21. december

FLWM

FLWM, The Fast Light Window Manager, tilhører gruppen så-let-som-muligt windowmanagere, og er én af nogle stykker der bygger på samme ideer som WM2.
Det er et godt stykke tid siden der er gjort noget ved den og versionsnummeret er da også 1.00.
Umiddelbart vil jeg tro at der ikke sker mere med den, da det nok vil være svært at udbygge den og samtidig være tro mod keep-it-simple ideen.

Installation

Jeg hentede en prækompileret udgave. Der er ingen Red Hat- eller Debianpakker til download, men det er nok fordi der kun er tale om to filer:

kvi@snake ~ -> tar tzf flwm-1.00-x86.tgz 
flwm
flwm.1
kvi@snake ~ ->
Selve den eksekverbare fil og en tilhørende manualside.

Jeg kopierede flwm til /usr/local/bin og manualsiden til /usr/local/man/man1, og ændrede så min .xsession:

kvi@snake ~ -> cat .xsession
#!/bin/bash
flwm &
WINDOWMANAGER=$!
wait $WINDOWMANAGER
kvi@snake ~ -> 

I ukonfigureret udgave kan man ikke andet end at få en minimal menu ved at klikke på baggrunden.

En ganske sjov feature er måden hvorpå FLWM shader vinduer. Vinduets titlebar sidder lodret på venstre side, og ligeledes kan vinduet kun shades til en lodret barre.
Der er fem knapper på hvert vindue. En blank til ikonisering, en shade-knap og to til at maksimere vinduet: den ene horisontalt, den anden vertikalt. Den sidste knap lukker vinduet, og er placeret nederst i på barren.

I menuen findes punktet "New desktop". Det gør hvad det siger: laver en ny desktop, som man kan navngive efter behov.
Men læg mærke til at disse desktops ikke gemmes når man afslutter FLWM.


FLWM med hjemmebygget menu og flere desktops

Konfiguration

For at ændre på menuen skal kataloget $HOME/.wmx oprettes.
Heri lægges eksekverbare filer for de programmer der skal optræde i menuen. De vil optræde med filens navn i menuen, så lidt omtanke med navngivningen er hensigtsmæssig.

Men kan med fordel nøjes med at oprette symbolske links hvor det er muligt. Og ellers kan små shellscripts gøre det:

kvi@snake ~/.wmx -> ls -Fl
total 16
lrwxrwxrwx  1 kvi   teknik     13 Dec 18 00:13 CD Player -> /usr/bin/grip*
lrwxrwxrwx  1 kvi   teknik     14 Dec 17 23:36 Emacs -> /usr/bin/emacs*
lrwxrwxrwx  1 kvi   teknik     18 Dec 17 23:35 Evolution -> /usr/bin/evolution*
-rwxr-xr-x  1 kvi   teknik     26 Dec 18 00:17 Galeon*
-rwxr-xr-x  1 kvi   teknik     35 Dec 18 00:18 Minicom*
-rwxr-xr-x  1 kvi   teknik     76 Dec 17 23:45 Netscape*
lrwxrwxrwx  1 kvi   teknik     29 Dec 18 00:13 Volume Control -> /usr/bin/gnome-volume-control*
-rwxr-xr-x  1 kvi   teknik     32 Dec 17 23:36 xterm*
kvi@snake ~/.wmx -> cat Galeon 
#!/bin/sh
/usr/bin/galeon
kvi@snake ~/.wmx -> 

Er FLWM god?

Ja da. Den er hurtig og nem at bruge.
Jeg synes dog at det i længen er lidt upraktisk med den lodrette shading. Tilgengæld synes jeg vældig godt om muligheden for separat horisontal og vertikal maximering.
Og så ville det være rart at man ikke skal starte med at lave de samme desktops hver gang man logger ind.

Men som lille og hurtig windowmanager ligger den til en fin placering.