[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] Patent og Knuth og TeX?Ole Tange skrev:

On Sat, 29 Nov 2003, Steen Jensen wrote:


Ole Tange skrev:

On Thu, 27 Nov 2003, Steen Jensen wrote:

Carsten Svaneborg skrev:

Steen Jensen wrote:


Tillader mig at betvivle, at dette patent skulle være gyldigt
i Danmark, indtil der fremlægges dokumentation.

Det er ikke gyldigt i DK.

Hvorfor skal vi ikke diskutere de regler, der gælder eksempelvis i Timbuktu?


Du skal da være velkommen til at gøre det. Jeg vil holde mig til de
regler, som gælder i Danmark og EU, samt fremtidige versioner af disse
regler.


Det er vel vsæentligt at vide, om vi diskuterer noget, der er gyldigt
i Danmark eller ej.


Her er vi så lidt uenige: Jeg mener også det er væsentligt at diskutere
noget, som kunne blive gyldigt i Danmark.

Som udgangspunkt diskuterer, hvilke love, der er gyldige i Danmark. Hovedparten af de meldinger, der er kommet her, handler om patenter i USA, og hver gang jeg eller andre efterlyser patenter på software, der er gyldige i Danmark, får vi ikke noget svar. Kun en masse ligegyldige henvisninger.
Hvis EPO udsteder tåbelige patenter, så vil de altså uden videre kunne
gøres gyldige i Danmark. De bliver _ikke_ genprøvet i Danmark og kan ikke
afvises af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Naturligvis kan de det. De kan ganske roligt sige, at der ikke er tale om et patent, hvorfor det ikke er gyldigt. i Danmark.


Jeg bliver lidt irriteret, når du kommer med en påstand, som beviseligt er
usand. Jeg har spurgt PVS om det; det tvivler jeg på, at du har. Din
dogmatiske tone for det til at lyde som om, du har sat dig grundigt ind i
et område, hvorom du selv skriver, at du ikke har ressourcer til at sætte
dig ind i.

Jeg har ikke ressourcer til at sætte mig ind i reglerne for, hvad der er afgørende for om noget er patent eller ej. Det er ikke en påstand, der beviseligt er usand, jeg kommer med. Vil du godt komme med din påstand skriftligt.
Tja, jeg er ikke patentkyndig, så derfor har vi oprettet et patentkontor
, og dom stole til at påtale overtrædelser af gældende love.

Her virker det som om, at du måske modsiger dig selv: Du omtaler dig selv som ikke patentkyndig - alligevel påstår du, at du ved hvorfor vi har oprettet et patentkontor (som mere korrekt er en styrelse).

Selv om jeg ikke kan føre et lokomtiv, kan jeg da godt vide, at der eksisterer et Trafikministerium. Er det selvmodsigende?


Nej. Men det var heller ikke det, jeg betvivlede. Jeg betvivlede, at du
vidste _hvorfor_ vi har en patentstyrelse. At du ikke har sat dig ind i
det, har jeg en fuld forståelse for. Det er blot ærgeligt at du så påstår,
at du kender begrundensen. Det skader din troværdighed. Men lad det nu
ligge. Det er ikke så væsentligt.

Jeg hat tidligere her på SSLUG skrevet om, hvorfor vi har et patentsystem, hvorfor dine bemærkninger er helt urimeligt nedladende.Patentkontoret er oprettet fordi vi som samfund (måske fejlagtigt - måske
ikke) har vurderet, at patenter er gavnlige for samfundet. Kontoret skal
administrere patentloven. Dette kan de gøre på en måde, så de overholder
loven. De kan også gøre det på en måde, så de ikke overholder loven.

Nej, det kan de ikke! Så passer de ikke deres arbejde og kan fyres på gråt papir! I unåde og uden pension.


OK: Så er vi jo enige: Patentmyndighederne kan administrere loven på en
sådan måde, at det ikke overholder loven, men det betyder, at de ikke
passer deres arbejde, hvilket i sidste instans kan betyde fyringer.

Ja!
Hvis de ikke overholder loven, så skal nogen påpege det. Alt efter
overtrædelsens karakter (altså hvilken lov de overtræder), så er der tale
om en politisag eller et civilt søgsmål. Sager anlægges ved domstolene,
men domstolene tager aldrig sager op af egen drift.

Nu har vi her i landet mange, der kan finde ud af at anmelde noget til politiet, og det medfører ofte nogle retssager.


Jeg har med min advokat undersøgt, hvorvidt det kunne lade sig gøre på
patentområdet at foretage politianmeldelse. Det kunne det ikke, men ville
kræve et civilt søgsmål (altså den anden mulighed).

Hvorfor kunne det ikke lade sig gøre? Du kommer og påviser en lovovertrædelse. en klar lovovertrædelse.
Hvis ingen anlægger sagen, så kan patentkontoret forsætte med en praksis,
der er i strid med loven i gennem mange år. Muligvis kan patentkontoret få
denne praksis ophøjet til lov.

Nej, ikke hvis det har været i strid med gældende lov.


Den påstand må du gerne dokumentere.

Og jeg synes du skulle dokumentere din påstand først.
Og jeg har da her efterlyst eksempler på noget, man kunne kalde
ulovlige patenter med gyldighed i Danmark. Og/eller patenter uden
værkshøjde.


Jeg håber vi kan blive enige om, at flg. er alene software:

EP0933892 - Acaciapatentet. Dækker streaming og download af video og/eller
lyd.

DK638218 - Del af MPEG4. Dækker over noget afrundingsmatematik.

DK287578 - Del af MPEG 2 layer 3 (MP3). Dækker encoding af lydfiler, hvor
man smider de ikke-hørbare frekvenser væk.

EP1159820 - Internationale domænenavne. Dækker muligvis den måde æøå i
danske domænenavne bliver indført efter nytår.

EP738446 - E-handel med serviceydelser.Det er lige præcis her, jeg ikke gider bruge min tid på at sidde og vurdere noget, jeg (muligivs) ikke har spor forstand på. Jeg kan heller ikke vurdere, om det er rimeligt, at der gives patent på tekniske opfindelser.


Blandt andet har Dansk IT (som du vist også er medlem af) tilbudt at
betale omkostningerne ved at føre en sådan sag om patenter uden
rimelig værkshøjde.


Jeg har simpelthen ikke kunnet finde andet end dine udtalelser, der
underbygger din påstand her. Hvis du kan finde andet, der underbygger din
påstand, så vil jeg gerne opfordre dig til at finde det frem.

Har du kigget på Dansk ITs hjemmeside?
Og meningen er vel ikke, at vi alle skal sætte os ind i alt?


Helt korrekt.


Men når nogen kommer og påstår, de har sat sig indi tingene, må de
kunne præsentere både for og imod. Ellers har de ikke sat sig
ordentlig ind i tingene.


Jep. Så når du kommer med påstande om, at du ved at de bliver fyret på
gråt papir og falder i unåde uden pension, så må jeg jo antage, at dine
regler også gælder for dig, og at _du_ også skal sætte dig ind i tingene,
før du benytter argumenter, som du reelt ikke har undersøgt.

Nu har jeg ikke skrevet det, du skriver her ovenfor. Jeg skriver, at hvis en embedsmand administrerer i modstrid med loven, kan han fyres i unåde og på gråt papir. Der er stor forskel!På mig virker det som om du ønsker, at folk skal overbevise dig med argumenter, men at du iøvrigt ikke gider sætte dig ind i argumenterne, og blot affejer dem med en argumentation, som beviseligt ikke har hold i virkeligheden. Vedbliver du med det, så får du det sidste ord, idet jeg taber interessen for at debattere med dig.


/Ole

Du har jo friheden til at debattere med hvem, du vil. Men jeg kan jo konstatere, at du ikke bringer meget andet end dine egne argumenter på bordet. Hvordan skal jeg kunne sætte mig ind i dit argument om, at du har talt med din advokat.
Det eneste jeg kan overbevises af er saglige , velunderbyggede og veldokumenterede argumenter.


Med venlig hilsen

Steen 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 19:41 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *