13. december

Er der plads på systemet?

df

Det er rart at vide om et filsystem er ved at blive fyldt, i stedet for bare pludselig at få at vide at nu er der altså ikke mere plads. Med kommandoen "df" kan du få en oversigt over hvad der er af fri plads på dine filsystemer:

~/ > df
Filesystem      1k-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2        985916  847068   87956 91% /
/dev/sda1        16288   6130   10158 38% /boot
/dev/sdb2       1832952  1523464  214872 88% /home
shmfs          200760     0  200760  0% /dev/shm
~/ >

Hvis tallene i søjlen med overskriften "Use%" kommer over 93% fungerer ext2-filsystemer ikke effektivt.

Hvis du kun interesserer dig for hvor meget plads der er tilbage på det filsystem, der svarer til et bestemt katalog, kan du bruge katalogets navn som argument til "df":

~/ > df ~/
Filesystem  512-blocks    Used  Available Capacity Mounted on
alfhd1#home1  25135104  20890874   3704144  85%  /home1
~/ >

Heraf kan vi udlede at kataloget "~/" (mit hjemmekatalog) ligger på filsystemet "/home1" og at der er 3.704.144 ledige 512 kb-blokke på det. Som standard måler "df" plads i "blokke". Da de kan have forskellige størrelser på forskellige systemer er det en fordel at bruge tilvalget "-k", der får "df" til at regne i hele kb:

~/ > df -k ~/
Filesystem  1024-blocks    Used  Available Capacity Mounted on
alfhd1#home1  12567552  10445444   1852064  85%  /home1
~/ >

du

Hvis det du er interesseret i at vide ikke er hvor meget plads, der er tilbage på et filsystem, men derimod hvor meget plads et katalog (inklusive underkataloger) bruger, så er det kommandoen "du" du har brug for:

~/ > du -s -k ~/Ada ~/C ~/Pascal
38598  /home/cmplx/sparre/Ada
2176  /home/cmplx/sparre/C
112   /home/cmplx/sparre/Pascal
~/ >

Tilvalget "-k" sikrer også her at de tal, der kommer ud, er i kb. Og "-s" begrænser uddata til en opsummering. Uden "-s" bliver der også skrevet, hvor meget der ligger i de enkelte underkataloger:

~/ > du -k ~/C
584   C/Programmer/tidy4aug00
1916  C/Programmer
12   C/dynamiske_biblioteker
2176  C/
~/ >

free

Kommandoen "free" svarer til "df" og "du", men for hukommelsen i maskinen:

~/ > free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     91960   83528    8432     0    1864   26672
-/+ buffers/cache:   54992   36968
Swap:    205792   11824   193968
~/ >

Vi kan her se at der er 91.960 kb hukommelse i maskinen. De 83.528 kb er i brug, og der er 8.432 kb fri. Den næste linie indeholder de samme tal, men denne gang korrigeret for hvor stor en del af hukommelsen, kernen bruger som mellemlager (engelsk: "cache") for filer der er ved at blive læst og/eller skrevet. Hvis vi ser på de tal, så kan vi se at vi rent faktisk kan bruge 36.968 kb til, før det for alvor bliver nødvendigt at kopiere dele af hukommelsen ud på disken (engelsk: "to swap"), for at have plads til alle de programmer, der kører på maskinen. Og den sidste linie fortæller, hvor meget plads der er reserveret på disken som reservehukommelse (205.792 kb) og at vi allerede bruger en smule af den (11.824 kb).