21. december

vi-tricks

Kommandorne i vi der benyttes til at ændre tekst efterfølges normalt af en `flyt' kommando og har et valgbart antal foranstillet. Her nogle eksempler på dette og andre nyttige ting:

 
2d} slet to afsnit
2>} indsæt <tab> foran alle linier i afsnit
2d)2(P ombyt to sætninger med forrige to sætninger
bdwwP ombyt to ord
b"ay2e$"ap gem to ord i register a og indsæt dem sidst på linien
T"ct"tekst<esc> skift teksten mellem citationstegn hvor markøren står ud med tekst
F"cf"'tekst '<esc>Som ovenstående, men erstat også " med '
c/[A-Z][^ ]*tekst<esc> udskift teksten fra markør til første ord med stort begyndelsesbogstav med tekst
ma:'a,'bw>>navn<cr> set mærke a og gem teksten fra linien hvor mærke a står til linien hvor mærke b står i bagest filen navn
!22}sort sorter de næste 22 afsnit linievis vha. sort
:%!awk '{print $1,$0}' gentag første ord i alle linier vha. awk
:ma tr OHej<ctrl>-V<esc><cr> definér kommandoen tr til at indsætte en linie med teksten Hej i linien over markøren
:ab fx for eksempel<cr> lad fx være en forkortelse for for eksempel
:set all se hvilke editor flag, der er sat