19. december

Konsolfiduser

Højre flyvende-tæppe-tast skifter mellem konsollerne opad og venstre flyvende-tæppe-tast gør det nedad.

Menu-tasten (til højre for den højre flyvende-tæppe-tast) skifter mellem den aktuelle og den sidstbenyttede konsol.

Man kan også kopiere og indsætte i tekstkonsollen, ved med musen at markere det man vil kopiere. Det indsættes så hvor markøren er placeret, når man højreklikker.

Denne funktion virker også på tværs af konsollerne.

Scroll terminalvinduet frem og tilbage med shift-PageUp og shift-PageDn. Dette trick duer også hvis man lige har bootet op i tekstmode, og gerne vil tilbage og se hvad der blev skrevet.