20. december

Postscriptmanipulation

I .bashrc indsættes følgende alias:
alias 2to1='pstops "2:0L@.7(21cm,0)+1L@.7(21cm,14.85cm)" '
På kommandolinien skrives 2to1 foo.ps bar.ps, og der udskrives to sider på et a4 papir.
Eller måske postscript udskrivning af manualsider. Med farver:
#! /bin/sh
#
# printman: prettyprint a manpage
#
if [ $# != 2 ]
then
    echo Usage: printman man-side printer   
else
    man $1 | a2ps -m --header="Manual for $1" --prologue=color \
      --center-title=$1 --left-footer="Printed by %n@%M" -P $2
fi

Greetings from Bibi's Diner