2. december

S°g-og-erstat der inkluderer underkataloger

For hver fil i dette katalog og alle underkataloger:
Udskift Microsoft med Linux og gem en .bak-backup af den uŠndrede fil.

find . -type f -print | xargs perl -i.bak -pe 's/Microsoft/Linux/g';