[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] Patent og Knuth og TeX?On Thu, 27 Nov 2003, Steen Jensen wrote:

> Carsten Svaneborg skrev:
> > Steen Jensen wrote:
> >
> >>Tillader mig at betvivle, at dette patent skulle være gyldigt
> >>i Danmark, indtil der fremlægges dokumentation.
> >
> > Det er ikke gyldigt i DK.
>
> Nej, og det er det væsentlige. Og særdeles relevant.

Øh? Hvorfor mener du det? (Se også nedenfor.)

> > Men det er sådan set irrelevant, spørgsmålet er om EPO har udstedt
> > et patent på hvad der alene udgør software, dvs. et patent på en
> > ikke-opfindelse i lyset af patentlovens §1 stk 2 og den Europæiske
> > patentkonventions artikel 52.2.
>
> Vil du godt lige forklare, hvordan EPO kan udstede et patent, der ikke
> er gyldigt i Danmark, og hvorfor vi skal tage os af det.

Hvis et patent bliver udstedt af EPO, så kan det gøres gyldigt i alle de
lande, som har tilsluttet sig den Europæiske Patentkonvention (det har
Danmark bl.a.), hvis patenthaver inden for 3 mdr ansøger om det.

Hvis EPO udsteder tåbelige patenter, så vil de altså uden videre kunne
gøres gyldige i Danmark. De bliver _ikke_ genprøvet i Danmark og kan ikke
afvises af Patent- og Varemærkestyrelsen.

> > Og svaret er ja til dette spørgsmål, for du vil vel ikke hævte at
> > et program der kan indsætte mellemrum så højre og venstre margin
> > ophører med at alene udgøre et program for en datamaskine.
>
> Tja, jeg er ikke patentkyndig, så derfor har vi oprettet et patentkontor
> , og dom stole til at påtale overtrædelser af gældende love.

Her virker det som om, at du måske modsiger dig selv: Du omtaler dig selv
som ikke patentkyndig - alligevel påstår du, at du ved hvorfor vi har
oprettet et patentkontor (som mere korrekt er en styrelse).

Patentkontoret er oprettet fordi vi som samfund (måske fejlagtigt - måske
ikke) har vurderet, at patenter er gavnlige for samfundet. Kontoret skal
administrere patentloven. Dette kan de gøre på en måde, så de overholder
loven. De kan også gøre det på en måde, så de ikke overholder loven.

Hvis de ikke overholder loven, så skal nogen påpege det. Alt efter
overtrædelsens karakter (altså hvilken lov de overtræder), så er der tale
om en politisag eller et civilt søgsmål. Sager anlægges ved domstolene,
men domstolene tager aldrig sager op af egen drift.

Hvis ingen anlægger sagen, så kan patentkontoret forsætte med en praksis,
der er i strid med loven i gennem mange år. Muligvis kan patentkontoret få
denne praksis ophøjet til lov.

> Jeg vil ikke lave patentresearch. Det rækker mine evner ikke til.

Det var en udtalelse, som jeg selv kunne være kommet med i 1998. Jeg
brugte så et mandeår på at sætte mig ind i sagen, så jeg ikke blot udtaler
mig på grundlag af, hvordan verden burde være. Verden er nemlig ikke altid
sådan som man gerne selv ønskede, at den var.


/Ole
-- 
Softwarepatenter, Infosoc, TCPA, terrorlovgivning, Echelon.
Hvor mange rettigheder i IT-samfundet vil du miste, før du gør noget?
IT-pol.dk gør noget! Meld dig ind:
http://www.it-pol.dk/om/indmeldelse/view
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 19:41 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *