Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Forum   Kalender   Sök
MhonArc Dato: [Date Prev] [Kronologisk oversigt] [Date Next]   Tråd: [Date Prev] [Oversigt tråde] [Date Next]   MhonArc
 

SSLUG afviser håbløst direktiv fra EU om softwarepatenter<overskrift>
SSLUG afviser nye EU-softwarepatenter
</overskrift>

<tekst>
EU kommissionen har igennem flere år barslet med et
direktivforslag omkring harmonisering af computer-
implementerede opfindelser, dvs. software- og
forretningsmetodepatenter.

Dansk og europæisk lovgivning tillader ikke patenter på
computerprogrammer/software eller forretningsmetoder.
Det har dog ikke forhindret det Europæiske Patent
Kontor (EPO) i at udstede ca. 20000 af dem. For
eksempel har EPO udstedt europæiske patenter på e-handelsbetaling med
Dankort og udbud af services fra en webside.

Direktivet vil nødvendiggøre en ændring af den danske
patentlovgivning.

Direktivet vil medføre, at al software kan patenteres, hvis blot det
nyt og har opfindelseshøjde. Ønsker man at patenteres
forretningsmetoder, kan det gøres ved at udforme dem som software.

Direktivet kræver ligesom den hidtidige EPO praksis, at
ideer skal udgøre et "teknisk bidrag" for at kunne
patenteres. Men direktivforslaget undlader at definere
betydningen ordet "teknisk", men vælger at definere
computer-implementeret software og forretningsmetoder
som værende tekniske per automatik, dvs. potentielt
patenterbare.

Uden en præcis definition af ordet "teknisk" er det
således usandsynligt, at direktivet vil medføre en
begrænsning i den nuværende ulovlige praksis fra EPOs
side. Uden en præcis definition vil landene stadig kunne fortolke
"teknisk" forskelligt og direktivet vil dermed heller ikke have en
harmoniserende effekt på længere sigt.

Der er ingen undersøgelser der tyder på
at direktivet skulle have en samfundsgavnlig effekt,
mens flere undersøgelser viser det modsatte: Dyrere
programmer og en bremsende effekt på innovationen og
den fælles videnkapital.

 Anne Østergaard fra SSLUG udtaler "Selvom EU
kommissionens patentrapporter er skrevet af
patentadvokater, så er der ikke klare beviser for at
softwarepatenter er en god ide.  Der er ingen
videnskabelige rapporter der viser, at softwarepatenter
har en gavnlig virkning på samfundet eller den samlede
softwareudvikling."

Engelske og tyske undersøgelser viser, at softwarepatenters
effekt som metode for vidensdeling er minimal, hvis den
overhovedet findes. Open Source har derimod bevist, at
det er en effektiv metode for softwareinnovation og
vidensdeling.

Softwarepatenter udgør en særlig stor trussel imod
danske små og mellemstore IT-virksomheder, fordi de
risikerer, at blive tabere i patent-kapløbet med de
store internationale softwaregiganter. Ligeledes
risikerer alle firmaer nu selv at skulle sikre, at
softwareproducenterne tager ansvaret i sager om
softwarepatent-krænkelse, hvilket ikke er en selvfølge
i dag.

Anne Østergaard udtaler: "Grunden til at vi i SSLUG har
involveret os så kraftigt i debatten om
softwarepatenter skyldes, at softwarepatenter allerede
nu er en af de største trusler mod Open Source
udvikling. Eksempler er Samba og Gimp og de mange andre
innovative computerprogrammer vi alle gerne skulle
kunne have glæde af. "Samba er et computerprogram, der
muliggør, at man kan anvende billigere Linux servere i
stedet for dyre Microsoft Windows fil- og
printerservere, og Gimp er et meget populært og gratis
grafikprogram, der minder om Photoshop."

SSLUG kæmper for friheden til at innovere og
videreudvikle den software, der allerede findes, uanset
hvilken slags software, der er tale om. Vi ønsker også
åbne standarder og åben kildekode. SSLUG er derfor imod
software- og forretningsmetodepatenter.

SSLUG går samtidig ind for en tydeliggørelse og
klargøring af patentproblematikken, og kan derfor ikke
støtte EU kommissionens forslag, da dette med stor
sandsynlighed vil føre til samme katastrofale
retstilstande i EU som det er tilfældet for de
amerikanske software-patenter.
</tekst>

<links>
* SSLUG høringssvar om EU's software patent-direktiv
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_04/msg00110.html

* For mere introduktion og baggrundsmateriale omkring
softwarepatenter se http://www.softwarepatenter.dk

* Rapporter
"Patent protection of computer programmes"
http://swpat.ffii.org/vreji/papri/tangadpa00/tangadpa00.pdf

"Micro- and Macroeconomic Implications of the Patentability
of Software Innovations."
http://www.sicherheit-im-internet.de/download/softwarepatentstudie_e.pdf
</links>

<kontakt info>
For yderligere information kontakt:
Bestyrelsesmedlem Anne Østergaard <sslug@sslug>, telefon: 35 42 88
73
</kontakt info>

<yderligere info>
SSLUG er en brugergrupper med over 6.000 medlemmer. SSLUG's
formål er at fremme brugen af "Open Source"-styresystemet
Linux. Linux er i dag er verdens hurtigst voksende
styresystem. SSLUGs hjemmeside er http://www.sslug.dk
</yderligere info> 
Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Översikt   Kalender   Sök

 
 
Fel och synpunkter angående webb-sidorna skickas till <www_admin>. Senaste ändring 2005-09-06, klockan 07:05
Denna sidan underholds av MHonArc .