Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Översikt   Kalender   Sök
 

Vad är SSLUG?

SSLUG är Skåne Sjælland Linux User Group, och består som namnet säger av en grupp personer med bas i Öresundsregionen och med ett gemensamt intresse för operativsystemet Linux.

SSLUG är en ideell förening, oberoende av ekonomiska intressen. Verksamheten möjliggörs genom gemensamt arbete samt emellanåt donationer av hårdvara. Vi är partipolitiskt och religiöst oberoende, och diskriminerar ej någon på grund av ras eller hudfärg. SSLUG sänder inte ut reklam, elektronisk skräppost eller liknande. SSLUG hjälper gärna företag och privatpersoner med Linux, men har som sagt inga kommersiella eller ekonomiska intressen.

SSLUG deltar från tid till annan i diverse arrangemang, konferenser och liknande. Således är SSLUG alltid medarrangör av LinuxForum. SSLUG hjälper gärna företag och privatpersoner med Linux, men har inga kommersiella eller ekonomiska intressen i dette.

Vi lägger stor vikt vid att SSLUG är en svensk/dansk förening. Våra officiella språk är svenska och danska.

Vi har fyra stora möten vart år - alternerade mellan Skåne och Köpenhamnsområdet, och mindre möten i Köpenhamn, Malmö och Lund fyra gånger per månad. Alla svenskar och danskar som är intresserade av Linux är välkomna att delta på SSLUGs e-postlistor. Kom ihåg att anmäla dig först.

SSLUG samarbetar med BSD-DK och DKUUG bl.a. i samband med LinuxForum konferensen. SSLUG lånar ofta också lokaler av DKUUG. Därutöver samarbetar SSLUG med andra föreningar angående kontakter med pressen, vid konferenser, seminarier, etc.

SSLUG är ett barn av Internet och entusiasters glädje över den öppna värld, som Linux representerar. Redan från första början har där aldrig varit långt från tanke till handling och idag är SSLUG en av världens största Linux användargrupper.

Webbsidor på www.sslug.dk ägs av SSLUGs medlemmar, och får ej användas i kommersiellt syfte utan tillstånd från styrelsen.

SSLUGs logo är designad av Nicolai Rasmussen, och kan användas för privat ändamål av SSLUGs medlemmar. Kontakta styrelsen för kommersiell användning av SSLUGs logo.

 
Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Översikt   Kalender   Sök

 
 
Fel och synpunkter angående webb-sidorna skickas till <www_admin>. Senaste ändring Saturday, 21-Jan-2006 00:01:21 CET
Denna sidan underholds av Gitte Wange .