24. december

Her kunne bare have været et link til beskrivelsen om hvordan Windows NT eller Windows 2000 slettes og Linux installeres.
Men da vi ikke falder for samme billige tricks som et velkendt EDB-firma fra Redmond, er her et par ting, der kan gøre bekendtskabet med BASH-shell'en lidt lettere.

Hvordan sættes NumLock til ON ved boot?

Hvis man bruger de virtuelle terminaler og samtidig har brug for det numeriske tastatur kan man i /etc/rc.d/rc.local (RedHat'ish) eller tilsvarende indsættes følgende:
for I in 1 2 3 4 5 6
do
  setleds +num < /dev/tty$I > /dev/null
done

Current Working Directory.......

Er du nogensinde i tvivl om hvilket katalog du egentlig befinder dig i? En dyrekøbt erfaring:
Der trængte til at blive ryddet op i ~/logo/. I stedet blev der ryddet lidt for grundigt op i /home/www/www.sslug.dk/logo/ !!
Det kunne formodentlig være undgået med en fornuftig prompt. Men RedHat's default prompt er lidt håbløs på dette punkt; den viser det samme ligegyldigt hvilket af de to ovenstående kataloger man står i.
Med BASH-shell'en er det nemt at ændre. I /etc/bashrc eller $HOME/.bashrc ændres
PS1="[\u@\h \W]\\$ "
	
til
PS1="[\u@\h \w]\\$ "
	
Nu vises fuld sti til Current Working Directory
Nu vi er ved det: Hvad med at sætte Current Working Directory som titel i xterm'en?
PS1="\[\033]0;\w\007[\u@\h \w] $ "
Men det giver selvfølgelig problemer hvis man logger ind over netværket eller på en virtuel terminal. Et eksempel der giver forskellig prompt afhængig af TERM-variablen:
if [ $TERM = "xterm" ]
then
 PS1="\[\033]0;\w\007[\u@\h] $ "
else
 PS1="\u@\h \w -> "
fi
export PS1
	

Midnight Commander

Når Midnight Commander afsluttes er man tilbage i det katalog hvor den blev startet. Fra manualsiden kan man snuppe denne sekvens:
mc ()
{
 MC=/tmp/mc$$-"$RANDOM"
 /usr/bin/mc -P "$@" > "$MC"
 cd "`cat $MC`"
 rm "$MC"
 unset MC;
}
Indsæt den i /etc/bashrc eller $HOME/.bashrc.
Mon ikke SSLUG's Torben Fjerdingstad er ophavsmand til det?

Kommando-orienteret historik

Prøv dette på kommandolinien i BASH:
for I in 1 2 3
do
echo $I
done
   
Hvis denne kommando skal gentages, skal man scrolle en hel del med pilene.
Sæt variablen command_oriented_history:
export command_oriented_history=on
   
Prøv endnu en for-løkke:
for H in 5 6 7
do
echo $Y
done
   
brug nu pil-op eller <ctrl>-p. Hele for-løkken står på en linie, lige til at rette i.
Indsæt export command_oriented_history=on i /etc/profile eller ~/.bash_profile.

Windows NT/2000 afinstalleringbeskrivelsen ligger på http://linuxfreak.org/news.db/?id=91

Glædelig jul fra SSLUG's webmastere og venner.