Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Översikt   Kalender   Sök
 

Ledelse

Styrelsen

Ledamöter till SSLUGs styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsen kan kontaktas via e-post: bestyrelsen(å)sslug.dk.
Funktion: Vart är SSLUG på väg hän?
Vilka tjänster och e-postlistor ska SSLUG erbjuda
Årets SSLUG-pris
Utnämning av hedersmedlemmar
Kontaktperson för leverantörer/sponsorer
Personer: Nuvarande styrelsen
Protokoll från styrelsemötena

Föreningens stadgar kan självklart läsas on-line.

Då allt arbete inom SSLUG föregår på frivillig basis, så finns där ytterligare ett antal arbetsgrupper, som sköter om den dagliga driften av SSLUG-maskinen, kontakter med pressen, koordinering av möten m.m. Mer information finns på beskrivningen av våra e-postlistor.

Valberedning (valggruppen)

Valberedning (valggruppen) består av: Peter Toft, Frank Damgaard och Keld Simonsen

Valberedning kan kontaktas via webmail.

admin

E-post: admin(å)sslug.dk
Hemsida: http://www.sslug.dk/admin
Funktion: Ansvarar för driften av våra maskiner, e-postlistor etc.
Vem: Henrik Størner (Kontaktperson), Peter Toft, Torben Fjerdingstad, Kristian Vilmann, Björn Nilsson Jesper Krogh, Jacob Sparre Andersen och Henrik Grove.

www_admin

E-post: www_admin(å)sslug.dk
Hemsida: http://www.sslug.dk/www_admin/www_admin
Funktion: Ansvarar för generella webbsidor, layout, organisation och struktur på webb-servern. Att få medlemmar och andra till att bidra med webbsidor.
Vem: Frank Damgaard, Peter Toft, Jacob Sparre Andersen, Kim Schulz, Keld Simonsen, Magnus Østergaard, Jesper Krogh, och Martin Wahlén

SSLUG är bland annat till för medlemmarna och andra som har behov av tips och tricks till Linux. Om du tycker att någon speciell webbsida saknas på SSLUG-maskinen, eller du har lust att bidra med webbsidor, så kontakta www_admin(å)sslug.dk.

 
Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Översikt   Kalender   Sök

 
 
Fel och synpunkter angående webb-sidorna skickas till <www_admin>. Senaste ändring Friday, 16-Dec-2005 00:28:24 CET
Denna sidan underholds av Peter Toft .