[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] Patent og Knuth og TeX?On Sat, 29 Nov 2003, Steen Jensen wrote:

> Ole Tange skrev:
> > On Thu, 27 Nov 2003, Steen Jensen wrote:
> >>Carsten Svaneborg skrev:
> >>>Steen Jensen wrote:
> >>>
> >>>>Tillader mig at betvivle, at dette patent skulle være gyldigt
> >>>>i Danmark, indtil der fremlægges dokumentation.
> >>>
> >>>Det er ikke gyldigt i DK.
>
> Hvorfor skal vi ikke diskutere de regler, der gælder eksempelvis i Timbuktu?

Du skal da være velkommen til at gøre det. Jeg vil holde mig til de
regler, som gælder i Danmark og EU, samt fremtidige versioner af disse
regler.

> Det er vel vsæentligt at vide, om vi diskuterer noget, der er gyldigt
> i Danmark eller ej.

Her er vi så lidt uenige: Jeg mener også det er væsentligt at diskutere
noget, som kunne blive gyldigt i Danmark.

> > Hvis EPO udsteder tåbelige patenter, så vil de altså uden videre kunne
> > gøres gyldige i Danmark. De bliver _ikke_ genprøvet i Danmark og kan ikke
> > afvises af Patent- og Varemærkestyrelsen.
>
> Naturligvis kan de det. De kan ganske roligt sige, at der ikke er tale
> om et patent, hvorfor det ikke er gyldigt. i Danmark.

Jeg bliver lidt irriteret, når du kommer med en påstand, som beviseligt er
usand. Jeg har spurgt PVS om det; det tvivler jeg på, at du har. Din
dogmatiske tone for det til at lyde som om, du har sat dig grundigt ind i
et område, hvorom du selv skriver, at du ikke har ressourcer til at sætte
dig ind i.

> >>Tja, jeg er ikke patentkyndig, så derfor har vi oprettet et patentkontor
> >>, og dom stole til at påtale overtrædelser af gældende love.
> >
> > Her virker det som om, at du måske modsiger dig selv: Du omtaler dig selv
> > som ikke patentkyndig - alligevel påstår du, at du ved hvorfor vi har
> > oprettet et patentkontor (som mere korrekt er en styrelse).
>
> Selv om jeg ikke kan føre et lokomtiv, kan jeg da godt vide, at der
> eksisterer et Trafikministerium. Er det selvmodsigende?

Nej. Men det var heller ikke det, jeg betvivlede. Jeg betvivlede, at du
vidste _hvorfor_ vi har en patentstyrelse. At du ikke har sat dig ind i
det, har jeg en fuld forståelse for. Det er blot ærgeligt at du så påstår,
at du kender begrundensen. Det skader din troværdighed. Men lad det nu
ligge. Det er ikke så væsentligt.

> > Patentkontoret er oprettet fordi vi som samfund (måske fejlagtigt - måske
> > ikke) har vurderet, at patenter er gavnlige for samfundet. Kontoret skal
> > administrere patentloven. Dette kan de gøre på en måde, så de overholder
> > loven. De kan også gøre det på en måde, så de ikke overholder loven.
>
> Nej, det kan de ikke! Så passer de ikke deres arbejde og kan fyres på
> gråt papir! I unåde og uden pension.

OK: Så er vi jo enige: Patentmyndighederne kan administrere loven på en
sådan måde, at det ikke overholder loven, men det betyder, at de ikke
passer deres arbejde, hvilket i sidste instans kan betyde fyringer.

> > Hvis de ikke overholder loven, så skal nogen påpege det. Alt efter
> > overtrædelsens karakter (altså hvilken lov de overtræder), så er der tale
> > om en politisag eller et civilt søgsmål. Sager anlægges ved domstolene,
> > men domstolene tager aldrig sager op af egen drift.
>
> Nu har vi her i landet mange, der kan finde ud af at anmelde noget til
> politiet, og det medfører ofte nogle retssager.

Jeg har med min advokat undersøgt, hvorvidt det kunne lade sig gøre på
patentområdet at foretage politianmeldelse. Det kunne det ikke, men ville
kræve et civilt søgsmål (altså den anden mulighed).

> > Hvis ingen anlægger sagen, så kan patentkontoret forsætte med en praksis,
> > der er i strid med loven i gennem mange år. Muligvis kan patentkontoret få
> > denne praksis ophøjet til lov.
>
> Nej, ikke hvis det har været i strid med gældende lov.

Den påstand må du gerne dokumentere.

> Og jeg har da her efterlyst eksempler på noget, man kunne kalde
> ulovlige patenter med gyldighed i Danmark. Og/eller patenter uden
> værkshøjde.

Jeg håber vi kan blive enige om, at flg. er alene software:

EP0933892 - Acaciapatentet. Dækker streaming og download af video og/eller
lyd.

DK638218 - Del af MPEG4. Dækker over noget afrundingsmatematik.

DK287578 - Del af MPEG 2 layer 3 (MP3). Dækker encoding af lydfiler, hvor
man smider de ikke-hørbare frekvenser væk.

EP1159820 - Internationale domænenavne. Dækker muligvis den måde æøå i
danske domænenavne bliver indført efter nytår.

EP738446 - E-handel med serviceydelser.

> Blandt andet har Dansk IT (som du vist også er medlem af) tilbudt at
> betale omkostningerne ved at føre en sådan sag om patenter uden
> rimelig værkshøjde.

Jeg har simpelthen ikke kunnet finde andet end dine udtalelser, der
underbygger din påstand her. Hvis du kan finde andet, der underbygger din
påstand, så vil jeg gerne opfordre dig til at finde det frem.

> Og meningen er vel ikke, at vi alle skal sætte os ind i alt?

Helt korrekt.

> Men når nogen kommer og påstår, de har sat sig indi tingene, må de
> kunne præsentere både for og imod. Ellers har de ikke sat sig
> ordentlig ind i tingene.

Jep. Så når du kommer med påstande om, at du ved at de bliver fyret på
gråt papir og falder i unåde uden pension, så må jeg jo antage, at dine
regler også gælder for dig, og at _du_ også skal sætte dig ind i tingene,
før du benytter argumenter, som du reelt ikke har undersøgt.

På mig virker det som om du ønsker, at folk skal overbevise dig med
argumenter, men at du iøvrigt ikke gider sætte dig ind i argumenterne, og
blot affejer dem med en argumentation, som beviseligt ikke har hold i
virkeligheden. Vedbliver du med det, så får du det sidste ord, idet jeg
taber interessen for at debattere med dig.


/Ole
-- 
Softwarepatenter, Infosoc, TCPA, terrorlovgivning, Echelon.
Hvor mange rettigheder i IT-samfundet vil du miste, før du gør noget?
IT-pol.dk gør noget! Meld dig ind:
http://www.it-pol.dk/om/indmeldelse/view 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 19:41 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *