Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Forum   Kalender   Sök
MhonArc Dato: [Date Prev] [Kronologisk oversigt] [Date Next]   Tråd: [Date Prev] [Oversigt tråde] [Date Next]   MhonArc
 

PR den danske holdning til softwarepatentdirektivforslagetPressemeddelelse

<Overskrift>
Er EU kommissionens softwarepatentdirektiv en teknisk handelshindring?

Den danske holdning til forslaget til EU-direktiv om patenter på
software er ikke længere entydigt positiv!
</Overskrift>

<BODY>

SSLUG og DKUUG var forrige fredag eftermiddag, den 30 august
2002 kl. 15.00, inviteret til m√łde i EF-specialudvalget for
tekniske handelshindringer under √ėkonomi- og
Erhvervsministeriet for at dr√łfte et af ministeriet
udfærdiget notat med indstillinger til den danske regerings
mandat og holdninger p√• det kommende EU-R√•dsm√łde.

Ministeriet oplyser at forslaget skal dr√łftes i
rådsarbejdsgruppen den 13. september 2002 samt på
arbejdsgruppem√łder i oktober (R√•dsarbejdsgrupperne er de
embedsmandsgrupper i Bruxelles, der forbereder R√•dsm√łderne).
Forslaget er på dagsordenen for Rådet for Konkurrenceevne
til eventuel opnåelse af en politisk aftale den 14. og 15.
november 2002.

Hvis man p√• Ministerr√•dsm√łdet (for ministrene med ansvar for
konkurrenceevne) den 14. og 15. november 2002 bliver enige
om at indf√łre patenter p√• software, s√• vil dette ske uden at
man har gjort borgerne i almindelighed klart, hvilke
konsekvenser det kommer til at få for samfundsudviklingen og
især brugen af moderne informationsteknologi, der kan blive
dårligere og dyrere.

Til m√łdet den 30. august havde ministeriet foruden de faste
medlemmer af EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer denne gang blandt andet inviteret SSLUG og
DKUUG til at deltage i m√łdet.

Som det vil være nogen bekendt har begge foreninger
tidligere igennem de sidste par år gentagne gange skriftligt
givet udtryk for deres modstand mod indf√łrelse af nye
regler, der legaliserer patenter på software og
forretningsmetoder. Se links til tidligere h√łringssvar
nedenfor.

Til brug i m√łdet i EF-specialudvalget havde SSLUG, DKUUG og
PROSA skrevet et notat, der når frem til helt andre
synspunkter og indstillinger end dem regeringen havde lagt
op til. Se:

http://www.sslug.dk/~anne/pressemeddelelse-02-09-02.html

Specialudvalgsformanden lovede at ministeriet nu ville tage
dette notat med dets modforslag til indstillinger med i
overvejelserne, når det endelige danske forhandlingsmandat
skal fastsættes. Dette sker i Folketingets EU-udvalg på
grundlag af et notat fra √łkonomi- og Erhvervsministeriet
forud for Ministerr√•dsm√łdet, s√•ledes som det er dansk
praksis.

P√• de seneste r√•dsarbejdsgruppem√łder har man fra den danske
regerings side givet udtryk for, at man var meget positivt
stemt til Kommissionens direktivforslag.
Rådsarbejdsgrupperne er de embedsmandsgrupper i Bruxelles,
der forbereder R√•dsm√łderne.
 
Dette kan give anledning til nogen undren, fordi det er et
direktivforslag, som lægger op til at EU tillader
patentering af software og fordi de fleste andre lande har
en r√¶kke fundamentale forbehold og udest√•ende sp√łrgsm√•l til
direktivteksten.
 
Direktivteksten vil lovligg√łre Det Europ√¶iske Patentkontors
(EPO) lange og selvbestaltede praksis, som er i strid med
Den Europæiske Patentkonvention (artikel 52) og i strid med
de fleste europæiske landes nationale patentlovgivninger
(Den danske patentlovs §1 stk. 2 pkt. 3). Se notatet fra
SSLUG, DKUUG og PROSA til EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer.
 
Patentkontorer lever i f√łlge sagens natur blandt andet af at
udstede patenter, så de er ingenlunde upartiske parter som
rådgivere for EU's regeringer i denne sag, som især
forbrugere og IT-fagfolk, programm√łrer har stor interesse i.
 
Til syvende og sidst er det sp√łrgsm√•let hvad der bedst
tjener samfundet som helhed. L√¶s de tidligere h√łringssvar,
stud√©r sp√łrgsm√•let p√• www.softwarepatenter.dk og d√łm
derefter selv.

For os er der ingen tvivl: Patenter er konkurrencehæmmende
og vil påvirke softwarebranchen langt mere negativt end
positivt. At give 20 årige monopoler på ideer i en branche
som IT-branchen virker meget uigennemtænkt. Dette gælder
specielt, hvis man ser hvilke ideer, som man tildeler de 20
årige monopoler: F.eks. Dankort-betaling, netbanking og
e-handel med serviceydelser.
 
Vi frygter desuden at man √łnsker at lovgive til fordel for
at indf√łre patentering af software, men p√• intet sted √łnsker
man at sætte egentlige regler op for hvad der er gode
patenter og hvad der er dårlige. Det ser ud til at denne
vurdering skal overlades til EPO eller de nationale
patentkontorer og styrelser, som netop skal implementere
lovgivningen på patent-området.  Dette er et brud med
grundlovens tradition med at den lovgivende og den udf√łrende
magt skal adskilles.
http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/00000033/00365267.htm
 
Alle (inkl. den danske Patent- og Varemærkestyrelse) kan
blive enige om at forholdene i USA skræmmer. Her har man set
en lang række softwarepatenter udstedt, som efter fagfolks
mening er uden kvalitet eller som direkte er velkendt
teknologi. Hvis patentadministrationen i praksis både bliver
den lovgivende og den ud√łvende magt, s√• er der ingen bremse,
som hindrer at patentudstedelsen glider mod amerikanske
forhold. Forhold, som har udstedt patent på at gynge
sidelæns på en gynge.
 

Links:
 
Invitation til EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer (Refereres af notatet nedenfor)Intet link.
Vi har af √ėEM's departement f√•et besked p√• at notatet ikke
m√• offentligg√łres!

 
Notatet til EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer udarbejdet af SSLUG, DKUUG og PROSA.
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_08/msg00548.html

EU-direktivforslaget (Refereres af h√łringssvarene nedenfor):
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92da.pdf

SSLUG's h√łringssvar om EU-direktivforslaget til Patent- og
Varemærkestyrelsen:
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_04/msg00110.html

SSLUG's h√łringssvar til den svenske regering, som vi ogs√•
√łnsker lagt til grund i DK:
http://www.sslug.dk/patent/eudirektiv/sv/sslug02-92sv.html

Baggrundsmateriale fra www.softwarepatenter.dk:
http://www.softwarepatenter.dk/dokumenter/intro-10-sider.pdf
http://www.softwarepatenter.dk/privatebrugere.html
http://www.softwarepatenter.dk/mod_argumenter.html
http://www.softwarepatenter.dk/forret.html

Underskriftindsamling med 123206 underskrivere, der er imod
patentering af software.
http://petition.eurolinux.org/index_html?LANG=en

Mere detaljeret viden: SSLUG's svar til EU Parl. Legal
Affairs Committee (2 svar på engelsk):
http://www1.europarl.eu.int/forum/mi/dispatch.cgi/opendisc/docProfile/100015/d20020620151148
 
Patent på at gynge:
http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/3084451.htm
 
Kontaktpersoner:
SSLUG, Anne √ėstergaard <sslug@sslug> tlf.: 35 42 88 73
DKUUG, Ole Tange <sslug@sslug> tlf.: 35 37 40 26
PROSA, Peter Ussing <sslug@sslug> tlf.: 29 23 42 29

SSLUG er en linux-brugergruppe med ca. 6.000 medlemmer.
SSLUG's formål er at fremme brugen af det frie styresystem
Linux. Linux er i dag er verdens hurtigst voksende
styresystem. SSLUG's hjemmeside er: http://www.sslug.dk/

DKUUG er en brugergruppe bestående af IT-professionelle med
fokus på åbne systemer, åbne standarder og UNIX. DKUUG var
de f√łrste, der tilb√łd Internetadgang i Danmark. DKUUG's
hjemmeside er: http://www.dkuug.dk/

PROSA er den eneste fagforening der udelukkende organiserer
medlemmer, der har IT som den væsentligste arbejdsfunktion.
PROSA varetager sine ca. 13.000 medlemmers faglige,
uddannelsesm√¶ssige, √łkonomiske og sociale interesser p√• et
partineutralt grundlag. PROSA forholder sig aktivt til
IT-anvendelsen og IT-politikken i Danmark og internationalt.
PROSA's hjemmeside er: http://www.prosa.dk/

// Anne

-- 
Anne √ėstergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk/ 
Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Översikt   Kalender   Sök

 
 
Fel och synpunkter angående webb-sidorna skickas till <www_admin>. Senaste ändring 2005-09-06, klockan 07:06
Denna sidan underholds av MHonArc .