[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [LOCALE] ordlistornas källkodLars Aronsson skrev:

> Enligt GPL är källkoden "det format, som man helst
> redigerar", dvs om jag skriver ett yacc-parser och låter
> yacc producera C-kod, så är den C-koden inte källkod,
> eftersom den programmerare som har ett val, väljer att
> redigera yacc-koden i stället för C-koden.

Enig.

> Är de svenska och danska dsdo/sol-ordlistorna
> (words-XX.sq) verkligen källkod? Eller var är källkoden?

Kildeteksten ligger og roder et eller andet sted på en af
mine konti. Den er i et RFC-2822-lignende format[1].
Skriv hvis du vil have en kopi, så skal jeg nok grave den
frem. Den fylder så meget at det burde være umuligt for mig
at overse den.

> Vore det inte mer hanterligt att redigera ordlistan i
> ispell-format, där man kan ange affix-flaggor för
> böjningsmönstren?

Måske. Men til gengæld smider vi alle
korrekturlæsningsoplysningerne der ligger i kildeteksten
væk.

> Ordlistorna både till Aspell och Ispell saknar
> kommentarsyntax, vilket jag som programmerare finner
> problematiskt. Någon har lagt till ordet A-avdrag, men
> jag vet inte vad A-avdrag är, och funderar på att ta bort
> ordet. Kanske är det rätt, kanske är det fel, men hur vet
> vi?

Den slags står der (det kan der i det mindste) i
kildeteksten.

> Innehållet i sol-1.3.8/words-sv.sq (med ord som "abborr",
> "avloppssytem" och "överläkar") indikerar att någon har tagit den
> gamla svenska ispell-ordlistan (t.ex. iswedish-1.2.1) och kört
>
>  ispell -d svenska -e < iswedish-1.2.1/svenska.datalista |
>   tr ' ' '\n' | sort -u | ./sq > words-sv.sq
>
> Detta ger 119629 ord, bara marginellt fler än de 119591 som finns i
> aspell-sv-1.3.8/words-sv.sq
>
> Nackdelen med detta är flera:
> * Det har skapat falska ord (abborr) som enligt ispell enbart får
>  förekomma i sammansättningar (abborr-),
> * Det har fört med sig felaktigeter (avloppssytem) från den gamla
>  listan.
> * Man har förlorat informationen om vilka stavningsvarianter som hör
>  till vilken ordstam (t.ex. att adagionas kommer av adagio).
>
> Även om aspell inte klarar affix på samma sätt som ispell,
> så kan man fundera ut ett smartare källkodsformat för
> ordlistan, och sedan konstruera aspell- och
> ispell-listorna utifrån detta.

God pointe.

Jacob

1) Se:
   http://www.sslug.dk/emailarkiv/locale/2000_07/msg00135
  for en diskussion af nogle af oplysningerne der (kan)
  findes i kildeteksten
-- 
Growing older is compulsory. Growing up isn't.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:53 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *