[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] Er det ved at være slut med a t brge Linux til Danske Bank netbank?Jan Hertel skrev:
04/03/08 skrev Eskild Nielsen <sslug@sslug>:
Michael Rasmussen skrev:

On Mon, 03 Mar 2008 09:05:53 +0100
 > "E. Sjørlund" <sslug@sslug> wrote:
 >
 >> Her er reglerne:

<--- klip --->

Du skal have microsoft fonte - ellers virker det ikke


Jeg rejste sagen på Danske Banks generalforsamling og fik mulighed for
skrive [med efterfølgende redigeringer af navne/personhen førbare
oplysninger]:

  Subject
  	DanskeNetbank og Linux

  Kære xxx [ledelsesmedlem i Danske Bank]


  Tak for muligheden for at kontakte dig om problemer for Linux- og
  andre OS-brugere, der anvender DanskeNetbank - altså kunder, der ikke
  (primært) er Windows-brugere. Især i den senere tid har det voldt
  rigtig mange kvaler for mange. Jeres HelpDesk har desværre heller ikke
  levet op til navnet. Du kan se en (længere) gennemgang af problemer
  Linuxbrugere har oplevet her
  http://forum.sslug.dk/newsportal/article.php?id=38135&group=sslug.misc#38135
  .

  Jeg har vedhæftet et forslag til nogle enkle initiativer, der må
  formodes at forbedre forholdene for brugerne. Rækkefølgen kan måske
  diskuteres, men punkterne skulle gerne føre til, at nyeste abefalede
  sikkerhedsopdateringer implementeres hurtigt og er gennemtestede.

  Jeg har hidtil, selv været rigtig godt tilfreds med muligheden for at
  benytte DanskeNetbank fra en Linuxbox og håber, at det fortsat vil
  være ikke kun muligt, men også en af de bedste services på
  DanskeNetbank.


  Venlig hilsen

  Jan [xxx]

Indholdet af vedhæftet fil:

"DanskeNetbank og brug af Linux

Det volder ofte unødige problemer for Linuxbrugere at få adgang til
egen konto på DanskeNetbank. Derfor opfordres Danske Bank til:

1. Etabler en brugergruppe
Etabler en brugergruppe af kunder, der dels benytter Linux som
styresystem, og dels er interesserede i at deltage i testning af
bankens løsning inden de lægges ud/gøres endelige.

2. Bedre vejledning for Linuxbrugere
Et link på forsiden, som giver adgang til en vejledning for
Linuxbrugere. I realiteten vil det i dag sige brugere af Firefox/Java,
da der så vidt vides ikke er nogen Linuxrelateret forskel.

3. Gennemtestede løsninger
En gennemtestning af løsninger, inden kunderne udsættes for dem. Både
løsninger til Windows, Mac og Linux har banale, men generende fejl,
som let kan fanges ved enkle test."


Jeg fik svar fra en anden medarbejder i Danske Bank:

"12/03/08 skrev sslug@sslug>:


  Kære Jan [xxx]

  Tak for din mail, som [xxx] har bedt mig besvare. Jeg vil starte
med at beklage, at du ikke har fået svar tidligere.

  Den nye log-on-løsning ændrer ikke ved, at man kan bruge Danske
Netbank fra både Linux, Mac og Windows. Vi har testet vores nye
log-on-løsning med Firefox på Ubuntu. Ligeledes ved vi, at det
fungerer for en del brugere med andre Linux-distributioner.

  Da vi implementerede den nye løsning d. 5. februar, måtte vi dog
konstatere, at der var en fejl i vores software, som gjorde, at
billedet til ændring af den personlige kode kun virkede, hvis man
havde installeret mindst én af skrifttyperne "Verdana", "Arial" eller
"Helvetica". Vi havde ikke fundet denne fejl i testen, da fontene var
installeret på vores testmaskiner. Fejlen blev rettet den 14/2.
Herefter var problemet, at indtastningsfelterne var "klappet sammen",
men de fungerede dog. Dette problem blev løst d. 11/3 .

  Linux-brugere udgør en meget lille andel af netbankbrugerne.
Samtidig findes der mange forskellige Linux-distributioner, som
adskiller sig på flere punkter. Vi har derfor valgt, at Kundesupport
ikke yder support på Linux. Men vi har ikke noget ønske om at lukke
Linux-brugere ude, og når vi finder fejl, vil vi naturligvis gerne se
på mulighederne for at rette dem. Og vi har personale i afdelingen,
som kender til Linux - de har i samarbejde med Linux-brugere hjulpet
med at identificere ovennævnte fejl.

  Også tak for dine konkrete forslag til forbedringer. Vi vil
overveje hvordan vi samarbejder bedst med Linux-brugerne - en
brugergruppe er en blandt flere muligheder. Dit forslag om bedre
vejledninger vil jeg sende videre til vores Kundesupport og bede dem
undersøge, om de nuværende vejledninger, herunder "Spørgsmål og svar"
er dækkende, eller om de kan gøres bedre.
  Vores løsninger bliver testet på både Mac, Windows og Linux. Vi
har naturligvis en målsætning om at finde alle fejl og mangler ved
løsningen inden offentliggørelse, men selv ved en grundig test slipper
der desværre problemstillinger igennem. Vores kunder har et meget
bredere spektrum af maskiner, end vi kan nå at teste på. Vi udvikler
med fokus på overholdelse af en række standards, og tester derefter på
en række forskellige typiske platforme.

  Vi må erkende, at der har været flere problemer med den nye
løsning, men hovedparten skulle være løst på nuværende tidspunkt.
Dette er dog ikke ensbetydende med, at nogle brugere kan opleve
enkeltstående problemstillinger.

  Jeg beklager, de problemer den nye løsning har medført, og jeg
håber, du igen bliver glad for at benytte Danske Netbank på Linux.

  Med venlig hilsen
  Udviklingschef [xxx]
  Retail eBanking
  Danske Bank"


De har fået brændt fingrene og er meget hurtigt gået igang med at få rettet fejlene.

Og det er godt.

Måske vil de endda erkende at ligesom vi har brug for dem, så har de også brug for os.

/esni


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2008-04-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *