Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Forum   Kalender   Sök
MhonArc Dato: [Date Prev] [Kronologisk oversigt] [Date Next]   Tråd: [Date Prev] [Oversigt tråde] [Date Next]   MhonArc
 

Konkurrenceforvridende digital forvaltning<overskrift>
Konkurrenceforvridende digital forvaltning
</overskrift>

<tekst> 

K√łbenhavns Kommune har √•bnet 27 digitale tjenester for
k√łbenhavnerne. Borgerne f√•r blandt andet mulighed for at melde
flytning og skifte læge på kommunens websted.  Dette tilbud
forudsætter brug af én bestemt webbrowser fra én enkelt producent
for at kunne fungere "optimalt". Alternativer "kan anvendes delvis",
men "kan betyde for√łgede svartider, manglende funktionalitet eller
utilsigtet visning".

SSLUG er absolut tilhænger af digital forvaltning. Som en
teknologiorienteret forening, med en række af Danmarks bedste
it-hjerner blandt sine medlemmer, mener SSLUG at samfundet skal
realisere den digitale forvaltning og opnå de serviceforbedringer og
reduceringer af omkostninger der absolut er potentiale for ved en
udbredt digital forvaltning.

I forbindelse med gennemf√łrelsen af en digital forvaltning er det
uundgåeligt at stille krav til den teknologi, som borgerne skal
benytte. Tidligere har der været krav om at benytte en kuglepen eller
en telefon. I dag er kravet en webbrowser. Denne må typisk være
brugbar fra borgerens eget hjem for at betyde en reel
serviceforbedring for borgeren. Men på samme måde som forvaltningen
ikke stiller krav om, at kommunens formularer skal udfyldes med en BiC
kuglepen, eller at telefonen skal v√¶re fra TDC, s√• b√łr forvaltningen
ikke stille krav om producenten af webbrowseren.  Det er naturligvis
rimeligt at stille visse krav til både kuglepenne (f.eks. at skriften
er vandfast), telefonen (f.eks. at den har trykknapper) og browseren
(f.eks. at den forstår HTML 4.01), men disse krav skal være
producentuafhængige.

SSLUG går ind for at borgerne skal have reelle muligheder for selv at
vælge hvilken teknologi de foretrækker at benytte både af
kvalitetsm√¶ssige, sikkerhedsm√¶ssige, √łkonomiske og andre grunde. At
stille et krav til borgeren om adgang til en meget specifik teknologi,
fra en enkelt producent, må SSLUG på det kraftigste må tage afstand
fra og kritisere. Reelt betyder det at borgerens valg af teknologi og
producent tages fra ham. At det offentlige presser borgeren ind i
denne situation underminerer desuden det frie marked for, i denne
situation, browserteknologi. På langt sigt til skade for alle, pånær
den pågældende browserproducent. En anden problematik handler om
tilgængelighed. Ved at insistere på netop den pågældende browser,
udelukker man i praksis blinde fra at benytte den digitale
forvaltning. Dette afviger fra krav der normalt stilles om at tage
særligt hensyn til f.eks. handicappede.

Det er SSLUGs vurdering at de gældende standarder på dette område ikke
er blevet anvendt, hvilket har resulteret i at k√łbenhavnerne ikke frit
kan vælge hvilken internet browser, de foretrækker at bruge. I bladet
Computer World, citeres administrerende direkt√łr i Cap Gemini, Tim
Wolff Jacobsen for "Den st√łrste del af projektet har v√¶ret at
analysere de bagvedliggende processer og få dem beskrevet, så de kan
danne grundlag for digital forvaltning.". SSLUG kan ikke forstå dette
som andet end en bekræftelse af, at det ikke skulle være vanskeligere
at g√łre tjenesterne browseruafh√¶ngige.

SSLUG anbefaler K√łbenhavns Kommune at revidere den digitale
forvaltning på en sådan måde, at borgernes valg af browser eller
tilknyttede teknologier ikke un√łdigt og utilsigtet h√¶mmer borgernes
muligheder for at benytte sig af den digitale forvaltning. Dette
ligger på linie med tankerne i regeringens nylige IT udspil, "IT for
alle" og med en berettiget forventning om at forvaltningen ikke
medvirker til at fremme enkelte virksomheders interesser.

SSLUG anbefaler ligeledes K√łbenhavns Kommune at revidere den digitale
forvaltning, således at den bygger på åbne standarder og
formater. Dermed kan "alle", fremfor "et flertal" benytte den digitale
forvaltnings muligheder.
</tekst>

<henvisninger>

K√łbenhavns Kommunes digitale forvaltning: 
http://www.kbhbase.kk.dk/kbhbase/service.nsf/url/esb

Tekniske krav til ovenstående: 
http://www.kbhbase.kk.dk/kbhbase/service.nsf/all/3D05A25FFB2EA3E041256ABC00465F4A?OpenDocument

IT- og telepolitisk redeg√łrelse og handlingsplan 2002:
http://www.videnskabsministeriet.dk/fsk/publ/2002/itforalle/ITforalle.pdf

IT- og telestyrelsens (tidligere Statens Information) anbefalinger om
offentlige netsteder og netpublikationer: 
http://www2.si.dk/netsteder/

World Wide Web Consortium (udarbejder HTML-specifikationerne):
http://www.w3.org/

</henvisninger>

</kontakt>
For yderligere information kontakt:
Pressechef Gitte Wange <sslug@sslug>, Tlf: +45 29 72 79 72
Eller Mads Bondo Dydensborg <sslug@sslug>, Tlf: +45 33 26 12 04
</kontakt>

<om>
Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) er en linux-brugergruppe med
over 6.000 medlemmer. SSLUG's formål er at udbrede kendskabet til og
brugen af det frie styresystem Linux, åbne standarder og fri
konkurrence på innovation uden softwarepatenter. Linux er i dag et af
verdens hurtigst voksende styresystemer. SSLUG's hjemmeside kan findes
på: http://www.sslug.dk/
</om> 
Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Översikt   Kalender   Sök

 
 
Fel och synpunkter angående webb-sidorna skickas till <www_admin>. Senaste ändring 2005-09-06, klockan 07:05
Denna sidan underholds av MHonArc .