[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Dansk oversættelse af WPrefs for Window Make r 2 af 2


Her er den anden del

Mvh. Bo

--------------------------------------
#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:141
msgid "Invalid mouse acceleration value. Must be a positive real value."
msgstr "Ugyldig værdi for museakseleration. Skal være et positivt tal."

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:161
msgid "Invalid mouse acceleration threshold value. Must be the number of pixels to travel before accelerating."
msgstr "Ugyldig værdi for tøven før akseleration. Skal være kørte antal pixels før akseleration."

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:262
#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:274
#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:286
#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:298
#, c-format
msgid "bad value %s for option %s"
msgstr "ugyldig værdi %s for valg %s"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:357
#, c-format
msgid "modifier key %s for option ModifierKey was not recognized. Using %s as default"
msgstr "Tillægstasten %s for ModifierKey kendes ikke. Benytter %s som standard"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:382
msgid "could not retrieve keyboard modifier mapping"
msgstr "Kan ikke modtage tillægstast"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:477
msgid "Mouse Speed"
msgstr "Musehastighed"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:507
msgid "Acceler.:"
msgstr "Aksel.:"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:520
msgid "Threshold:"
msgstr "Tøven:"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:535
msgid "Double-Click Delay"
msgstr "Dobbeltklik tid"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:579
msgid "Test"
msgstr "Test"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:609
msgid "Workspace Mouse Actions"
msgstr "Musehandlinger på arbejdsbord"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:614
msgid "Disable mouse actions"
msgstr "Ingen brug af mus"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:620
msgid "Left Button"
msgstr "Venstre knap"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:630
msgid "Middle Button"
msgstr "Midt knap"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:640
msgid "Right Button"
msgstr "Højre knap"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:650
msgid "Mouse Wheel"
msgstr "Musehjul"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:672
msgid "Mouse Grab Modifier"
msgstr "Musegreb tilføjelse"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:674
msgid ""
"Keyboard modifier to use for actions that\n"
"involve dragging windows with the mouse,\n"
"clicking inside the window."
msgstr ""
"Tast som bruges sammen med mus til handlinger\n"
"som trækning af vinduer og klik inde i vinduet."

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:708
#, c-format
msgid "could not create %s"
msgstr "Kan ikke oprette %s"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:724
#, c-format
msgid "could not create temporary file %s"
msgstr "Kan ikke oprette den midlertidig fil %s"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:756
#, c-format
msgid "could not rename file %s to %s\n"
msgstr "Kan ikke omdøbe filen %s til %s\n"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:829
msgid "Shift"
msgstr "Shift"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:830
msgid "Lock"
msgstr "LÃ¥s"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:831
msgid "Control"
msgstr "Control"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:832
msgid "Mod1"
msgstr "Mod1"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:833
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:834
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:835
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:836
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:839
msgid "Applications Menu"
msgstr "Applikationsmenu"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:841
msgid "Select Windows"
msgstr "Vælg Vindue"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:844
msgid "Switch Workspaces"
msgstr "Skift arbejdsplads"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:849
msgid "Mouse Preferences"
msgstr "Indstillinger for mus"

#: ../../WPrefs.app/MouseSettings.c:851
msgid ""
"Mouse speed/acceleration, double click delay,\n"
"mouse button bindings etc."
msgstr ""
"Musehastighed/akseleration, dobbeltklik tid,\n"
"handlinger ved tryk på museknap og lignende."

#: ../../WPrefs.app/Paths.c:85
msgid "bad value in option IconPath. Using default path list"
msgstr "ugyldig værdi i IconPath. Benytter standardlisten"

#: ../../WPrefs.app/Paths.c:102
msgid "bad value in option PixmapPath. Using default path list"
msgstr "ugyldig værdi i PixmapPath. Benytter standardlisten"

#: ../../WPrefs.app/Paths.c:150
msgid "Select directory"
msgstr "Vælg katalog"

#: ../../WPrefs.app/Paths.c:266
msgid "Icon Search Paths"
msgstr "Søgesti for ikoner"

#: ../../WPrefs.app/Paths.c:277
#: ../../WPrefs.app/Paths.c:308
#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1312
msgid "Add"
msgstr "Tilføj"

#: ../../WPrefs.app/Paths.c:284
#: ../../WPrefs.app/Paths.c:315
msgid "Remove"
msgstr "Fjern"

#: ../../WPrefs.app/Paths.c:297
msgid "Pixmap Search Paths"
msgstr "Søgesti for billeder"

#: ../../WPrefs.app/Paths.c:337
msgid "Search Path Configuration"
msgstr "Konfiguration af søgesti"

#: ../../WPrefs.app/Paths.c:339
msgid ""
"Search paths to use when looking for pixmaps\n"
"and icons."
msgstr ""
"Søgesti til brug når der ledes efter\n"
"billeder og ikoner"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:75
#, c-format
msgid "OFF"
msgstr "FRA"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:77
#, c-format
msgid "1 pixel"
msgstr "1 pixel"

#. 2-4
#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:80
#, c-format
msgid "%i pixels"
msgstr "%i pixels"

#. >4
#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:83
#, c-format
msgid "%i pixels "
msgstr "%i pixels"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:229
msgid "Size Display"
msgstr "Størrelsesskilt"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:231
msgid ""
"The position or style of the window size\n"
"display that's shown when a window is resized."
msgstr ""
"Positionen eller formen for skiltet som\n"
"vises, når størrelsen på et vindue ændres."

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:238
#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:259
msgid "Corner of screen"
msgstr "Hjørne af skærmen"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:239
#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:260
msgid "Center of screen"
msgstr "Centrum af skærmen"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:240
#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:261
msgid "Center of resized window"
msgstr "Midt i ændret vindue"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:241
msgid "Technical drawing-like"
msgstr "Teknisk tegning"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:242
#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:262
msgid "Disabled"
msgstr "Vises ikke"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:250
msgid "Position Display"
msgstr "Placeringsskilt"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:252
msgid ""
"The position or style of the window position\n"
"display that's shown when a window is moved."
msgstr ""
"Positionen eller formen for skiltet\n"
"som vises, når et vindue flyttes."

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:270
msgid "Show balloon text for..."
msgstr "Vise tekstbobler til..."

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:277
msgid "incomplete window titles"
msgstr "mangelfulde vinduestitler"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:278
msgid "miniwindow titles"
msgstr "titler på minivinduer"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:279
msgid "application/dock icons"
msgstr "applikation eller dokikoner"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:280
msgid "internal help"
msgstr "intern hjælp"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:292
msgid ""
"Raise window when switching\n"
"focus with keyboard."
msgstr ""
"Løft vindue ved skift af\n"
"fokus med tastaturet."

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:298
msgid ""
"Enable keyboard language\n"
"switch button in window titlebars."
msgstr ""
"Vis knap i titelbjælke til\n"
"skift af tastaturudlæg."

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:307
msgid "Workspace border"
msgstr "Kant på arbejdsbord"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:323
msgid "Left/Right"
msgstr ""
"Venstre/\n"
"Højre"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:328
msgid "Top/Bottom"
msgstr "Top/Bund"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:349
msgid "Miscellaneous Ergonomic Preferences"
msgstr "Forskellige ergonomiske indstillinger"

#: ../../WPrefs.app/Preferences.c:350
msgid ""
"Various settings like balloon text, geometry\n"
"displays etc."
msgstr ""
"Forskellige indstillinger såsom tekstbobler,\n"
"geometri, skilte og lignende."

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:323
msgid "Saturation"
msgstr "Mætning"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:325
msgid "Brightness"
msgstr "Lysstyrke"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:373
#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:380
msgid "Hue"
msgstr "Kulør"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:612
msgid "Could not load the selected file: "
msgstr "Kan ikke indlæse den valgte fil: "

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:666
msgid "Open Image"
msgstr "Indlæs billede"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:696
msgid "The selected file does not contain a supported image."
msgstr "Den valgte fil indeholder ikke et understøttet format."

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:947
#, c-format
msgid "could not load file '%s': %s"
msgstr "Kan ikke indlæse '%s': %s"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1066
#, c-format
msgid "error creating texture %s"
msgstr "Fejl ved oprettelse af tekstur %s"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1256
msgid "Texture Panel"
msgstr "Tekstur"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1264
msgid "Texture Name"
msgstr "Teksturens navn"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1276
msgid "Solid Color"
msgstr "Ensfarvet"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1277
msgid "Gradient Texture"
msgstr "Farveovergang"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1278
msgid "Simple Gradient Texture"
msgstr "Simpel farveovergang"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1279
msgid "Textured Gradient"
msgstr "Billede og overgang"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1280
msgid "Image Texture"
msgstr "Billedtekstur"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1288
msgid "Default Color"
msgstr "Standardfarve"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1300
msgid "Gradient Colors"
msgstr "Overgangsfarver"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1396
msgid "Direction"
msgstr "Retning"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1424
msgid "Gradient"
msgstr "Overgang"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1442
msgid "Gradient Opacity"
msgstr "Gennemsigtighed"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1484
msgid "Image"
msgstr "billede"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1516
msgid "Tile"
msgstr "Flise"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1517
msgid "Scale"
msgstr "Skalér"

#: ../../WPrefs.app/TexturePanel.c:1519
msgid "Maximize"
msgstr "Maksimér"

#: ../../WPrefs.app/Themes.c:71
#: ../../WPrefs.app/Themes.c:82
msgid "Set"
msgstr "Sæt"

#: ../../WPrefs.app/Themes.c:132
msgid "Stop"
msgstr "Stop"

#: ../../WPrefs.app/Themes.c:143
#: ../../WPrefs.app/Themes.c:203
#: ../../WPrefs.app/Themes.c:223
msgid "Download"
msgstr "Hent hjem"

#: ../../WPrefs.app/Themes.c:171
msgid "Save Current Theme"
msgstr "Gem Nuværende tema"

#: ../../WPrefs.app/Themes.c:180
msgid "Load"
msgstr "Indlæs"

#: ../../WPrefs.app/Themes.c:185
msgid "Install"
msgstr "Installer"

#: ../../WPrefs.app/Themes.c:193
msgid "Tile of The Day"
msgstr "Dagens flise"

#: ../../WPrefs.app/Themes.c:213
msgid "Bar of The Day"
msgstr "Dagens bjælke"

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:260
#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:331
msgid "Window Maker Preferences"
msgstr "Window Maker Indstillinger"

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:283
msgid "Revert Page"
msgstr "Gendan side"

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:289
msgid "Revert All"
msgstr "Gendan alt"

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:295
msgid "Save"
msgstr "Gem"

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:308
msgid "Balloon Help"
msgstr "Tekstbobler"

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:338
#, c-format
msgid "Version %s"
msgstr "Version %s"

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:345
msgid "Starting..."
msgstr "Starter..."

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:443
#, c-format
msgid "could not locate image file %s\n"
msgstr "Kan ikke finde billedfil %s\n"

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:656
#, c-format
msgid "could not load image file %s:%s"
msgstr "Kan ikke indlæse billedfil %s:%s"

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:674
msgid "Loading Window Maker configuration files..."
msgstr "Indlæser Window Maker konfiguationsfiler..."

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:678
msgid "Initializing configuration panels..."
msgstr "Forbereder konfiguration..."

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:739
#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:819
#, c-format
msgid "Window Maker domain (%s) is corrupted!"
msgstr "Window Maker domæne (%s) er i stykker!"

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:743
#, c-format
msgid "Could not load Window Maker domain (%s) from defaults database."
msgstr "Kan ikke indlæse Window Maker domæne (%s) fra standard databasen."

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:759
msgid "could not extract version information from Window Maker"
msgstr "Kan ikke udtrække versionsinformation fra Window Maker"

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:760
msgid "Make sure wmaker is in your search path."
msgstr "Forvis dig om at vmaker er i din søgesti."

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:763
msgid "Could not extract version from Window Maker. Make sure it is correctly installed and is in your PATH environment variable."
msgstr "Kan ikke udtrække Window Makers version. Vær sikker på at den er installeret korrekt og befinder sig i din PATH variabel."

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:773
msgid "Could not extract version from Window Maker. Make sure it is correctly installed and the path where it installed is in the PATH environment variable."
msgstr "Kan ikke udtrække Window Makers version. Vær sikker på at den er installeret korrekt og stien hvor den er installeret i, befinder sig i din PATH variabel."

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:780
#, c-format
msgid ""
"WPrefs only supports Window Maker 0.18.0 or newer.\n"
"The version installed is %i.%i.%i\n"
msgstr ""
"Wprefs understøtter kun Window Maker 0.18.0 eller nyere.\n"
"Den installerede version er %i.%i.%i\n"

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:787
#, c-format
msgid "Window Maker %i.%i.%i, which is installed in your system, is not fully supported by this version of WPrefs."
msgstr "Window Maker %i.%i.%i, som er installeret på dit system, er ikke fuldt understøttet af denne version af WPrefs."

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:800
#, c-format
msgid "could not run \"%s --global_defaults_path\"."
msgstr "kan ikke udføre \"%s --global_defaults_path\"."

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:823
#, c-format
msgid "Could not load global Window Maker domain (%s)."
msgstr "Kan ikke indlæse det globale Window Maker domæne (%s)."

#: ../../WPrefs.app/WPrefs.c:1072
#, c-format
msgid ""
"bad speed value for option %s\n"
". Using default Medium"
msgstr ""
"ugyldig hastighed for %s.\n"
"Benytter standardværdien Medium"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:141
#, c-format
msgid "bad option value %s in WindowPlacement. Using default value"
msgstr "ugyldig værdi %s i WindowPlacement. Benytter standardværdien."

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:163
msgid "invalid data in option WindowPlaceOrigin. Using default (0,0)"
msgstr "ugyldig værdi i WindowPlaceOrigin. Benytter standardværdien (0,0)"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:243
msgid "Window Placement"
msgstr "Placering af vindue"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:244
msgid ""
"How to place windows when they are first put\n"
"on screen."
msgstr ""
"Hvordan vinduer placeres når de først\n"
"vises på skærmen"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:250
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:251
msgid "Random"
msgstr "Tilfældig"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:252
msgid "Manual"
msgstr "Manuel"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:253
msgid "Cascade"
msgstr "Overlappet"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:254
msgid "Smart"
msgstr "Klogt"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:260
msgid "Placement Origin"
msgstr "Start placering"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:321
msgid "Opaque Move"
msgstr "Flytning"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:322
msgid ""
"Whether the window contents should be moved\n"
"when dragging windows aroung or if only a\n"
"frame should be displayed.\n"
msgstr ""
"Bestem om vinduets indhold skal vises når\n"
"vinduer trækkes rundt, eller der kun skal\n"
"vises en ramme.\n"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:361
msgid "When maximizing..."
msgstr "Ved maksimering..."

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:366
msgid "...do not cover icons"
msgstr "...dæk ikke ikoner"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:372
msgid "...do not cover dock"
msgstr "...dæk ikke dokken"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:381
msgid "Edge Resistance"
msgstr "Kantmodstand"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:383
msgid ""
"Edge resistance will make windows `resist'\n"
"being moved further for the defined threshold\n"
"when moved against other windows or the edges\n"
"of the screen."
msgstr ""
"Kantmodstand vil få vinduer til at modstå at blive\n"
"flyttet længere end den definerede afstand ved\n"
"flytning mod andre vinduer eller kanterne af skærmen."

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:402
msgid "Resist"
msgstr "Frastød"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:407
msgid "Attract"
msgstr "Tiltræk"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:421
msgid ""
"Open dialogs in the same workspace\n"
"as their owners"
msgstr "Vis dialoger sammen med dets ejer"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:448
msgid "Window Handling Preferences"
msgstr "Indstillinger for vindueshåndtering"

#: ../../WPrefs.app/WindowHandling.c:450
msgid ""
"Window handling options. Initial placement style\n"
"edge resistance, opaque move etc."
msgstr ""
"Valg for vindueshåndtering. Placering af vinduer\n"
"kandtmodstand, træk af vinduer og lignende."

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:176
msgid "Workspace Navigation"
msgstr "Navigation mellem arbejdsborde"

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:183
msgid "Wrap to the first workspace from the last workspace."
msgstr "Skift til det første arbejdsbord fra det sidste."

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:205
msgid "Switch workspaces while dragging windows."
msgstr "Skift arbejdsbord mens vinduet trækkes."

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:227
msgid "Automatically create new workspaces."
msgstr "Opret automatisk nye arbejdsborde."

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:250
msgid ""
"Position of workspace\n"
"name display"
msgstr ""
"Visning af navneskilt\n"
"for arbejdsbordret"

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:269
msgid "Disable"
msgstr "Vises ikke"

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:271
msgid "Top"
msgstr "Top"

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:272
msgid "Bottom"
msgstr "Bund"

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:273
msgid "Top/Left"
msgstr "Top/Venstre"

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:274
msgid "Top/Right"
msgstr "Top/Højre"

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:275
msgid "Bottom/Left"
msgstr "Bund/Venstre"

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:276
msgid "Bottom/Right"
msgstr "Bund/Højre"

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:284
msgid "Dock/Clip"
msgstr "Dok og Clips"

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:303
msgid ""
"Disable/enable the application Dock (the\n"
"vertical icon bar in the side of the screen)."
msgstr ""
"Slå applikationsdokken fra eller til (den\n"
"vertikale ikonbjælke i siden af skærmen)."

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:324
msgid ""
"Disable/enable the Clip (that thing with\n"
"a paper clip icon)."
msgstr ""
"Slå clipsen fra eller til\n"
"(Tingesten med en papirclips på)."

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:364
msgid "Workspace Preferences"
msgstr "Indstillinger for arbejdsbord"

#: ../../WPrefs.app/Workspace.c:366
msgid ""
"Workspace navigation features.\n"
"You can also enable/disable the Dock and Clip here."
msgstr ""
"Indstilling af navigation mellem arbejdsborde\n"
"Du kan slå dokken og clipsen fra eller til her."

#: ../../WPrefs.app/imagebrowser.c:95
msgid "View"
msgstr "Vis"

#: ../../WPrefs.app/main.c:59
#, c-format
msgid "usage: %s [options]\n"
msgstr "Syntaks: %s [parametre]\n"

#: ../../WPrefs.app/main.c:60
msgid "options:"
msgstr "parametre:"

#: ../../WPrefs.app/main.c:61
msgid " -display <display>\tdisplay to be used"
msgstr " -display <display>\tskærm som skal benyttes"

#: ../../WPrefs.app/main.c:62
msgid " --version\t\tprint version number and exit"
msgstr " --version\t\tudskriv versionsnummer og afslut"

#: ../../WPrefs.app/main.c:63
msgid " --help\t\tprint this message and exit"
msgstr " --help\t\t\tudskriv denne meddelelse og afslut"

#: ../../WPrefs.app/main.c:122
#, c-format
msgid "too few arguments for %s"
msgstr "for få argumenter til %s"

#: ../../WPrefs.app/main.c:145
msgid "X server does not support locale"
msgstr "X serveren har ikke national understøttelse"

#: ../../WPrefs.app/main.c:148
msgid "cannot set locale modifiers"
msgstr "Kan ikke skifte nationaltet"

#: ../../WPrefs.app/main.c:154
#, c-format
msgid "could not open display %s"
msgstr "kan ikke åbne skærm %s"

#: ../../WPrefs.app/main.c:162
msgid "could not initialize application"
msgstr "kan ikke klargøre applikationen"


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-10-01, 02:02 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *