Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Forum   Kalender   Sök
MhonArc Dato: [Date Prev] [Kronologisk oversigt] [Date Next]   Tråd: [Date Prev] [Oversigt tråde] [Date Next]   MhonArc
 

EU-forslag vil legalisere patent på e-handel<Titel>
    EU-forslag vil legalisere patent på e-handel
    EU-forslag om softwarepatentering
    EU-forslag vil legalisere softwarepatentering
</Titel>

EU-kommissionen har d. 20-02-2002 udsendt et forslag om
softwarepatentering. Hvis forslagt bliver tilladt, så vil det være muligt
at få softwarepatenter i Danmark, hvis blot softwaren har en teknisk
effekt.

I dag siger den danske lovgivning:

  Som opfindelser anses især ikke, hvad alene udgør programmer for
  datamaskiner.

Men i administrationen af loven bliver der lagt uforholdmæssig meget vægt
på ordet "alene". Således kan man godt få patent på noget, som ikke alene
er software. Det kunne f.eks. være software, der kørte på en computer og
derved havde en teknisk effekt.

I forslaget fra EU-kommissionen benyttes udtrykket "as such".  Dette
bliver af EU fortolket på samme måde som det danske "alene". Den danske
administrations praksis svarer dermed overens med EU-forslaget, men den
danske lovgivning siger noget andet.

Et eksempel på denne administration er E-handelspatentet, der dækker køb
af services via Internettet. Dette patent er _ikke_ et amerikansk patent,
men et patent, som er udstedt og gyldigt i Danmark. Patentet håndhæves
ikke i øjeblikket, men der er intet, der hindrer patentholder i at begynde
at håndhæve det på et senere tidspunkt.

Prisen for licens til softwarepatenter ligger normalt i kr
100.000-klassen. Hvis E-handelspatentet bliver håndhævet, er der altså
risiko for en betragtelig ekstraudgift til alle, der sælger services via
Internettet.

E-handelspatentet er blot ét eksempel på softwarepatenter, som er udstedt
i Danmark. På www.softwarepatenter.dk kan man finde en hel række.

Da E-handelspatentet i følge Patent- og Varemærkestyrelsen opfylder
kravene til patentering, så er der en stor risiko for, at andre patenter
med samme potentielle virkning vil slippe igennem.

Derfor ser SSLUG softwarepatenter som en risiko - ikke kun for
IT-branchen, men for alle der benytter IT.

SSLUG vil istedet foreslå at man fjerner ordet "alene" og udtrykket "as
such", idet lovteksten uden disse ord er mere klar og nemmere at forstå
for både borgere og administrationen.

EU-kommisionens forslag:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/index.htm
Softwarepatenter.dk: http://www.softwarepatenter.dk
EuroLinux: http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eubsa-swpat0202
SSLUGs patentside: http://www.sslug.dk/patent

Kontaktperson: Ole Tange <sslug@sslug> Tlf: 3537 4026.
 
Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Översikt   Kalender   Sök

 
 
Fel och synpunkter angående webb-sidorna skickas till <www_admin>. Senaste ändring 2005-09-06, klockan 07:05
Denna sidan underholds av MHonArc .