[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] DRs mediepolitik - Pressemeddelelse som åbent brev>
> sslug@sslug skrev:
>> Hej SSLUG-PR
>>
>> Efter et allerede langt optræk, som nok ikke alle kan blive enige om,
>> vil
>> vi sende en pressemeddelelse ud om DRs ensidighed - på kanten af lovlig
>> presse-etik, og tvivlsom brug af licens-behæftet software fra MS til
>> Linuxbrugere:
>>
>>
>> DR støtter ulovligt Microsoft
>> – og det får bivirkninger!
>
> Er der dokumentation for, at det er ulovligt?
Læs nedenstående links!

> Hvilke bivirkninger får det?
Måske jeg skal pinde det mere ud - hvis journalisterne ikke får pointen:
1. At DR ikke opfylder Public Service klausulet,
2. At DR ensidigt støtter sig til ét firma.
og DERMED resikerer at modsætte sig at nogle får hjælp ved
katastrofesituationer, at man uretfærdigt opkræver licens for folk som
ikke kan se det på deres computer, at DR støtter et monopol i stedet for
åbne standarder ... Prøv at læs PM.
>>
>> [Faktuelle detaljer herunder med henvisninger]
>>
>> Alle med internet skal ifølge medieforliget betale Licens til DR. Men DR
>> ønsker kun at vise deres netTV og videoer i en rimelig kvalitet, hvis du
>> bruger Microsoft. Kunne man fra en offentlig institution acceptere at
>> f.eks. kun B&O fjernsyn kunne vise TV avisen i optimal kvalitet?
>
> Medieforliget er endnu ikke trådt i kraft, og DR har meddelt, at de
> arbejder på at sørge for at have løsninger klar, når licensopkrævningen
> træder i kraft. I modsat fald kan de nemlig ikke opkræve licensen!
DR har lovet og lovet i mere end et år - tror du stadigvæk på dem?

> Synes ikke dette oplæg kan bruges til noget fornuftigt.
Kære Sten Jensen
Vi er sjældent enige om ret meget - Men prøv at læs den konkrete
pressemeddelelse og vær mere specifik i din kritik hvis du ønsker
indflydelse på indholdet.

>> Linux brugernes organisation SSLUG har i et år tilbudt gratis teknisk
>> hjælp og dialog med DR. En løsning, der tilgodeser ALLE
>> computer-brugere,
>> så ingen behøver at downloade noget - en simpel "Peg og Vis TV" løsning.
>> DR kunne også vælge at samarbejde med BBC, som er i gang med en lignende
>> udvikling. Men DR ønsker åbenbart kun at tilgodese en delvis
>> brugervenlig
>> løsning i en brugbar kvalitet med ÉT firma i stedet for at bruge åbne
>> teknikker.
>> Således forbryder DR sig med to principper:
>> 1. DR er underlagt en ”Public Service” restriktion om alsidighed og
>> upartiskhed, som næppe tilgodeses ved eksklusivt at servicere et firma –
>> uanset størrelse.
>> 2. DR vælger for at komme udenom 1. ved at tilbyde en  lappeløsning hvor
>> DR
>> ulovligt henviser til at man skal downloade en Microsoft programstump.
>> Lappeløsningen er ulovligt idet Macintosh, Unix og Linuxbrugere ikke
>> betaler Microsoft Windows-licensen. Desuden er lappeløsningen så
>> brugeruvenlig og giver så dårligt et billed at netTV i praksis er
>> uanvendeligt.
>>
>> Endelig i katastrofe-tilfælde som under oversvømmelserne i USA modtog
>> Mac
>> & Linuxbrugere ikke hjælp af USA's Microsoft nyheds-monopol og omvendt
>> var
>> antallet af Microsoft ansatte for lille til at servicere
>> informationssammenbrudet. Da antallet af frivillige Linux & Unix
>> teknikere
>> er langt større vil katastrofer lettere afhjælpes af mange hænder end af
>> de få.
>>
>> SSLUG ser med begejstring på intentionen om at ”Nu er det slut med at gå
>> glip af noget - alle skal kunne se TV når som helst og hvor som helst”,
>> som DR reklamerer med. Men en ren Microsoft”løsning” er snæversynet og
>> kortsigtet løsning.
>> Så i den nuværende form er DR nødt til at åbne op for et hav af dyre
>> administrative undtagelser, hvor folk ikke behøver at betale Licens til
>> DR:
>> *Linux, Macintosh og Unix brugere.
>> *Mobiltelefonbrugere såsom Nokia og 3 telefoner.
>> *Beboerforeninger, hvor flere lovligt et tilkoblet internettet.
>> *Langsomme internetforbindelser
>> *Det nye Københavner eller Djursland trådløse netværk.
>> -- og der vil sikkert komme flere hvis ikke DR accepterer hjælp af
>> IT-kyndige udover Microsofts.
>>
>> Regeringen siger at danmark skal være verdens bedste IT nation, men i
>> praksis skaber de via statsvirksomheden DR blot en problematisk
>> leverandør
>> afhængighed. Det interessante er ”Hvorfor støtter DR ét monopol fra ét
>> firma?” - Er det for at tækkes de faldende offentlige bevillinger?
>> Læs evt. Som Microsofts Balmer udtalte "I want the whole world to be
>> Danish". Det kan være en svær opgave at finde svaret på - selv for en
>> dygtig
>> journalist.
>>
>> I SSLUG finder vi at DR -på andre områder end det digitale- gør det
>> rigtig
>> godt og det er derfor, vi interesserer os for, hvordan DR håndterer
>> Internettet og streaming til gavn for ALLE.
>>
>> -----------------------------------------
>> -----------------------------------------
>>
>> [Faktuelle detaljer med henvisninger:]
>>
>> Det er lidt af en gåde hvorfor DR ikke vælger en streaming eller
>> download
>> løsning, der
>>
>> *Er en lovlig løsning, som ikke henviser Linuxbrugere til at anvende en
>> licentieret .dll programstump fra Microsofts hjemmeside.
>> Bemærk sektionen ”Disclaimer” på
>> http://www.mplayerhq.hu/design7/codecs.html som DR henviser til:
>> ”Disclaimer
>> There is absolutely no warranty of any kind for these codec packages.
>> Copyrights of all DLLs remain with their respective owner(s). You should
>> be aware that some of these DLLs have licenses that restrict them to use
>> with certain programs. We only distribute them, the rest is your
>> responsibility. ”
>>
>> Vi har forslået at DR-TV gøres:
>> *Brugervenlig ved at DR-TV kan vises af browserne uden brug af ekstra
>> plug-ins: Nu skal alle -selv Microsoftbrugere- downloade en MSmedia
>> player
>> og alle skal
>> have deres egen internetforbindelse. DR skriver at systemkravet er
>> ”Windows Media Player 9.0 eller nyere. Den kan hentes gratis fra dette
>> link: http://windowsmedia.com/download”
>>
>> *Tilgodeser DRs "Public Service forpligtelse":
>> http://www.dr.dk/omdr/index.asp?appflag=force&aid=11 om alsidighed og
>> upartiskhed.
>> DR har indtil for nyligt på siden
>> http://www.dr.dk/hjaelp/html/omdrdk/0308.shtml,
>> blotlagt visse ansattes fokus og manglende bredde:
>> "Ifølge Foreningen af Danske Internet Medier, FDIM, anvender ganske få
>> procent af de danske internet brugere en anden platform end Microsoft
>> Windows - resten anvender Windows".
>> Medierne har stor indflydelse og kan skabe monopoldannelse ved at
>> tillade selvbestaltede de facto standarder, som efter vores mening er i
>> strid med DRs kerneværdier (Troværdighed, uafhængighed, alsidighed,
>> mangfoldighed og kvalitet). Vi henviser i øvrigt til:
>> http://www.dr.dk/omdr/index.asp?sektion=omdr&subsektion=97
>> http://www.dr.dk/omdr/index.asp?appflag=force&aid=10#kernevaerdier
>>
>> *Under oversvømmelserne i USA modtog Mac & Linuxbrugere ikke hjælp
>> http://www.macworld.co.uk/news/index.cfm?NewsID=12557&Page=1&pagePos=2
>> og
>> antal MS ansatte var for lille til at servicere
>> informationssammenbrudet.
>> Under beredskab ved katastrofer kan man i stedet inddrages LANGT flere
>> og højtkvalificerede hvis OpenSource-samfundet OGSÅ inddrages. Derudover
>> kan Linux modsat MS også sættes op på gamle PCere.
>> http://www.publicwebstations.com/
>>
>> * At også brugere med halv dårlige bånd bredder kan se i det mindste
>> downloadet DR-TV.
>>
>> * Et aftagende antal brugere kan se DRs services
>> Browserne Opera og Firefox-brugere til Windows, Unixbrugere herunder
>> Solaris samt de sidste nye Macintosh brugere (OS ver.X), der også bygger
>> på en Unix-kerne, kan ikke med Windows-optimerede plug-ins se DR-nettv.
>> Andelen af Linux-brugere og er i stadig vækst mens DRs servicerede antal
>> Windows-brugerne me internet explorer alene falder tilsvarende.
>> * At DR vælger opensource-formater såsom mpeg eller BBC Dirac Open
>> Source
>> format:
>> Under vores interne debat er nævnt opensource-formater såsom: MPEG1, der
>> kræver 1+Mbit båndbredde, hvilket nok er realistisk til ordentlig
>> direkte
>> streaming. Formatet er af ældre dato og derfor brugbart for alle lige
>> nu.
>> Mere teknisk spændende og fremtidssikret er måske BBC' s Dirac Open
>> Source
>> format http://dirac.sourceforge.net/faq.html#a4 under
>> http://www.bbc.co.uk/opensource, som DR og BBC måske kan samarbejde om
>> at
>> gøre klar. Formaterne er langsigtet billige og stabile i stedet for
>> sikkert gratis INDTIL næste Microsoft opdatering og senere opkrævninger.
>> Vi har dog ikke fortaget beregninger på hvor meget DR kan spare på
>> årsbasis ved at undgå IT-licenser bl.a. på streaming-licens? Men
>> spørgsmålet ligger lige for.
>> Flere oplysninger:
>>
>> ” At vi har flere end 'en bold at spille med:
>> "Er Danmark et Microsoft-protektorat, Fogh?”
>> http://www.computerworld.dk/art/34366?a=block&i=83 ?
>>
>> Phillip Bøgh
>> 26156200 direkte.
>> Email fra mandag: sslug@sslug
>> F/ SSLUG.dk
>> med p.t. 5238 medlemmer
>>
>>
>
> --
> Med venlig hilsen
> Steen Jensen
> * Registered Linux user #172489 on http://counter.li.org.*
>
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-08-01, 02:03 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *