[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MOEDE] Oplæg til nye medlemsaktiviteter IGENOn Thu, Feb 10, 2005 at 10:58:22PM +0100, KARSTEN wrote:
> Hej!
> 
> Jeg har netop meldt mig ind i moede-forummet. Jeg har 
> tidligere reflekteret på Kristian Vilmanns nyhedsbrev 
> (11.01.05) der bl.a. handlede om aktivering af medlemmer. 
....

ok tak, nu kan det læses, selvom du fik attachet en tekst-fil
som us-ascii selvom det er UTF-8 ;(
men pånær ÆØÅ så kan jeg da læse det :)
Se http://www.sslug.se/emailarkiv/moede/2005_02/msg00018

PS.
Om brug af maillister/news se f.eks. på:
 http://usenet.dk/info/skriveteknik.html
 http://www.usenet.dk/netikette/citatteknik.html
 http://www.sslug.dk/liste/regler.shtml  
 http://www.flug.dk/pages/mailinglister/netikette.html


....
> Ad 1
> Som ny i SSLUG kan foreningen forekomme vanskelig at komme i lag med, lige 
>>> som Linux i sig selv kan gøre det. Der foregår mange aktiviteter for erfarne 
>>> brugere, som nytilkomne og begyndere ikke har nogen glæde af. Det må 
>>> være klart for alle at det kræver et vist engagement at sætte sig ind i
>>> noget nyt, også i dette tilfælde. Det er hjælp til selvhjælp der ydes i
>>> foreningen, deltagelsen er frivillig og ulønnet, man bidrager med hvad 
>>> man kan – for ved fælles indsats kan vi nå langt. Det er 
>>> overhovedet ideen og måden hvorpå Linux opstod; et netværk af folk 
>>> med samme interesse gør det muligt at samle og udvikle en imponerende
>>> viden. Netværket er et kodeord, nogle folk kender hinanden, andre gør 
>>> ikke, men alle er forbundet over internettet som minimum.


> De der allerede er i gang har i sagens natur lettere ved at holde sig i gang,
>>>> mens begyndere skal starte på en eller anden måde. Det kan naturligvis 
>>> ske på utallige måder, men en form for introduktion ville sikkert åbne 
>>> Linux-”verdenen” for flere end hvis den enkelte skal 
>>> prøve sig frem på egen hånd. Det er i denne forbindelse vigtigt, 
>>> tror jeg, at kombinere introduktionen af den nye teknik med introduktionen
>>> af de nye bekendtskaber. Man kommer ganske enkelt hurtigere i gang i fæll
>>> esskab end hver for sig. Derfor skal man som begynder ikke kun lære noget 
>>> om Linux, man skal lære andre i samme situation at kende. Der er behov 
>>>>nfor både et teknisk netværk og et socialt netværk. 

Derfor syntes jeg vi bør fortsætte og opmuntre til at der dannes
lokale grupper. Dette kan dog kun ske hvis der er nogen lokalt
der er engageret og har adgang til lokaler.

> 
> Ad 2
> SSLUG kunne, det er forslaget i al sin enkelhed, gøre det til en opgave at 
>>>>> lette vejen for begynderen så det både bliver lettere at lære om
>>>>> Linux og bliver lettere at lære andre med samme interesse og forudsætninger 
>>>>> at kende. Begynderen har brug for succesoplevelser.

> 
> It-branchen lider i almindelighed af en kommikationskløft mellem dem der 
>>>> er professionelle, og dem der er dagligdags brugere. Ofte gribes spørgsmål 
>>>> og svar an som et rent teknisk anliggende, for det er vel teknik det drejer 
>>>> sig om. Som begynder står man imidlertid overfor en indlæring, og dermed 
>>>> er et vist mål af pædagogik ikke af vejen. Sagt på en anden måde er det 
>>>> en meget stor fordel når indlæringen kan foregå på novicens præmisser 
>>>> og ikke ekspertens. 
> 
> Begynderen har nogle forventninger eller succeskriterier for dette nye, han 
>>>> har bevæget sig ud i. Ud over en vis grænse vil han være tilbøjelig 
>>>> til at give op. Han skal igennem et forløb inden for et vist tidsrum. 
>>>> Han har mange spørgsmål og savner et overblik. 
> 
> Hvis Linux sammenlignes med en avisføljeton så skal SSLUG være resumeet, 
>>>>> der fortæller at “nye læsere kan begynde her”.

Nogen skal lave dette, og når begynderen har bevæget sig videre
er det ogste ikke så interessant at skrive / bruge kræfter på
da man va i begynderstadiet.


> Formål i få ord: etablering af et par tilbud henvendt til begynderne: et 
>>>> teknisk og et socialt. Disse tilbud er beskrevet under pkt. 3 (møderækkerne). 
>>>> For så vidt angår det tekniske: “Indlæringskurven er stejl” 
>>>> hedder det om Linux, men det må være muligt at bygge en trappe. For den 
>>>> der for første gang installerer et Linux-styresystem og opensource-programmer 
>>>> på sin hjemme-pc, er det vel ganske forudsigeligt hvilke spørgsmål der 
>>>> melder sig, og hvilke problemer der vil dukke op. Det behøver ikke 
>>>> altsammen være en overraskelse. For så vidt angår det sociale: I 
>>>> det øjeblik eksempelvis en 5-10 begyndere sætter sig sammen, kan de 
>>>> lettere formulere deres behov, de kan måske endda hjælpe hinanden et 
>>>> stykke på vej. Vigtigst af alt er dog at det er væsentlig mere motiverende 
>>>> at være sammen om en opgave end alene om den. 


>>>> Evt. (hvis arbejdskraften rækker) kunne man på hjemmesiden præsentere en 
>>>> samling konkrete eksempler på 

>>>> en begynders dagbog

Det kræver at en begynder laver en sådan bog. 

>>>> en serie guidede tours vedr. de allermest elementære operationer 
>>>> (kunne være referater fra møderækkerne)

Har du set på linuxbog.dk ?
Der er ikke decideret referat fra møderne undtagen nogen tilbyder dette,
til nogle møder kan man dog finde slides og lignende, 
se på http://www.sslug.dk/foredrag/ og under annonceringen
af mødet.

> relevante tips (essens fra SSLUG-NOVICE og andet)
>>> begynder-ABC (dvs. ovennævnte trappe), først som et stormasket skelet, 
>>> siden med forklaringer og links mm.

Har du prøvet noget på http://www.linuxbog.dk ?
Hvis bøgerne er for avanceret så er der måske basis for
at nogle begyndere prøver at skrive en ny begynderbog ?

> specifikationer på en komplet kompatibel hjemme-pc

Den er svær, da der findes næsten uendelig med kombinationsmuligheder
af fungerende og ikke-fungerende hardware. (mht linux)
Til visse typer hardware findes specielle sider som SANE, linuxprinting.org
linmordems.org, men det er ikke altid det er nok.
Man bør spørge på sslug-teknik hvis der er hardware man er i tvivl om.


> links til konsulenter, der mod betaling hjælper privat

Findes på www.linux.dk> Ad 3
> Afholdelse af møder i SSLUG-regi, ud over de udmærkede arrangementer der 
>>> allerede foregår. Dermed skulle flere nye og eksisterende medlemmer af 
>>> foreningen gerne bringes i tale. De samlede aktiviteters omfang skulle 
>> gerne stige. 

Det kræver flere frivillige der vil afholde møder og foredrag (og lokaler)

> 
> Jeg forestiller mig tre slags møder, der kunne bidrage til at nå ovenstående 
>>> målsætning:
> 
> Ét møde om appel til nybegyndere/ny medlemmer
> Dette møde holdes kun for at afstemme ambitionsniveauet med nybegyndere, 
>>> ældre medlemmer/bestyrelses-medlemmer i SSLUG og andre, der finder dagsordnen 
>>> interessant. Det skal afklares, hvem der ønsker at være med i planlægningen, 
>>> og hvor stort mon potentialet er.

Installfest og lignende holder allerede. Og er der nogle der
vil holde møder/foredrag til begyndere så er det bare at tilbyde sig
på sslug-moede listen.

> Møderække om opbygning af socialt netværk for nybegyndere
> Det er nærliggende at se sig om efter nogle “lidelsesfæller”, 
>>> altså personer der prøver at sætte sig ind i de samme funktioner, med 
>>> tilsvarende ambitioner (mht. hvor hurtigt mm.) og med tilsvarende forudsætninger. 
>>> “Hvem er vi?” - spørger man sig uvilkårligt.

Har du nogle konkrete ideer?
Tanken med de "rene" hyggemøder er netop at folk kan mødes .

> For at kunne få hul på introduktionen af Linux er det ideen at tage udgangspunkt 
>>> i den enkelte deltager, dvs. at spørge hvad succeskriteriet er for hver enkelt. 
>>> Derpå skal deltagerne fordele sig efter interesser. Dette skal danne udgangspunktet 
>>> for deltagernes netværksdannelse. I princippet skal der ikke tændes en eneste 
>>> maskine på sådan et møde, det er ligesom et cocktail-party. Den slags 
>>> kan tilrettelægges på utallige måder, det må gerne være lidt sjovt.

> Grupperingerne og disses ønsker til aktiviteter skal gerne kunne samles og 
>>> gøres tilgængelige for alle medlemmer. Det kan f.eks. ske på 
>>> SSLUG-hjemmesiden, hvor der kunne være en slags opslagstavle.

> Møderække om begynder-relaterede emner
> Denne type møde svarer til dem, der allerede holdes under betegnelsen hyggemøde.
>>> Gennem SSLUG-MOEDE indkaldes med jævne mellemrum til møde og der sættes
>>> emner på dagsordnen. Interesserede kan foreslå fremtidige emner. Som 
>>> ramme for denne mødekategori defineres en slags loft for sværheds- og 
>>> detaljeringsgrad, således at forstå at det der ligger udenfor henvises 
>>> til andre mødekategorier og fora (såsom SSLUG-NOVICE). 

> Ideen med disse møder er med andre ord ikke ny, det nye skulle være at 
>>> vælge dagsordnen med direkte afsæt i ønskerne fra de spæde begyndernetværk. 


Generelt gode synspunkter, men SSLUG har kun frivillig arbejdskraft,
så der skrives kun det medlemmerne selv vil skrive, og holdes de foredrag
som vi kan finde foredragsholdere til.

SSLUG bør dog fortsætte bestræbelserne og støtte hvid der er lokale
grupper der vil mødes. Men det er hjælpe til selvhjælp, og man
må selv være aktiv og eventuelt prøve at låne lokaler i lokalområdet.PS2.
det ville være rart hvis du havde delt linierne i max 67-72 tegn/linie,
nogle linier er megalange....


-- 
mvh Frank Damgaard |  
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:31 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *