4. december

Autorotation af mail-signatur

Populært og meget nemt at føre ud i livet.

Vi benytter samme metode som de fortune-cookies man kan få ved at skrive fortune ved prompten.

Programmerne fortune og strfile skal være installeret. På RedHat 6.0 ligger de i pakken fortune-mod-1.0-9. Installér dem hvis de ikke allerede er der:

$ su
Password: megethemmeligt 
# rpm -Uvh /path/to/rpms/fortune-mod-1.0-9-1.0-9.alpha.rpm
# ^d
$
Opret et katalog fx ~/signatures
$ mkdir ~/signatures
$ cd signatures/
Opret en fil med favorit-editoren. navngiv den fx. my-sigs. I filen adskilles hver signatur af en linie med tegnet "%":
$ cat my-sigs
%
Another new Alan Cox patch for Linux 2.1.131 is available for testing,
just in case you have nothing to compile right now.
 - freshmeat.net announcing linux-2.1.131ac6
%
Linux - because a PC is a terrible thing to waste
%
"...you might as well skip the Xmas celebration completely, and instead
sit in front of your linux computer playing with the all-new-and-improved
linux kernel version."
 - Linus Torvalds
$
Lav et kort shell-script. Kald det shift-sig.sh:
$ cat shift-sig.sh
#! /bin/sh
#
# make sure we're in the right directory
cd $HOME/signatures || exit 1
# update data-file
/usr/sbin/strfile my-sigs

# Make sure the signature-file is gone
/bin/rm signature

# now create af random signature-line
echo "-- " >> ./signature
echo "Navn og email adresse eller hvad du nu synes" >> ./signature
echo >> ./signature
/usr/games/fortune my-sigs >> ./signature
$ 
Lav et softlink fra ~/signatures/signature til ~/.signature:
$ ln -s ~/signatures/signature ~/.signature
Indsæt shift-sig.sh i din crontab:
$ crontab -e
crontab kan for eksempel se således ud:
# crontab format:
# minute  hour  day of month  month  day of week  command

# Change my signature every two minutes
*/2 * * * * $HOME/signatures/shift-sig.sh > /dev/null
Mail-signaturen (.signature) ændres nu hvert andet minut.