[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Oplæg til nye medlemsaktiviteter IGENHej!

Jeg har netop meldt mig ind i moede-forummet. Jeg har tidligere reflekteret på Kristian Vilmanns nyhedsbrev (11.01.05) der bl.a. handlede om aktivering af medlemmer. Mine overvejelser er jeg nu gået videre med, det er der kommet det vedhæftede oplæg ud af.

Indtil videre er jeg ganske imponeret over hvad der foregår i foreningen, på den anden side er jeg også efter hånden noget utålmodig efter at komme rigtigt i gang. Og hvad kan man så gøre ved det ...

Jeg er spændt på at høre jeres reaktioner.

Med venlig hilsen

Karsten
OPLÆG TIL NYE MEDLEMSAKTIVITETER I SSLUG

København, 09.02.05
v/ Karsten Schrøder

Indhold

1.Forudsætninger
2.Formål
3.Forventet (målbart) resultat

Ad 1
Som ny i SSLUG kan foreningen forekomme vanskelig at komme i lag med, lige som Linux i sig selv kan gøre det. Der foregår mange aktiviteter for erfarne brugere, som nytilkomne og begyndere ikke har nogen glæde af. Det må være klart for alle at det kræver et vist engagement at sætte sig ind i noget nyt, også i dette tilfælde. Det er hjælp til selvhjælp der ydes i foreningen, deltagelsen er frivillig og ulønnet, man bidrager med hvad man kan – for ved fælles indsats kan vi nå langt. Det er overhovedet ideen og måden hvorpå Linux opstod; et netværk af folk med samme interesse gør det muligt at samle og udvikle en imponerende viden. Netværket er et kodeord, nogle folk kender hinanden, andre gør ikke, men alle er forbundet over internettet som minimum.

De der allerede er i gang, har i sagens natur lettere ved at holde sig i gang, mens begyndere skal starte på en eller anden måde. Det kan naturligvis ske på utallige måder, men en form for introduktion ville sikkert åbne Linux-”verdenen” for flere end hvis den enkelte skal prøve sig frem på egen hånd. Det er i denne forbindelse vigtigt, tror jeg, at kombinere introduktionen af den nye teknik med introduktionen af de nye bekendtskaber. Man kommer ganske enkelt hurtigere i gang i fællesskab end hver for sig. Derfor skal man som begynder ikke kun lære noget om Linux, man skal lære andre i samme situation at kende. Der er behov for både et teknisk netværk og et socialt netværk. 

SSLUG er hvad man gør den til, nye aktiviteter starter man op så såre der er mange nok, der vil være med.


Ad 2
SSLUG kunne, det er forslaget i al sin enkelhed, gøre det til en opgave at lette vejen for begynderen så det både bliver lettere at lære om Linux og bliver lettere at lære andre med samme interesse og forudsætninger at kende. Begynderen har brug for succesoplevelser.

It-branchen lider i almindelighed af en kommikationskløft mellem dem der er professionelle, og dem der er dagligdags brugere. Ofte gribes spørgsmål og svar an som et rent teknisk anliggende, for det er vel teknik det drejer sig om. Som begynder står man imidlertid overfor en indlæring, og dermed er et vist mål af pædagogik ikke af vejen. Sagt på en anden måde er det en meget stor fordel når indlæringen kan foregå på novicens præmisser og ikke ekspertens. 

Begynderen har nogle forventninger eller succeskriterier for dette nye, han har bevæget sig ud i. Ud over en vis grænse vil han være tilbøjelig til at give op. Han skal igennem et forløb inden for et vist tidsrum. Han har mange spørgsmål og savner et overblik. 

Hvis Linux sammenlignes med en avisføljeton så skal SSLUG være resumeet, der fortæller at “nye læsere kan begynde her”.

Formål i få ord: etablering af et par tilbud henvendt til begynderne: et teknisk og et socialt. Disse tilbud er beskrevet under pkt. 3 (møderækkerne). For så vidt angår det tekniske: “Indlæringskurven er stejl” hedder det om Linux, men det må være muligt at bygge en trappe. For den der for første gang installerer et Linux-styresystem og opensource-programmer på sin hjemme-pc, er det vel ganske forudsigeligt hvilke spørgsmål der melder sig, og hvilke problemer der vil dukke op. Det behøver ikke altsammen være en overraskelse. For så vidt angår det sociale: I det øjeblik eksempelvis en 5-10 begyndere sætter sig sammen, kan de lettere formulere deres behov, de kan måske endda hjælpe hinanden et stykke på vej. Vigtigst af alt er dog at det er væsentlig mere motiverende at være sammen om en opgave end alene om den. 

Evt. (hvis arbejdskraften rækker) kunne man på hjemmesiden præsentere en samling konkrete eksempler på 
en begynders dagbog
en serie guidede tours vedr. de allermest elementære operationer (kunne være referater fra møderækkerne)
relevante tips (essens fra SSLUG-NOVICE og andet)
begynder-ABC (dvs. ovennævnte trappe), først som et stormasket skelet, siden med forklaringer og links mm.
specifikationer på en komplet kompatibel hjemme-pc
links til konsulenter, der mod betaling hjælper privatAd 3
Afholdelse af møder i SSLUG-regi, ud over de udmærkede arrangementer der allerede foregår. Dermed skulle flere nye og eksisterende medlemmer af foreningen gerne bringes i tale. De samlede aktiviteters omfang skulle gerne stige. 

Jeg forestiller mig tre slags møder, der kunne bidrage til at nå ovenstående målsætning:

Ét møde om appel til nybegyndere/ny medlemmer
Dette møde holdes kun for at afstemme ambitionsniveauet med nybegyndere, ældre medlemmer/bestyrelses-medlemmer i SSLUG og andre, der finder dagsordnen interessant. Det skal afklares, hvem der ønsker at være med i planlægningen, og hvor stort mon potentialet er.

Møderække om opbygning af socialt netværk for nybegyndere
Det er nærliggende at se sig om efter nogle “lidelsesfæller”, altså personer der prøver at sætte sig ind i de samme funktioner, med tilsvarende ambitioner (mht. hvor hurtigt mm.) og med tilsvarende forudsætninger. “Hvem er vi?” - spørger man sig uvilkårligt.
For at kunne få hul på introduktionen af Linux er det ideen at tage udgangspunkt i den enkelte deltager, dvs. at spørge hvad succeskriteriet er for hver enkelt. Derpå skal deltagerne fordele sig efter interesser. Dette skal danne udgangspunktet for deltagernes netværksdannelse. I princippet skal der ikke tændes en eneste maskine på sådan et møde, det er ligesom et cocktail-party. Den slags kan tilrettelægges på utallige måder, det må gerne være lidt sjovt.
Grupperingerne og disses ønsker til aktiviteter skal gerne kunne samles og gøres tilgængelige for alle medlemmer. Det kan f.eks. ske på SSLUG-hjemmesiden, hvor der kunne være en slags opslagstavle.

Møderække om begynder-relaterede emner
Denne type møde svarer til dem, der allerede holdes under betegnelsen hyggemøde. Gennem SSLUG-MOEDE indkaldes med jævne mellemrum til møde og der sættes emner på dagsordnen. Interesserede kan foreslå fremtidige emner. Som ramme for denne mødekategori defineres en slags loft for sværheds- og detaljeringsgrad, således at forstå at det der ligger udenfor henvises til andre mødekategorier og fora (såsom SSLUG-NOVICE). 
Ideen med disse møder er med andre ord ikke ny, det nye skulle være at vælge dagsordnen med direkte afsæt i ønskerne fra de spæde begyndernetværk. 


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:31 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *