[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

kompilering av 2.2.9...Hej alla

Jag är relativt ny som Linux-user och till sslug-listorna.
Behöver lite hjälp ang kompilering av kernel 2.2.9
Som radioamatör så behöver jag komma åt vissa nyheter
för amatörradio i 2.2.x-kerneln som inte finns i 2.0.3x

Jag har lyckats kompilera kernel 2.0.36 med ax25-utilities
på min packetradio-maskin och allt fungerar perfekt.

Min nuvarande setup på bägge datorerna är:
RedHat 5.2 med kernel 2.0.36-7
(KDE 1.0 på AX25-maskinen och KDE 1.1.1 på denna)

Om jag loggar in som root (givetvis) och lägger kernel-paketet
"linux-2.2.9.tar.gz"
i /usr/src och kör följande kommando för att packa upp:

(OBS, som jag kan se det så är /usr/src/linux  en symlink till
/usr/src/linux-2.0.36, vet inte om det är problemet)

gzip -cd  linux-2.2.9.tar.gz | tar xfv -

därefter: 
make mrproper
make xconfig (och anger det jag vill ha)
make dep

men när jag kör "make zImage" så avslutar den med följande rader:

checksum.c:200: redefinition of 'csum_partial_copy'
checksum.c:105: 'csum_partial_copy' previously defined here
{standard input} : Assembler messages:
{standard input} :185: Fatal error: Symbol csum_partial_copy already defined.
make[2]: *** [checksum.o] Error 1
make[2]: Leaving directory '/usr/src/linux-2.0.36/arch/i386/lib'
make[1]: *** [first rule] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-2.0.36/arch/i386/lib'
make: *** [_dir_arch/i386/lib] Error 2
sslug@sslug linux]#

jag misstänker att det är symlinken från /usr/src/linux  till
/usr/src/linux-2.0.36   som ställer till det....

Skall jag ta bort symlinken (~linux) som ligger i /usr/src
och skapa en ny mapp (linux), eller finns det något bättre kommando?

Tack på förhand
--
Regards

 Stefan Rosenhall, SM7WEG 
-----------------------------------
e-mail: sslug@sslug
ICQ-UIN: 778273 (Kicq)
Registered-Linux-user nr 123454
Member of SSLUG
-----------------------------------
Hamradio packetnet adress:
sslug@sslug
-----------------------------------


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:56 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *