[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [TEKNIK] "ln -s" och apache 2Peter Makholm skrev:
Håkan Larsson <sslug@sslug> writes:

Jag har läst men inte förstått. Har provat de alternativ som beskrivs
utan framgång. Jag tar gärna emot ett tips om hur jag ska skriva i
httpd.conf för att (~pub) länken ska bli sylig i Firefox.

Før talte du om problemer med at symlinks ikke virkede i apache, Så er
det højst sandsynligt at du magler en 'Options +FollowSymLinks' i din
apache-opsætning.

Nu taler du om '~pub' så er det muligvis UserDir du mangler at sætte
op?

http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_userdir.html#userdir

//Makholm

Hej.

Så här virker det hela.

httpdir = /var/www/html/global/

Om jag surfar till http://mindomän.nu/filer ser jag en mapp som heter tom.
l /var/www/html/global/filer ger

drwxr-xr-x 3 root  root  4096 13 mar 16.24 .
drwxr-xr-x 8 apache apache 4096 12 mar 19.10 ..
lrwxrwxrwx 1 root  root   13 12 mar 18.04 pub -> /download/pub
lrwxrwxrwx 1 root  root   9 13 mar 16.24 testmapp -> /testmapp
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 12 mar 18.05 tom

om jag surfar till http://mindomän.nu/filer/testmap eller
          http://mindomän.nu/filer/pub
blir det följande felmeddelande.

"You don't have permission to access /filer/testmap on this server."

l /testmapp ger
drwxrwxrwx  2 root root 4096 13 mar 16.22 testmapp
ändrar jag till
drwxrwxrwx  2 apache apache 4096 13 mar 16.22 testmapp
blir det lik väl
"You don't have permission to access /filer/testmap on this server."

I httpd.conf har jag provar att lägga till följnade

-------------snipp--------------------------------
<Directory "/var/www/html">
  Options Indexes FollowSymLinks

    AllowOverride All
    Options +FollowSymLinks  <--------------

#  AllowOverride None
  AllowOverride AuthConfig

  Order allow,deny
  Allow from all

</Directory>
------------snapp----------------------------------

och
-----------snipp-----------------------------
<IfModule mod_userdir.c>
#  UserDir disable      lagt till "#"
  UserDir public_html     tagit bort "#"
</IfModule>
----------snapp-------------------------------

Hur jag än gör så blir resultatet i Firefox eller IE7 oförändrat.
Har inga idéer kvar om vad felet kan vara. I apache 2.0 behövde jag inte göra några förändringar i httpd.conf eller ssl.conf för att få detta att vike perfekt...

Mvh
/Håkan i Halmstad


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2009-04-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *