[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] Kritik af PVS-rapport (0.3)Ole Tange wrote:
> Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) retter i et ca.
> 30 sider langt brev til Erhvervsministeren en
> sønderlemmende kritik mod Patent- og Varemærke-
> styrelsens rapport "Open Source i Danmark", og
> opfordrer til at rapporten trækkes tilbage.

Her bør der være et ultrakort resumé af raporten.
Journalisterne har jo ikke læst den i forvejen, og vi
kan ikke forvente at de vil læse den, med mindre vi
giver dem et incitament for det, og kritikken giver
ikke meget mening med mindre læseren allerede har en
idee om hvad det er vi kritisere. Fx:

Raporten består af en statistik over brugen af Open Source
software i danske firmaer, samt en diskussion omkring
anvendelsen og udvikling af Open Source-software i Danmark.
Det overordnet formål med raporten komme med et indlæg i
debatten om der fra statslig side skal skabes initiativer
for fremme brugen af Open Source software.

<er dette formålet?? Check resume og konklusion.
Journalister vil formodeligt ikke læse andet!!>

> Blandt kritikpunkterne der omtales kan det nævnes at
> rapportens forfattere tilsyneladende ikke har bekymret sig
> om at læse og forstå den internationale definition af "Open
> Source" og inkluderer tre licenser der åbenlyst ikke kan
> kaldes "Open Source"-licenser i deres analyse.

Slet. Det er volapük for udenforstående.

Det vil være bedre at spille på raportens brug af kommerciel
vs. open source, fordi så fortæller vi journalisterne af
OSS er kommercielt, og raporten er en fisk. Der er en langt
vigtigere pointe, der kan formidles. F.eks.

En af SSLUG's kritik punkter er at raporten opfatter Open
Source-software, som det modsatte af kommerciel software.
Problemet er bare at Open Source-software også kan fås og
bruges på kommercielle vilkår, for eksempel ved at man
køber en Linux Distribution med en service aftale.

<ren reklame!!>

Det modsatte er Open Source-software er propritært software.
Propritær software er når kilde koden og protokoller holdes
hemmelig. Hemmelige protokoller bruges aktivt til at skabe
og vedligeholde softwaremonopoler ved at reducere brugerens
valgmuligheder mellem forskellige produkter. Derved reduceres
konkurrencen og derfor kvaliteten af software.


For eksempel er formatet af Microsoft Word dokumenter hemmelige.
Det betyder at det er svært (men ikke umuligt [SUN Star Office])
finde alternative programmer, der kan læse og skrive Word
dokumenter. Ligeledes er nye versioner af Word ikke helt kompatible
med gamle versioner, hvorfor brugeren tvinges til at løbende
opdatere.

> Det kritiseres også at Patent- og Varemærkestyrelsen helt
> overser at en væsentlig del af Danmarks større
> organisationer (for eksempel Nordea, IBM og Microsoft[1]) kører
> blandede "Open Source"- og "Closed Source"-systemer, og
> derfor groft fejlvurderer brugen af "Open Source" i Danmark.

Tal er gode der er trods alt 41% der bruger OSS. Forslag:

Raporten konkludere at 41% af internet branchen bruger Open
Source-software, men kun 8% af danske virksomheder bruger
Open Source-software. Disse tal skal dog tages med et gran
salt. Patent- og Varemærkestyrelsen overser at en væsentlig
del af Danmarks større organisationer (for eksempel Nordea,
Telia og IBM) kører blandede "Open Source"-og "Closed Source"
-systemer, og derfor groft undervudere brugen af "Open Source"
i Danmark.

Har slettet MS, at "bruge" er ikke det samme som at sælge,
og citrix er et marginaliseret arve produkt, og det er for
tentativt. Kan vi dokumentere 'groft'?

> Endnu en ting ved rapporten, som SSLUG kritiserer, er
> at man i forbindelse med en - i øvrigt totalt
> uunderbygget - påstand om at patentering af software
> vil fremme udviklingen, springer let henover at
> Patentloven indeholder et klart forbud mod patentering
> af software og matematik, og at de ca. 500 patenter på
> software der hidtil er udstedt i Danmark skyldes
> tvivlsom forvaltning af Patentloven hos
> patentmyndighederne.
Upræcist. Slet og erstat med:

Dele af Patent- og Varemærkestyrelsens rapport er også et
skjult partsindlæg i debatten om softwarepatenter.
Softwarepatent problematikken og deres effekt på Open
Source software er groft misrepræsenteret i raporten.

Rapporten nævner for eksempel ikke at ifølge gældende Dansk
og Europæisk lov er det ikke muligt at udtage patenter på
software eller forretningsmetoder. Det Europæiske Patent
Kontor har dog udstedt i størrelsesordenen af 30000
software- og forretningsmetodepatenter, heraf ca. 500 der
gælder i Danmark. 

Patent- og Varemærkestyrelsen søger at få den danske patent
lov ændret således at disse patenter er det bliver muligt
at udtage softwarepatenter i Danmark. Dog uden at kunne
dokumentere at softwarepatent monopoler leder til øget
kvalitet, innovation og konkurrencemuligheder for den
danske IT-branche.

Det er SSLUG ønske at Open Source software skal konkurrere
med proprietært software på lige vilkår, softwarepatenter
vil skævvride denne konkurrence. Fordi softwarepatenter
er imodstrid med den fri vidensdeling der er basis for Open
Source udviklingsmetodikken.

Skal masseres lidt så referencen til raportens formål
er mere klart, og forkortes.

> Brevets fulde tekst kan findes på:
> 
>  http://www.sslug.dk/patent/DKPTO_OSS_rapport_kritik/
> 
> Den internationale "Open Source"-definition kan findes på:
> 
>  http://www.opensource.org/docs/definition.html
> 
> Den kritiserede rapport kan findes på:
> 
>  http://www.dkpto.dk/publikationer/rapporter/open_source/open_source_i_danmark.pdf

Lidt ord forklaring bør inkluderes i PR'et, vi kan ikke
forvente at en journalist vil søge på nettet efter en
kort og letforståelig forklaring på OSS.


Open Source Software er software, hvor brugeren ikke kun får
softwaren men også får adgang til kilde koden til softwaren.
Det sætter brugeren istand til at ændre og forbedre softwaren.
Open Source udvikling minder meget om videnskabens fri
vidensdeling. Open Source er et alternativ til propritær
(hemmelig) software, hvor brugeren ikke får uden nogle
rettigheder og muligheder for fx. til at løse fejl, der måtte
være i softwaren, fordi løbende skaber et incitament for
brugeren til at købe nye versioner. Idag dominere Open Source
software internettets infrastruktur servere.

SSLUG er en bruger grupper med ca. 6000 medlemmer. SSLUG's
mål er at fremme brugen af Open Source programmer, såsom
Linux operativsystemet. Linux er idag er verdens hurtigst
voksende operativ system, og den eneste realistiske trussel
imod Microsofts monopol.

> Kontakt:
> 
>  Peter Toft, <sslug@sslug>, +45 43 60 06 12
> 
> [1] Nordea benytter Solaris, som bl.a. indeholder Sendmail:
>   http://www.sun.com/software/solaris/freeware.html
>   IBM udvikler proprietær software til Linux:
>   http://www-1.ibm.com/servers/eserver/introducing/linux.html

>   Microsoft sælger Interix, som indeholder GCC:
>   http://www.microsoft.com/windows2000/interix/features.asp
For søgt. Væk.
 
> </tekst>
> </pressemeddelelse>

-- 
Med venlig hilsen 
Carsten Svaneborg 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:41 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *