system.twmrc. Da en tom .twmrc vil give en twm uden menuer eller noget som helst (dem eneste måde den kan afsluttes på er med kill) må det anbefales at man tager udgangspunkt i en eksisterende .twmrc.

Brug af twm

Udseende

Fokusopførsel

I twm følger fokus musen strengt sådan at hvis musen ikke er i et vindue har det vindue ikke fokus, og det kan ikke ændres.

Som standard hæves et vindue ikke (dvs. det bliver bag ved andre vinduer) selv om det får fokus. Dette kan ændres for udvalgte vinduer, ved at indsætte følgende linie i sin .twmrc:

AutoRaise { "XTerm" }
vil alle vinduer der hedder "XTerm" (eller er af klassen "XTerm" - herunder alle der hedder "xterm") blive hævet når de får fokus. Der er ingen måde at gøre dette til standardopførslen.

Tastaturbindinger

Som standard er der ingen tastaturbindinger i twm.

Menuers opførsel

Almindeligvis vil man konfigurere sin twm sådan at der kommer en menu frem når man trykker på en museknap uden for alle vinduer. Sådan en menu bliver kun på skærmen så længe man holder den pågældende museknap nede. Det vil sige at man trykker museknappen ned, trækker sig frem til det menupunkt man er interesseret i og slipper museknappen der.

Vinduer

Man flytter et vindue ved at trække i titelbjælken (som man kender det fra de fleste andre windowmanagere). Man ændrer størrelsen på et vindue ved at pege med musen på ikonet øverst til højre, trykke venstre museknap ned og trække musen udover den (eller de) kanter man vil flytte.

Placering af vinduer

Hvis man ikke giver et -geometry-argument til et program der åbner et vindue, vil twm præsentere dig for en ramme i den størrelse vinduet vil få som du så skal placere. Når du har flyttet rammen det rigtige sted hen, kan man enten placere vinduet der ved at trykke på venstre museknap. Alternativet er at man kan justere dets størrelse ved at trykke midterste museknap nede og trække udover de kanter man gerne vil flytte, når man så slipper museknappen placeres vinduet. Hvis man gerne vil være fri for at skulle placere alle vinduer manuelt, kan man sætte twm til at placere alle nye vinduer tilfældigt med følgende linie i sin .twmrc:

RandomPlacement