13. december

Kommando- og filnavnsudfyldning i tcsh

Med denne opsætning kan du nøjes med at taste starten på en kommando, <TAB> starten på et filnavn, <TAB> og <ENTER> - og så er du igang.
Når du vil skifte katalog (med cd) er bliver der kun vist kataloger.
Når du vil køre LaTeX kigger kommandofortolkeren kun på ".tex"-filer, når du vil køre gv, kigger kommandofortolkeren kun på ".ps", ".eps" og ".pdf"-filer.
Og så videre.
Når man kalder finger eller last vises der kun brugernavne.
Indsæt den følgende tekst i ~/.tcshrc, og du skulle være kørende.
#-----------------------------------------------------------------------------
#-- Automatisk kommando- og filnavnstilretning:
 
set autolist
set fignore = (.o .ali \~ \#)
set recognize_only_executables
set correct = cmd
 
complete cd    'p/1/d/'
complete latex  'p/*/f:*.tex/'
complete dvips  'p/1/f:*.dvi/' 'p/2/(-o)/' 'p/3/f:*.ps/'
complete finger  'p/*/u/'
complete last   'p/*/u/'
complete gv    'p/*/f:*.{ps,eps,pdf}/'
complete gnatmake 'p/*/f:*.{ads,adb}/'
complete gnatchop 'p/*/f:*.ada/'
 
#-----------------------------------------------------------------------------