8. december

Find alle linier mellem to kendte linier

tip
Print alle linier i filen baz fra og med linien, der indeholder 'foo' til og med linien der indeholder 'bar':
  perl -ne '/foo/ .. /bar/ and print' baz
Print linierne 10 - 20 fra filen baz:
  perl -ne '10 .. 20 and print' baz
Kombiner: Print alle linier i filen baz fra og med linien, der indeholder 'foo' til linie 20:
  perl -ne '/foo/ .. 20 and print' baz