Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Forum   Kalender   Sök
MhonArc Dato: [Date Prev] [Kronologisk oversigt] [Date Next]   Tråd: [Date Prev] [Oversigt tråde] [Date Next]   MhonArc
 

EU låter Microsoft skriva patentdirektivHej!

Den 20 februari offentliggjorde EU-kommissionen ett direktivförslag som
legaliserar patent på datorprogram enligt amerikansk modell. En
branschorganisation dominerad av Microsoft ligger bakom förslaget. Dessutom
återspeglar inte kommissionens pressrelease direktivets faktiska innehåll. Om
man läser vad som står framkommer direktivets verkliga konsekvenser:

- Vi får ett gränslöst patentsystem där *alla* abstrakta ideer kan
patenteras, även sådana av typen "Amazon One Click" och "BT Hyperlink".

- Över 30000 patent på "datorimplementerade uppfinningar" legaliseras. I
strid med lagens ord och mening har sådana patent (dvs abstrakta regler
förklädda i teknisk datajargong) beviljats av EPO. Många företag bryter redan
nu ovetandes mot flera av dem!

- Upphovsrätten undergrävs, den lag som hittills legat till grund för den
blomstrande mjukvarubranchen i Europa.

- Standarder monopoliseras, shareware, fri/open source progamvara och
småföretag förhindras tillträde till den öppna marknaden,
multimedia-producenter och -användare avgiftbeläggs (MPEG 4 kommer att kosta
0.02 EUR per timme).

- Kontrollen över den europeiska mjukvaruindustrins juveler överlämnas till
utomeuropeiska storföretag.

- Innovationen och IT-utvecklingen i Europa hämmas (*alla* ekonomiska studier
som gjorts drar denna slutsats, även de beställda av patentförespråkare).

- Flera miljarder euro överförs från mjukvaruindustrin till de i Bryssel som
ligger bakom direktivet.

- Grundläggande fri- och rättigheter försvagas för medborgare i
informationssamhället.


Dessa långtgående konsekvenser av Bryssels skandalösa agerande förtjänar att
uppmärksammas så fort som möjligt.

För mer information se:

  http://petition.eurolinux.org/pr/pr17.html
  http://petition.eurolinux.org/pr/pr18.html

en djupare analys och bilder finns här:

  http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eubsa-swpat0202/
  http://www.eurolinux.org/news/warn01C/


Vänligen skicka denna information vidare till intresserade kollegor och ring
gärna undertecknad eller kontakta någon av personerna på ovanstående länkar.

Om du vill få regelbunden information kan du anmäla dig till FFII/Eurolinux
nyhetsbrev genom en enkel anmälan på den här sidan:

  http://lists.ffii.org/mailman/listinfo/news


Vänliga hälsningar,

Erik Josefsson, SSLUG.

hem: 040-194161
mob: 0707-696567


 
Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Översikt   Kalender   Sök

 
 
Fel och synpunkter angående webb-sidorna skickas till <www_admin>. Senaste ändring 2005-08-10, klockan 20:48
Denna sidan underholds av MHonArc .