9. december

Flere værktøjer til stavekontrol

Pakken spellutils indeholder programmer til at isolere tekstdelene fra forskellige filtyper, så det er muligt at tjekke filerne for stavefejl. I den nuværende udgave er der to programmer:

newsbody
til at frasortere brevhoved, citater og signatur fra e-post og Usenet-beskeder.
pospell
til at trække de oversatte tekster ud af .po-filer (gettexts filformat).

Installation:


user$ wget -q http://home.worldonline.dk/~byrial/spellutils/spellutils-0.7.tar.bz2
user$ bunzip2 < spellutils-0.7.tar.bz2 | tar xf -
user$ cd spellutils-0.7
user$ ./configure
user$ make
user$ su
Password:
root$ make install
root$ exit
exit
user$ cd ..
user$ rm -rf spellutils-0.7

Hvis du allerede har installeret aspell (ellers se den 2. december), så kan du for eksempel tjekke en dansk oversættelse af et program med kommandoen:


pospell -n program-da.po -p aspell -- --lang=dansk check %f

Hvis du regner med at tjekke .po-filer ofte, kan du nok med fordel lave et alias for kommandoen. Hvis du bruger tcsh, klares det ved at føje linien


alias pospell-da '\pospell -n \!* -p aspell -- --lang=dansk check %f'

til $HOME/.tcshrc.

Der står meget mere om spellutils i brugsanvisningen.