[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Danske brugerindstillinger (.emacs, .aspell m.fl.)Hej,

I Debian gør pakken language-dev det lettere for hver enkelt bruger at 
tilrette indstillingerne på sin konto til et bestemt sprog. Tegnsæt, 
tastatur, skrifttyper, stavekontrol m.m. kan indstilles ved at angive 
sproget. Desværre understøtter pakken ikke dansk endnu. Det vil jeg prøve 
at gøre noget ved.

Pakken er lavet til at blive kørt af almindelige brugere, ikke af root. 
Derfor omhandler den kun filer i almindelige hjemmekataloger *ikke* i 
f.eks. /etc.


Kernen i pakken er nogle perlskripter, der tager sig af hver sin .xxxx-fil 
(f.eks. .emacs og .aspell). De første par linier beskriver overfor 
brugeren, hvad skriptet vil indsætte i den pågældende fil.

Jeg har lavet nedenstående filer ud fra de eksisterende sprogs filer og den 
lidt aldrende Danish HOWTO. Filen dot.aspell.pl indsætter f.eks. linier i 
brugerens ".aspell"-fil.

Kommentarer er velkomne til forbedringer og flere opsætningsfiler, det vil 
være fornuftigt at medtage.

Claus

------------- dot.aspell.pl

! s comment -*-coding: iso-8859-1;-*-
Saetter standardsproget for stavekontrollen aspell til dansk
END
Sætter standardsproget for stavekontrollen aspell til dansk
END

print <<"EOF";
lang danish
EOF


------------- dot.bash_profile

#  comment -*-coding: iso-8859-1;-*-
Udfoeres naar bash koeres som en login-skal.
Saetter dansk tastatur i konsollen og koerer .bashrc.
END
Udføres når bash køres som en login-skal.
Sætter dansk tastatur i konsollen og kører .bashrc.
END

# Setup the console keyboard
case `tty` in
/dev/tty[0-9]*|/dev/vc/*) 
  loadkeys dk-latin1 >/dev/null 2>&1
esac

# .bash_profile is executed on login.
if [ -e ~/.bashrc ]
then
 # execute .bashrc if it exists.
 . ~/.bashrc
fi


------------- dot.bashrc.pl

# s comment -*-coding: iso-8859-1;-*-
Aktiverer understoettelse for dansk paa kommandolinjen og i de
fleste programmer. Udfoeres hver gang, du logger paa.
END
Aktiverer understøttelse for dansk på kommandolinjen og i de
fleste programmer. Udføres hver gang, du logger på.
END
print <<"EOF";
# settings for danish speaking users

LANG=$LOCALE
export LANG


LESSCHARSET=latin1
export LESSCHARSET

#LC_MESSAGES=$LOCALE
#LC_CTYPE=$LOCALE
#export LC_MESSAGES LC_CTYPE

if [ -d /usr/X11R6/lib/X11/nls ]; then
  XNLSPATH=/usr/X11R6/lib/X11/nls
  export XNLSPATH
fi

export MM_CHARSET=$ENCODING
EOF


------------- dot.emacs

;  comment -*-coding: iso-8859-1;-*-
Danske indstillinger for Emacs
END
Danske indstillinger for Emacs
END
; $Id: emacs,v 1.4 1998/02/20 18:35:26 leutloff Exp leutloff $

;;--- support european keys ------------------------------- 

(standard-display-european t)
(set-input-mode (car (current-input-mode))
    (nth 1 (current-input-mode))
    0) 
    
; don't use non-ascii (i.e. Danish oslash) as word delimiter
(if (>= emacs-major-version 20)
  (set-language-environment "Latin-1")
  (require 'iso-syntax))
(require 'disp-table)


------------- dot.pinerc.pl
#  comment -*-coding: iso-8859-1;-*-
Indstiller tegnaettet i pine
END
Indstiller tegnsættet i pine
END
print "# Character set to be used.\n";
if ($ISO885915) {
print "character-set=ISO-8859-15\n";
} else {
print "character-set=ISO-8859-1\n";
}


------------- dot.xsession.pl

#xs comment -*-coding: iso-8859-1;-*-
Tilpaser opstarten af X-sessionen.
END
Tilpaser opstarten af X-sessionen.
END
print <<"EOF";
# set LANG
LANG=$LOCALE
export LANG
EOF

if ($DOTFILECONTENTS2 eq "") {
    print <<'EOF';

if [ -x "$WINDOW_MANAGER" ]; then
 realstartup=$WINDOW_MANAGER
elif [ -x /usr/bin/x-session-manager ]; then
 realstartup=x-session-manager
elif [ -x /usr/bin/x-window-manager ]; then
 realstartup=x-window-manager
elif [ -x /usr/bin/x-terminal-emulator ]; then
 realstartup=x-terminal-emulator
fi
exec $realstartup
EOF
}


------------- dot.Xresources.pl

! s comment -*-coding: iso-8859-1;-*-
For programmer paa X-vinduessystemet.
Indstiller skrifttyper og saetter standardpapirformatet 
til A4
END
For programmer på X-vinduessystemet.
Indstiller skrifttyper og sætter standardpapirformatet til A4
END

print <<"EOF";
Ghostview.pageMedia: A4
XDvi.paper:      A4
EOF

if ($ISO885915) {
    print <<'EOF';
! ISO-8859-15 (Latin-9) fonts for XTerm
XTerm*Font: -misc-fixed-medium-r-normal--13-*-*-*-*-*-iso8859-15
XTerm*Font2: -misc-fixed-medium-r-normal--8-*-*-*-*-*-iso8859-15
XTerm*Font3: -misc-fixed-medium-r-normal--10-*-*-*-*-*-iso8859-15
XTerm*Font4: -misc-fixed-medium-r-normal--13-*-*-*-*-*-iso8859-15
XTerm*Font5: -misc-fixed-medium-r-normal--18-*-*-*-*-*-iso8859-15
XTerm*Font6: -misc-fixed-medium-r-normal--20-*-*-*-*-*-iso8859-15
! ISO-8859-15 (Latin-9) fonts for Rxvt
Rxvt*font: -misc-fixed-medium-r-normal--13-*-*-*-*-*-iso8859-15
Rxvt*font2: -misc-fixed-medium-r-normal--8-*-*-*-*-*-iso8859-15
Rxvt*font3: -misc-fixed-medium-r-normal--10-*-*-*-*-*-iso8859-15
Rxvt*font4: -misc-fixed-medium-r-normal--13-*-*-*-*-*-iso8859-15
Rxvt*font5: -misc-fixed-medium-r-normal--18-*-*-*-*-*-iso8859-15
Rxvt*font6: -misc-fixed-medium-r-normal--20-*-*-*-*-*-iso8859-15
! ISO-8859-15 fonts for many softwares
*font:-*-*-medium-r-normal--14-*-*-*-c-*-iso8859-15
EOF
} else {
    print <<'EOF';
! xterm is UTF-8 mode.
!XTerm*Utf8: 1
! font 0 and font 5 have doublewidth fonts.
! Since iso10646 is a superset of iso8859-1, these fonts can be
! used for ISO-8859-1 mode, too.
XTerm*Font: -misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-*-*-*-*-*-iso10646-1
XTerm*Font2: -misc-fixed-medium-r-normal--8-*-*-*-*-*-iso10646-1
XTerm*Font3: -misc-fixed-medium-r-normal--10-*-*-*-*-*-iso10646-1
XTerm*Font4: -misc-fixed-medium-r-normal--13-*-*-*-*-*-iso10646-1
XTerm*Font5: -misc-fixed-medium-r-normal--18-*-*-*-*-*-iso10646-1
XTerm*Font6: -misc-fixed-medium-r-normal--20-*-*-*-*-*-iso10646-1
EOF
}-- 
Claus Hindsgaul


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:53 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *