[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] DRs mediepolitik - Pressemeddelelse som åbent brevRevideret udgave først, kommentarer til Jespers og Andreas korrektioner
herunder.

DR støtter ulovligt Microsoft
– og det giver bivirkninger!

[Faktuelle detaljer herunder med henvisninger]

Alle med internet skal ifølge medieforliget betale Licens til DR. Men DR
ønsker kun at vise deres netTV og videoer i en rimelig kvalitet, hvis du
bruger Microsoft. Kunne man fra en offentlig institution acceptere at
f.eks. kun B&O fjernsyn kunne vise TV avisen i optimal kvalitet?

Linux brugernes organisation SSLUG tilbyder gratis teknisk hjælp og dialog
med DR. En løsning, der tilgodeser ALLE computer-brugere,så ingen behøver
at downloade noget - en simpel "Peg og Vis TV" løsning.
DR kunne også vælge at samarbejde med BBC, som er i gang med en lignende
udvikling. Men DR ønsker åbenbart kun at tilgodese en delvis brugervenlig
løsning i en brugbar kvalitet med ÉT firma i stedet for at bruge åbne
standarder, som folketinget netop har pålagt det offentlige hvor det er
muligt.
Således forbryder DR sig mod tre principper:

1. DR undlader at bruge åbne standarder: ”Folketinget pålægger regeringen
at sikre, at det offentliges brug af informationsteknologi, herunder brug
af software, er baseret på åbne standarder” Lov B103.
2. DR er underlagt en ”Public Service” restriktion om alsidighed og
upartiskhed (Bekendtgørelse om vedtægt for DR, NR. 350/2003 ), som næppe
tilgodeses ved eksklusivt at servicere et firma – uanset størrelse.
3. DR vælger for at komme udenom 2. at tilbyde en lappeløsning hvor DR
ulovligt opfordrer Linuxbrugere til at overtræde ophavsretsloven og
kopiere en Micosoft codex fil, så DRs indhold kan afspilles på computere
der ikke skal betale for Microsoft-licenser (dvs. Macintosh, Unix og
Linuxbrugere). Desuden er lappeløsningen så bøvlet og giver så dårligt et
billed at netTV i praksis er uanvendeligt.

Det skaber bivirkninger at DR kun tilgodeser ét firma på serversiden, så
folks hjemme-PCerne tvangsindlægges til Windows. Derved bliver DR nødt til
at åbne for dyrt administrative undtagelser hvor bl.a. Linux-brugere,
mobiltelefoner og beboerforeninger fritages for licens.
Værre er katastrofe-tilfælde som under oversvømmelserne i USA hvor Mac
& Linuxbrugere ikke modtog hjælp af USA's Microsoft nyheds-monopol og
omvendt var antallet af Microsoft ansatte for lille til at servicere
informations-sammenbrudet. Da antallet af frivillige Linux & Unix
teknikere
er langt større vil katastrofer lettere afhjælpes af mange hænder end af
de få.

SSLUG ser med begejstring på intentionen om at ”Nu er det slut med at gå
glip af noget - ALLE skal kunne se TV når som helst og hvor som helst”,
som DR reklamerer med. Men en ”løsning” der tilgodeser ét firma skaber
blot en problematisk leverandørafhængighed, der fjerner konkurrencen og
fordyrer servicen for forbrugerne.

I SSLUG finder vi at DR -på TV siden- gør det rigtig godt og det er
derfor, vi interesserer os for, hvordan DR med åbne standarder kan
håndterer Internettet og streaming til gavn for ALLE.


-----------------------------------------
Tidligere mails herom:

> Jesper Krogh wrote:
>> I sslug.pr, skrev sslug@sslug:
>>
>> Generelt:
>> * Den er skrevet utroligt meget i "talesprog"
- det er tilsigtet for at folk skal kunne læse den hurtigt. Læsevenlighed!

>> * Budskabet er svært at fange, pga de skiftende emner.
Kan godt se at jeg ikke har tydeliggjort hvad der er ulovligheder og
bivirkninger
>> * Den er "for lang".
Den var allerede under en side medmindre detaljerne medregnes. Er nu
forkortet en smule.

>> * Hold den til det "faktuelle".
Se detaljer for det faktuelle.

> Heri må jeg give Jesper Krogh ret. Der bliver skudt for meget med
> spredhagl.
> Hold en meget stram fokus og lav i stedet 2 pressemeddelser. Send anden
> del
> ud om f.eks. en måned.
>
>>> DR støtter ulovligt Microsoft
>>
>> Ulovligt, hvordan? Meld dem til politiet?
>
> DR opfordrer Linuxbrugere til at overtræde ophavsretsloven og kopiere en
> Micosoft codex fil, så DRs indhold kan afspilles på en Linux maskine.
Problemet er på kanten af loven.

> Dr kunne løse dette problem, ved at bede Microsoft om at ændre licensen
> for denne ene fil. Dette må kunne lade sig gøre, da DR jo er storkunder
> hos Microsoft. Selv deres content mangagement system er derfra - alle
> andre store steder laver den slags selv....
Vi skal ikke lige have DR til direkte at betale til Microsoft. Det er ikke
vores opgave at lappeløse DRs fejl.
>
>>> ....... Men DR ønsker åbenbart kun at tilgodese
>>> en delvis brugervenlig løsning i en brugbar kvalitet med ÉT firma i
>>> stedet for at bruge åbne teknikker.
>
> Hvad med en reference til det nyligt vedtagne lov, der peger på at Åbne
> standarder skal bruges om muligt. DR må i givet fald kunne argumentere
> hvorfor de ikke har valgt at bruge en Åben Standard.
Ja det gør jeg.

>>> 2. DR vælger for at komme udenom 1. ved at tilbyde en lappeløsning
>>> hvor
>>> DR ulovligt henviser til at man skal downloade en Microsoft
>>> programstump. Lappeløsningen er ulovligt idet Macintosh, Unix og
>>> Linuxbrugere ikke betaler Microsoft Windows-licensen. Desuden er
>>> lappeløsningen så brugeruvenlig og giver så dårligt et billed at netTV
>>> i praksis er uanvendeligt.
>
> Dette er efter min holdning det der skal være omdrejningspunktet i
> pressemeddelsen. Det vil dog være smart at finde en andet ord en
> brugeruvenlig, da det er så langt et ord, at det nemt læses som
> brugervenlig i stedet for. Hvad med bøvlet?
En af tre punkter ;-)

>> Hvad er det konkretet problem? Er det licenserne på codecs eller?
DRs ensidige støtte til ét firma i stedet for at være åbne for alle.

> Licensen på codec'et er det problematiske. Det kræver at man har licens på
> andre Micosoft prosukter så som f.eks. Microsoft Windows. Hermed tvinges
> man til at købe produkter fra eet bestemt firma for at kunne se web-tv på
> dr.dk.
> Dette er problematisk. Sjovt nok er det ikke problematisk med de patenter
> der er på digital TV. Ganske vist kan man købe settop-bokse fra mange
> firmaer, men de betaler givet vis alle license penge til de samme
> konsortier.
>
>>> Endelig i katastrofe-tilfælde som under oversvømmelserne i USA modtog
>>> Mac & Linuxbrugere ikke hjælp af USA's Microsoft nyheds-monopol og
>>> omvendt var antallet af Microsoft ansatte for lille til at servicere
>>> informationssammenbrudet. Da antallet af frivillige Linux & Unix
>>> teknikere er langt større vil katastrofer lettere afhjælpes af mange
>>> hænder end af de få.
>>
>> Hvori er relevansen af dette?
>
> Det vil jeg netop også spørge om. Drop dette og put det eventuelt ind i en
> senere pressemeddelse.
Relevansen er at det er en _alvorlig_ bivirkning!

>>> SSLUG ser med begejstring på intentionen om at ”Nu er det slut med at
>>> gå
>>> glip af noget - alle skal kunne se TV når som helst og hvor som
>>> helst”,
>>> som DR reklamerer med.
>
> SSLUG er vel mest glade for ordet ALLE. Dertil kommer den generelle
> teknikbegejstring de fleste af vores medlemmer har.
ALLE er fremhævet.

>>> Men en ren Microsoft”løsning” er snæversynet og
>>> kortsigtet løsning.
>>> Så i den nuværende form er DR nødt til at åbne op for et hav af dyre
>>> administrative undtagelser, hvor folk ikke behøver at betale Licens
>>> til
>>> DR:
>>> *Linux, Macintosh og Unix brugere.
>>> *Mobiltelefonbrugere såsom Nokia og 3 telefoner.
>>
>> Disse 2 grupper vil have tekniske problemer..
>>
>>> *Beboerforeninger, hvor flere lovligt et tilkoblet internettet.
>>> *Langsomme internetforbindelser
>>> *Det nye Københavner eller Djursland trådløse netværk.
>>> -- og der vil sikkert komme flere hvis ikke DR accepterer hjælp af
>>> IT-kyndige udover Microsofts.
>>
>> Hvad er problemet for disse grupper?
>
> Drop hele dette afsnit.
Det er nedtonet til ½ linie.

>
>>> Regeringen siger at danmark skal være verdens bedste IT nation, men i
>>> praksis skaber de via statsvirksomheden DR blot en problematisk
>>> leverandør afhængighed. Det interessante er ”Hvorfor støtter DR ét
>>> monopol fra ét firma?” - Er det for at tækkes de faldende offentlige
>>> bevillinger? Læs evt. Som Microsofts Balmer udtalte "I want the whole
>>> world to be Danish". Det kan være en svær opgave at finde svaret på -
>>> selv for en dygtig journalist.
>>
>> Skyder vi på DR eller regeringen?
DR for at de skal være mere åbne.

> Nøjes med at klandre DR for deres faktuelle brølere. Giv dernæst ræven en
> udgang og peg på de muligheder vi kan se at DR har for at følge intesionen
> i bl.a. den nye lov om åbne standarder - om muligt i staten.
>
>>> I SSLUG finder vi at DR -på andre områder end det digitale- gør det
>>> rigtig godt og det er derfor, vi interesserer os for, hvordan DR
>>> håndterer Internettet og streaming til gavn for ALLE.
>
> Øh. Hvad mener SSLUG om DR's ikke digitale områder?
> Vi har i flere omgange været kede af DRs web-sider, der ikke altid har
> været
> lige gode til at brugbare for Linuxbrugere - og slet ikke for blinde.
Har ændret det til en tilfredshed med DR-TV
>>> -----------------------------------------
>>> -----------------------------------------
>>>
>>> [Faktuelle detaljer med henvisninger:]
>
> Udemærket med sådant et afsnit. Alt det inden bør højest fylde 1 side.
>
>>> Det er lidt af en gåde hvorfor DR ikke vælger en streaming eller
>>> download løsning, der
>
> DR vil pege på deres podcast. Her benytter udelukkende deres eget
> materiale
> og kan derfor lettere kante sig rundt om ophavsretsloven. Download i mp3
> format.
>
>>> *Er en lovlig løsning, som ikke henviser Linuxbrugere til at anvende
>>> en
>>> licentieret .dll programstump fra Microsofts hjemmeside.
>>> Bemærk sektionen ”Disclaimer” på
>>> http://www.mplayerhq.hu/design7/codecs.html som DR henviser til:
>>> ”Disclaimer
>>> There is absolutely no warranty of any kind for these codec packages.
>>> Copyrights of all DLLs remain with their respective owner(s). You
>>> should
>>> be aware that some of these DLLs have licenses that restrict them to
>>> use
>>> with certain programs. We only distribute them, the rest is your
>>> responsibility. ”
>
> Her mangler så et link til licensen for den givne DLL fil. DLL-filen
> distriueres vel med Microsoft Media player, som sikker kun er gratis for
> dem som allerede har betalt for f.eks. Microsoft Windows. Et link til
> dette
> er nødvendigt.
>
>>> Vi har forslået at DR-TV gøres:
>>> *Brugervenlig ved at DR-TV kan vises af browserne uden brug af ekstra
>>> plug-ins: Nu skal alle -selv Microsoftbrugere- downloade en MSmedia
>>> player og alle skal
>>> have deres egen internetforbindelse. DR skriver at systemkravet er
>>> ”Windows Media Player 9.0 eller nyere. Den kan hentes gratis fra dette
>>> link: http://windowsmedia.com/download”
>
> Øh????
> Altså mpeg1 eller mpeg2 kan benyttes uden installation af plugins og er
> derfor mere brugervenligt?
> Dirac-løsningen som du også peger på er vel lige så klodset, da der skal
> hentes en plugin.
>
>>> *Tilgodeser DRs "Public Service forpligtelse":
>>> http://www.dr.dk/omdr/index.asp?appflag=force&aid=11 om alsidighed og
>>> upartiskhed.
>>> DR har indtil for nyligt på siden
>>> http://www.dr.dk/hjaelp/html/omdrdk/0308.shtml,
>>> blotlagt visse ansattes fokus og manglende bredde:
>>> "Ifølge Foreningen af Danske Internet Medier, FDIM, anvender ganske få
>>> procent af de danske internet brugere en anden platform end Microsoft
>>> Windows - resten anvender Windows".
>>> Medierne har stor indflydelse og kan skabe monopoldannelse ved at
>>> tillade selvbestaltede de facto standarder, som efter vores mening er
>>> i
>>> strid med DRs kerneværdier (Troværdighed, uafhængighed, alsidighed,
>>> mangfoldighed og kvalitet). Vi henviser i øvrigt til:
>>> http://www.dr.dk/omdr/index.asp?sektion=omdr&subsektion=97
>>> http://www.dr.dk/omdr/index.asp?appflag=force&aid=10#kernevaerdier
>>
>> Dette er "gode" referencer.. rigtigt gode. Dem kendte jeg ikke til:
>> Forslag:
>> Skyd direkte på DR's valg af Microsoft platform på serversiden der
>> nærmest dikterer Microsoft på klientsiden og stil det åbne spørsmål:
>> "Lever dette op til hvad DR selv skriver (og public service)"
>> Drop alle de andre (svagt relaterede ting).
>
> Enig med Jesper igen.
>
>>> *Under oversvømmelserne i USA modtog Mac & Linuxbrugere ikke hjælp
>>> http://www.macworld.co.uk/news/index.cfm?NewsID=12557&Page=1&pagePos=2
>>> og antal MS ansatte var for lille til at servicere
>>> informationssammenbrudet. Under beredskab ved katastrofer kan man i
>>> stedet inddrages LANGT flere og højtkvalificerede hvis
>>> OpenSource-samfundet OGSÅ inddrages. Derudover kan Linux modsat MS
>>> også
>>> sættes op på gamle PCere. http://www.publicwebstations.com/
>>
>> Er dette ikke sagen uvedkommende? Ellers skal relationen i hvert fald
>> noget klarer puttes ind.
>
> Enig. Drop dette - i alt fald i denne omgang.
>
>>> * At også brugere med halv dårlige bånd bredder kan se i det mindste
>>> downloadet DR-TV.
>
> Altså et ønske om at kunne downloade i stedet for at streame.
> >> * At DR vælger opensource-formater såsom mpeg eller BBC Dirac Open
>>> Source format:
>>> Under vores interne debat er nævnt opensource-formater såsom: MPEG1,
>>> der
>>> kræver 1+Mbit båndbredde, hvilket nok er realistisk til ordentlig
>>> direkte streaming. Formatet er af ældre dato og derfor brugbart for
>>> alle
>>> lige nu. Mere teknisk spændende og fremtidssikret er måske BBC' s
>>> Dirac
>>> Open Source format http://dirac.sourceforge.net/faq.html#a4 under
>>> http://www.bbc.co.uk/opensource, som DR og BBC måske kan samarbejde om
>>> at gøre klar. Formaterne er langsigtet billige og stabile i stedet for
>>> sikkert gratis INDTIL næste Microsoft opdatering og senere
>>> opkrævninger.
>>
>> Dette er sagen fuldstændigt udvedkommende.
>
> Det er værd at pege på BBC's initiativ for at vise, at der er andre Public
> Service stationer, der arbejder i en retning som vi værdsætter. Vi er med
> andre ord ikke blot en evig sur kunde.
>
>>> Vi har dog ikke fortaget beregninger på hvor meget DR kan spare på
>>> årsbasis ved at undgå IT-licenser bl.a. på streaming-licens? Men
>>> spørgsmålet ligger lige for.
>>> Flere oplysninger:
>>>
>>> ” At vi har flere end 'en bold at spille med:
>>> "Er Danmark et Microsoft-protektorat, Fogh?”
>>> http://www.computerworld.dk/art/34366?a=block&i=83 ?
>
> Drop dette. Det er en udemærket leder, men den er ikke myntet på DR.
>
> Mvh
> --
> /\ ,_ _|,_ _ _ _, |¨) _ _ |_  /\ _ _ ,_
> /¨¨\| )(_|| (-'.-|`-, |¨).-|(_ | ) /¨¨\.-|(-'| )
> ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
> grep -r 'Andreas Bach Aaen' /usr/src/linux
>

[Faktuelle detaljer med henvisninger:]
Regeringen har sammen med DF, R, S og SF ingået et forlig om
medielicensen, som betyder at der skal betales medielicens hvis man ejer
apparater der kan modtage TV-signal, hvilket også gælder for computere og
nogle mobiltelefoner. Fra:
http://newz.dk/forum/item/64913/

”Folketinget pålægger regeringen at sikre, at det offentliges brug af
informationsteknologi, herunder brug af software, er baseret på åbne
standarder” stammer fra:
http://www.folketinget.dk/Samling/20051/beslutningsforslag/B103/som_vedtaget.htm

Det er lidt af en gåde hvorfor DR ikke vælger en streaming eller download
løsning, der

*Er en lovlig løsning, som ikke henviser Linuxbrugere til at anvende en
licentieret .dll programstump fra Microsofts hjemmeside.
Bemærk sektionen ”Disclaimer” på
http://www.mplayerhq.hu/design7/codecs.html som DR henviser til:
”Disclaimer
There is absolutely no warranty of any kind for these codec packages.
Copyrights of all DLLs remain with their respective owner(s). You should
be aware that some of these DLLs have licenses that restrict them to use
with certain programs. We only distribute them, the rest is your
responsibility. ”

Vi har forslået at DR-TV gøres:
*Brugervenlig ved at DR-TV kan vises af browserne uden brug af ekstra
plug-ins: Nu skal alle -selv Microsoftbrugere- downloade en MSmedia player
og alle skal
have deres egen internetforbindelse. DR skriver at systemkravet er
”Windows Media Player 9.0 eller nyere. Den kan hentes gratis fra dette
link: http://windowsmedia.com/download”

*Tilgodeser DRs "Public Service forpligtelse":
http://www.dr.dk/omdr/index.asp?appflag=force&aid=11 om alsidighed og
upartiskhed – deres egen fortolkning af Kulturministeriets bekendtgørelse
fra: http://www.kum.dk/sw2370.asp
DR har indtil for nyligt på siden
http://www.dr.dk/hjaelp/html/omdrdk/0308.shtml,
blotlagt visse ansattes fokus og manglende bredde:
"Ifølge Foreningen af Danske Internet Medier, FDIM, anvender ganske få
procent af de danske internet brugere en anden platform end Microsoft
Windows - resten anvender Windows".
Medierne har stor indflydelse og kan skabe monopoldannelse ved at
tillade selvbestaltede de facto standarder, som efter vores mening er i
strid med DRs kerneværdier (Troværdighed, uafhængighed, alsidighed,
mangfoldighed og kvalitet). Vi henviser i øvrigt til:
http://www.dr.dk/omdr/index.asp?sektion=omdr&subsektion=97
http://www.dr.dk/omdr/index.asp?appflag=force&aid=10#kernevaerdier

*Under oversvømmelserne i USA modtog Mac & Linuxbrugere ikke hjælp
http://www.macworld.co.uk/news/index.cfm?NewsID=12557&Page=1&pagePos=2 og
antal MS ansatte var for lille til at servicere informationssammenbrudet.
Under beredskab ved katastrofer kan man i stedet inddrages LANGT flere
og højtkvalificerede hvis OpenSource-samfundet OGSÅ inddrages. Derudover
kan Linux modsat MS også sættes op på gamle PCere.
http://www.publicwebstations.com/

* At også brugere med halv-dårlige bånd bredder kan se i det mindste
downloadet DR-TV.
* Et aftagende antal brugere kan se DRs services
Browserne Opera og Firefox-brugere til Windows, Unixbrugere herunder
Solaris samt de sidste nye Macintosh brugere (OS ver.X), der også bygger
på en Unix-kerne, kan ikke med Windows-optimerede plug-ins se DR-nettv.
Andelen af Linux-brugere og er i stadig vækst mens DRs servicerede antal
Windows-brugerne me internet explorer alene falder tilsvarende.
* At DR vælger opensource-formater såsom mpeg eller BBC Dirac Open Source
format:
Under vores interne debat er nævnt opensource-formater såsom: MPEG1, der
kræver 1+Mbit båndbredde, hvilket nok er realistisk til ordentlig direkte
streaming. Formatet er af ældre dato og derfor brugbart for alle lige nu.
Mere teknisk spændende og fremtidssikret er måske BBC' s Dirac Open Source
format http://dirac.sourceforge.net/faq.html#a4 under
http://www.bbc.co.uk/opensource, som DR og BBC måske kan samarbejde om at
gøre klar. Formaterne er langsigtet billige og stabile i stedet for
sikkert gratis INDTIL næste Microsoft opdatering og senere opkrævninger.
Vi har dog ikke fortaget beregninger på hvor meget DR kan spare på
årsbasis ved at undgå IT-licenser bl.a. på streaming-licens? Men
spørgsmålet ligger lige for.
Flere oplysninger:

” At vi har flere end 'en bold at spille med:
"Er Danmark et Microsoft-protektorat, Fogh?”
http://www.computerworld.dk/art/34366?a=block&i=83 ?

Phillip Bøgh
26156200 direkte.
Email fra mandag: sslug@sslug
F/ SSLUG.dk
med p.t. 5220 medlemmer

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-08-01, 02:03 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *