[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

RE: [TEKNIK] Søg og addere - regex?Perl to the rescue...

Ud fra dit udkast er det ikke helt til at se om du bare numerisk vil lægge 2 til eksponenten (så 1E-7 <> 1E-9 og 1E7 -> 1E9) eller om du vil trække 2 fra alle eksponenter (1E-7 -> 1E-9 og 1E7 -> 1E5)

Hvis der skal trækkes 2 fra ensponenten (altså så 1E-7 bliver til 1E-9)

perl -e 'while(<>){s/(S\,value:\s\dE)([\+\-]\d+)/"$1".($2-2)/eg;print}' < fil > nyfil

Og hvis der skal lægges 2 til eksponenten (så 1E-7 bliver til 1E-5 og 1E7 -> 1E9)

perl -e 'while(<>){s/(S\,value:\s\dE[\+\-])(\d+)/"$1".($2+2)/eg;print}' < fil > nyfil

(Jeg kan ikke helt se hvad den sidste skal gøre godt for, men hvem ved.

Jeg håber at det kan bruges...

Søren Koch
Senior Udviklingsingeniør
Direkte telefon +45 4677 5816
Mobil 
sslug@sslug

Afdelingen for Brændselsceller og Faststofkemi
Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi
Danmarks Tekniske Universitet
Bygning 228, Postboks 49, 4000 Roskilde
Tel +45 4677 5800
Fax +45 4677 5858
www.risoe.dtu.dk
Sikker e-post sendes til sslug@sslug 


> -----Original Message-----
> From: Michael Schmidt [mailto:sslug@sslug 
> Sent: Wednesday, March 04, 2009 11:31 AM
> To: sslug@sslug
> Subject: [TEKNIK] Søg og addere - regex?
> 
> Hej NG, jeg er på usikker grund.
> Jeg har en stor text fil (csv, med , som felt seperator og " som 
> tekst/indholds afgrænser) hvori jeg har brug for at justere 
> værdien i en 
> linje i to felter i alle poster:
> 
>  S,value: 1E-n
> 
> skal ændres til:
> 
>  S,value: 1E-n+2
> 
> Eksempel:
> 
>  S,value: 1E-2 ->  S,value: 1E-4
>  S,value: 1E-7 ->  S,value: 1E-9
>  S,value: 1E-13 ->  S,value: 1E-15
> 
> (der er i øvrigt linjeombrydning både før og efter hver af 
> disse "S,value: 
> 1E-n"
> Jeg kunne nok selv finde ud af at lave søg og erstat, men så 
> skal der 
> ittereres mange gange og jeg riskerer at (vil hel sikkert 
> ske) erstatte 
> resultatet fra et tildligere gennemløb med et nyt - og derved 
> ende med 
> forkerte værdier.
> 
> Håber I kan hjælpe (og spare mig for mange timers manuel redigering)
> 
> På forhånd tak
> -- 
> Med venlig hilsen
> /Zmit/
> RLU # 314205
> 
> 
> 
> 


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2009-04-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *