[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [LOCALE] sv.spelingQuoting Lars Aronsson <sslug@sslug>:


Här om dagen blev jag irriterad på den dåliga stavningskontrollen för svenska i OpenOffice och skrev lite om detta på http://susning.nu/Den_fria_pingvinen

OK, du lägger ner en del energi på den här frågan. Försök använda den energin konstruktivt!

Såvitt jag vet är min och Tom Westerbergs ordlista på
http://dsso.se/ den bästa fria ordlistan just nu.
Tom och jag har jobbat intensivt de senaste månaderna på
att fylla ut hålen i ordlistan så att den ska kunna användas
i OpenOffice. Därefter har jag byggt en sådan stavningsordlista,
den är tillgänglig på http://dsso.se/download.html och jag arbetar
tillsammans med Lars Noodén på att få in den nya ordlistan i
standarddistributionen av OpenOffice.

Den ordlista som fram till nu har kunnat användas i OpenOffice, Firefox,
Aspell med flera program, är en autokonverterad version av en ispell-ordlista
som jag skapade 1996-97. Den är vanställd pga att de "förbättringar" som
gjorts av ispell (dvs programmen Aspell och Myspell) är katastrofala ur
ett svenskt perspektiv; hanteringen av sammansättningar är nämligen
förstörd. Hunspell, som numera används av OpenOffice, rättar till bl.a.
hanteringen av sammansättningar. Därmed har jag alltså kunnat bygga
en ny, ganska bra ordlista för OpenOffice (version 2.0.2 och senare).

Jag har också skapat ett avancerat system för att uppdatera och söka
i ordlistan, så att alla som har lust kan göra tillägg och rättelser
on-line på http://dsso.se/.
Problemet är då att hitta någon som kan hjälpa till med uppdateringarna
på DSSO. Den bästa arbetsmetoden är att installera stavningsordlistan för
OpenOffice, granska längre texter, och mata in de korrekta ord som
stavningsprogrammet inte känner igen.


Den svenska stavningsordlista som idag ingår i OpenOffice 2.0.2 är
version 1.3.8 från sv.speling.org som innehåller 24489 grundformer
och som senast uppdaterades den 27 mars 2002 (ispell).

Ordlistan överförts till myspell-format genom att flaggan /S
(compound words) har lagts till på nästan alla ord som börjar med
liten bokstav.  I övrigt är flaggorna de samma, och affixfilen för
myspell innehåller inga av de kommentarer som finns för ispell, så
jag misstänker att den har konverterats automatiskt.
Myspell-ordlistan har tidsstämpeln 17 december 2002 och
myspell-affixfilen den 24 april 2003.

Jag lämnade över ordlistan i SSLUG:s vård i början av 1998; min sista version var 1.3, i mitt paket till Debian. Tyvärr har SSLUG och andra vanvårdat
paketet, så därför har jag tagit över igen och tillsammans med Tom Westerberg
skapat DSSO och det nya systemet att hantera ordlistan.


Har någon skrivit en historik över sv.speling.org?  Vem skapade
ispell-affixfilen?  Finns det versionskontroll på den?

Jag skapade alltså ispell-affixfilen för nästan 10 år sedan. Den som förekommer nu är en autokonvertering till de nya "förbättrade" formaten.

Observera att affixfilen är tämligen oviktig bortsett från att man måste
använda sammansättningsdirektiven på ett korrekt sätt. Jag har alltså
i den nya Hunspell-ordlistan tagit mina gamla regler och sedan lagt till
vad som behövs för en intelligent hantering av sammansättningar.
Om jag får tid, och om ingen annan kommer före mig, så ska jag dock se
de böjningsmönster som ingår i affixfilen.

Den som vill se en förbättrad svensk ordlista ska alltså låta bli att
gnälla utan istället uppmana språkkunninga människor att engagera sig
i DSSO och gå in på http://dsso.se/ och förbättra ordlistan.

--
Göran
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2007-01-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *