[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: SV: [SIGNATUR] Liberalisering af nøglecentre... et "statsautoriseret" nøglecenter.Peter Lind Damkjær <sslug@sslug> writes:

> Jarl Friis efterlyser en form for autorisation af nøglecentre. Det er
> egentlig præcis det IT- og Telestyrelsen (ITST) og Videnskabsministeriet har
> gjort.
> 
> Der her været 2 parallelle og koordinerede initiativer:
> 
> OCES (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service):
> ITST har defineret en række såkaldte certifikat politikker (en slags
> "autorisation"), der beskriver et sæt vilkår for udstedelse af OCES
> certifikater. Hvis et certificeringscenter ønsker at udstede certifikater
> efter disse politikker skal man igennem en revisionsproces og godkendes af
> ITST. Det er på ingen måde forbeholdt TDC at udstede OCES certifikater og
> andre kan søge godkendelse på samme vis. Der stilles naturligvis en række
> krav, som er gjort offenligt tilgængelige og kan læses på
> www.signatursekretariatet.dk (En side der i øvrigt kan anbefales for
> interesserede)

Tak for informationen og opklaringen.

> 
> Udbud:
> Ved siden af arbejdet med at udviklet OCES politikkerne, har der i ca. 3/4
> år været kørt et udbud om levering af OCES certifikater. 5 parter blev i sin
> tid prækvalificeret og den 6. februar blev TDC offentligt som vinder. Men
> det betyder altså stadig at andre også kan udstede OCES certifikater, hvis
> de bliver godkendt.


Det er here filmen knækker (for mig). I det at TDC "vandt" et udbud,
antyder det at der på et eller andet plan er taget en politisk
beslutning om at til en eller anden opgave kun skulle bruges en
leverandør; nemlig "vinderen" af udbudet. Det er jo sådan det
forholder sig med udbud og vindere af den slags. Oftest bruges udbud i
forbindelse med produkt eller opgaver som der kun skal bruges een
af. Fx. en storebæltsbro, hvor der politisk set (pg.a. miljøet) ikke
ønskes mere end een af slagsen, selvom man teoretisk set godt kunne
forestille sig konkurrence her også.

Jeg prøver at finde ud af helt præcist *hvilken* opgave som der var
taget en beslutning om at der hertil kun skulle bruges een leverandør
(via et udbud med en tilhørende vinder). Og til denne opgave prøver
jeg så at søge svaret på *hvorfor* der var taget en beslutning om at
der kun skulle bruges een vinder og ikke direkte konkurrence.

Hvis nogen kunne give svar på disse to spørgsmål ville det give meget
lys over sagen. Indtil da vil jeg stille nogle ledende spørgsmål.

Spg. 1) At TDC er blevet den eneste leverandør til udstedelse af OCES
certifikater. Skyldes det 
a) At Staten har politiske besluttet at der kun skulle findes een
"vinder", dvs, søgt monopol-tilstand.?
ELLER
b) At TDC var den eneste af de 5 parter der var i stand til at opfylde
de krav der var stillet af ITST?

Spg 2.  At andre nøglecentre (certifikat-udstedere) (lad os sige KMD)
kan blive autoriserede OCES-certifikat udstedere, betyder det
a) At borgere som har fået udstedt certifikater af (lad os sige) KMD
direkte kan bruge deres OCES certifikat til Told&Skat
selvangivelse-service?
ELLER
b) At der er taget en politisk beslutning i det konkrete tilfælde
Told&Skat, om at de kun vil tillade een certifikatudsteder (og denne
skal være OCES-godkendt), og at det netop var dette udbud som TDC
"vandt".

> Jeg håber det gav lidt lys over sagen.

Det gjorde det (delvist).

Jarl


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:33 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *