[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] Patent og Knuth og TeX?Ole Tange skrev:
On Thu, 27 Nov 2003, Steen Jensen wrote:


Carsten Svaneborg skrev:

Steen Jensen wrote:


Tillader mig at betvivle, at dette patent skulle være gyldigt
i Danmark, indtil der fremlægges dokumentation.

Det er ikke gyldigt i DK.

Nej, og det er det væsentlige. Og særdeles relevant.


Øh? Hvorfor mener du det? (Se også nedenfor.)

Hvorfor skal vi ikke diskutere de regler, der gælder eksempelvis i Timbuktu?
Det er vel vsæentligt at vide, om vi diskuterer noget, der er gyldigt i Danmark eller ej.
Men det er sådan set irrelevant, spørgsmålet er om EPO har udstedt
et patent på hvad der alene udgør software, dvs. et patent på en
ikke-opfindelse i lyset af patentlovens §1 stk 2 og den Europæiske
patentkonventions artikel 52.2.

Vil du godt lige forklare, hvordan EPO kan udstede et patent, der ikke er gyldigt i Danmark, og hvorfor vi skal tage os af det.


Hvis et patent bliver udstedt af EPO, så kan det gøres gyldigt i alle de
lande, som har tilsluttet sig den Europæiske Patentkonvention (det har
Danmark bl.a.), hvis patenthaver inden for 3 mdr ansøger om det.

Hvis EPO udsteder tåbelige patenter, så vil de altså uden videre kunne
gøres gyldige i Danmark. De bliver _ikke_ genprøvet i Danmark og kan ikke
afvises af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Naturligvis kan de det. De kan ganske roligt sige, at der ikke er tale om et patent, hvorfor det ikke er gyldigt. i Danmark.
Og svaret er ja til dette spørgsmål, for du vil vel ikke hævte at
et program der kan indsætte mellemrum så højre og venstre margin
ophører med at alene udgøre et program for en datamaskine.

Tja, jeg er ikke patentkyndig, så derfor har vi oprettet et patentkontor , og dom stole til at påtale overtrædelser af gældende love.


Her virker det som om, at du måske modsiger dig selv: Du omtaler dig selv
som ikke patentkyndig - alligevel påstår du, at du ved hvorfor vi har
oprettet et patentkontor (som mere korrekt er en styrelse).

Selv om jeg ikke kan føre et lokomtiv, kan jeg da godt vide, at der eksisterer et Trafikministerium. Er det selvmodsigende?Patentkontoret er oprettet fordi vi som samfund (måske fejlagtigt - måske ikke) har vurderet, at patenter er gavnlige for samfundet. Kontoret skal administrere patentloven. Dette kan de gøre på en måde, så de overholder loven. De kan også gøre det på en måde, så de ikke overholder loven.

Nej, det kan de ikke! Så passer de ikke deres arbejde og kan fyres på gråt papir! I unåde og uden pension.Hvis de ikke overholder loven, så skal nogen påpege det. Alt efter overtrædelsens karakter (altså hvilken lov de overtræder), så er der tale om en politisag eller et civilt søgsmål. Sager anlægges ved domstolene, men domstolene tager aldrig sager op af egen drift.

Nu har vi her i landet mange, der kan finde ud af at anmelde noget til politiet, og det medfører ofte nogle retssager. Blandt andet erindrer jeg adskillige mod Christiansborgpolitikere, hvor nogle kommer for retten. Er der virkelig ikke et eneste tilfælde, hvor antisoftwarepatentmodstanderne har kunnet finde et eneste (bare et lille bitte et) tilfælde, som man har kunnet anmelde?Hvis ingen anlægger sagen, så kan patentkontoret forsætte med en praksis, der er i strid med loven i gennem mange år. Muligvis kan patentkontoret få denne praksis ophøjet til lov.

Nej, ikke hvis det har været i strid med gældende lov.
Jeg vil ikke lave patentresearch. Det rækker mine evner ikke til.


Det var en udtalelse, som jeg selv kunne være kommet med i 1998. Jeg
brugte så et mandeår på at sætte mig ind i sagen, så jeg ikke blot udtaler
mig på grundlag af, hvordan verden burde være. Verden er nemlig ikke altid
sådan som man gerne selv ønskede, at den var.
/Ole

Det er da helt fint, du har brugt mandeår på at sætte dig ind i sagen. Jeg har ikke i sinde at bruge min tid på det, men jeg støtter da gerne mennesker, der har sat sig ind i sagerne, og som kan dokumentere, at der foregår ulovligheder. Det påtaler jeg og meget gerne. Og jeg har da her efterlyst eksempler på noget, man kunne kalde ulovlige patenter med gyldighed i Danmark. Og/eller patenter uden værkshøjde. Blandt andet har Dansk IT (som du vist også er medlem af) tilbudt at betale omkostningerne ved at føre en sådan sag om patenter uden rimelig værkshøjde. Mig bekendt har de endnu ikke fået præsenteret noget, hvor der kan være tvivl.


Og meningen er vel ikke, at vi alle skal sætte os ind i alt? Men når nogen kommer og påstår, de har sat sig indi tingene, må de kunne præsentere både for og imod. Ellers har de ikke sat sig ordentlig ind i tingene.

Med venlig hilsen

Steen 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 19:41 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *