[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

RE: SV: [SIGNATUR] Import af signatur fra Windows til LinuxHej Egon,

Ad. Password hver gang:
Kundevilkårene er naturligvis det gældende. Vejledningen er skrevet så de bedst muligt hjælper brugeren til at overholde vilkårene. Også for brugere der ikke altid husker at agere som du.

Ad. Benyttelse af privat nøgle efter spærring:
Du har en pointe. Formuleringen kommer fra IT- og Telestyrelsens certifikat politik (CP) afsnit 7.3.4 og derfor har jeg rejst denne uhensigtsmæssighed, da der i givet fald først skal laves en rettelse i CP'en.

PS. CP'en findes på www.signatursekretariatet.dk

Venlig hilsen
Peter Lind Damkjær


-----Original Message-----
From: Egon Andersen [mailto:sslug@sslug 
Sent: 26. maj 2004 18:27
To: sslug@sslug
Subject: Re: SV: [SIGNATUR] Import af signatur fra Windows til Linux


Peter Lind Damkjær wrote:
> Hej alle,
>  
> En af de væsentligste ændringer er netop at der ved eksport fra MS 
> laves en HTML-fil. Hvis man ønsker at eksportere i et standardformat 
> som PKCS12 (det tidligere) anvender man følgende vejledning: 
> http://privat.tdc.dk/artikel.php?dogtag=tdc_p_digi_support_inst_eks_g
> 
> Import af PKCS#12 i Mozilla/Netscape og Opera er beskrevet på: 
> http://privat.tdc.dk/artikel.php?dogtag=tdc_p_digi_support_inst_imp_a
>  
> HUSK AT MEGET OPMÆRKSOM PÅ REGLERNE OM PASSWORD BESKYTTELSE!!!!!!!
>  

Der er iøvrigt en diskrepans mellem kundevilkår:

...
Certifikatindehaveren må ikke efterlade den private nøgle uden opsyn i 
en ikke-aflåst tilstand (f.eks. en arbejdsstation, hvor aktiveringskoden 
er indtastet).
...

og teksten på: 
http://privat.tdc.dk/artikel.php?dogtag=tdc_p_digi_support_inst_imp_a

... at adgangskoden skal indtastes HVER GANG den signaturen anvendes.


Jeg forlader naturligvis aldrig maskinen med certifikatet i uaflåst 
tilstand, men det er jo ikke nødvendigvis det samme som at adgangskoden 
skal indtastes hver gang.
Jeg antager at jeg skal henholde mig til de kundevilkår jeg har 
indvilget i at acceptere.Desuden forudser jeg problemer med følgende formulering i vilkårene: "Certifikatindehaveren skal slette (overskrive) den private nøgle, når 
den ikke længere benyttes." samt
"Certifikatindehaveren må ikke benytte den private nøgle efter anmodning 
om spærring, notifikation om spærring eller efter udløb af certifikatet."

Dette vil reelt betyde at man ikke kan dekryptere sine 'gamle' e-mails 
efterfølgende. Det kan da ikke være meningen.


Med venlig hilsen
Egon Andersen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:34 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *