16. december

Samme linie i tekstfiler

Perl er godt til at behandle tekst:
Print linier der ses første gang (unique)
     perl -ne '$seen{$_}++ || print' fil.txt
Tæl antal gange en linie ses
perl -ne '$seen{$_}++; END { print map {"$seen{$_} $_" } keys %seen}' fil.txt