[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Debianmanual 3-1Her er så første halvdel af den tredje sgml-fil i den danske oversættelse
af Debians installationsmanual (preparing.sgml) til korrekturlæsning.
Den omhandler hovedsageligt partitionering.

Claus


<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: preparing.sgml,v 1.9 2001/12/09 18:01:08 claush Exp $ -->
<!-- original version: 1.35 -->

<chapt id="preparing">Inden installation af &debian;

 <sect id="install-overview">
  <heading>Overblik over installationsprocessen
  <p>
Her er en oversigt over de trin, du skal gennem under installationsprocessen.

<enumlist>
   <item>Oprettelse af partitionérbar plads til Debian på din harddisk.
   <item>Find og/eller hent kerne- og driverfiler (gælder ikke brugere
   af Debian-cd'er)
   <item>Opsætning af opstartsdisketter eller placering af opstartsfiler
   (gælder normalt ikke brugere Debian-cd'er, da de kan opstarte fra en
   af cd'erne)
   <item>Opstart af installationssystemet
   <item>Opsætning af tastatur
   <item>Opret og montér Debianpartitioner
   <item>Angiv placering af kerne og drivere
   <item>Vælg, hvilke ekstra drivere, der skal indlæses.
   <item>Opsætning af netværk.
   <item>Påbegynd automatisk hentning/installation/opsætning af
   basissystemet.
   <item>Opsætning af opstart af Linux eller flere systemer.
   <item>Start det nyinstallerede system op og udfør endelig opsætning.
   <item>Installér yderligere opgavepakker og Debianpakker efter eget valg.
</enumlist>

<sect id="backup">Sikkerhedskopiér dine eksisterende data!
  <p>
Sørg for at sikkerhedskopiere alle filer på dit nuværende system,
inden du starter. Hvis det er første gang, et ekstra styresystem
skal installeres på din computer, er det sandsynligt, at du er nødt
til at ompartitionere din disk, så der bliver plads til &debian;. Hver
gang, du partitionerer din disk, bør du regne risikoen for at miste
alle data på disken, uanset hvilket program, du gør det
med. Programmerne, der bruges under installationen, er ret stabile, og
de fleste har været brugt i flere år. Selv efter sikkerhedskopiering
bør du tænke nøje over dine svar og handlinger. To minutters omtanke
kan spare dig for timers unødvendigt arbejde.
  <p>
Hvis du vil kunne starte flere systemer op, skal du sikre dig, at du har
distributionsmediet til alle andre eksisterende styresystemer ved hånden.
Specielt kan du komme ud for at skulle geninstallere dit styresystems
opstartsindlæser &mdash; eller i mange tilfælde hele styresystemer og alle filer
på de berørte partitioner &mdash; hvis du ompartitionerer dit opstartsdrev.
  <p>

<![ %m68k [
  <p>
Med undtagelse af BVM og Motorola VMEbus-computere er den eneste måde
at installere m68k-systemer på at opstarte fra en lokal disk eller
diskette med en AmigaOS/TOS/MacOS-baseret opstartsindlæser. På disse
systemet skal du bruge det oprindelige styresystem for at kunne
starte Linux op. For at starte Linux op på BVM og Motorola
VMEbus-maskiner, får du brug for opstarts-ROM'en "BVMBug" eller
"16xBug". ]]>


 <sect id="needed-info">Oplysninger, du får brug for
  <sect1>Dokumentation
  <p>
<taglist>
   <tag><strong>Installationsmanual:</strong></tag>
   <tag>&install-manual-files;</tag>
     <item>
      <p>
Den fil, du læser nu &mdash; i formaterne ren ASCII, HTML og PDF.</p>
     </item>

<![ %has-non-merged-docs [ 
   <tag><strong>Platformsspecifikke installationsoplysninger:</strong></tag>
   <tag>&non-merged-docs;</tag>
     <item>
     <p>
Hurtig reference, der beskriver forhold, der gælder specielt for din
platform. Bemærk, at disse dokumenter er ved at udgå, og kun er her
midlertidigt, indtil de kan blive flettet sammen med selve
installationsmanualen.
     </item>
]]>

   <tag>
<url id="&url-local-dselect-beginner;" name="Kursus i dselect">
   </tag>
     <item>
      <p>
Kursus i brugen af programmet <prgn>dselect</prgn>. Dette er en af de
måder, du kan installere yderligere pakker på dit system efter den
grundlæggende installation er overstået.
     </item>

<![ %i386 [ 
   <tag>
<url id="&url-hardware-howto;" name="Linux Hardware Compatibility HOWTO">
   </tag>
     <item>
      <p>
Oplysninger om kompatibilitet for &arch-title;-udstyr.
     </item>
]]>

<![ %m68k [ 
  <tag>
<url id="&url-m68k-faq;" name="Linux/m68k FAQ">
  </tag> ]]>

<![ %alpha [ 
  <tag>
<url id="&url-alpha-faq;" name="Linux/Alpha FAQ"> 
  </tag> ]]>

<![ %sparc [ 
  <tag>
<url id="&url-sparc-linux-faq;" name="Linux for SPARC-processorer
  FAQ"> </tag> ]]>

<![ %mips %mipsel [
  <tag>
  <url id="&url-mips-howto;" name="Linux/Mips Howto">
    </tag> ]]>

<![ %m68k %alpha %sparc [ 
  <item>
   <p>
Ofte stillede spørgsmål for &arch-title;. Indeholder ofte nyttige
     oplysninger om opsætning eller brug af udstyret.
  </item>
]]>

  <tag>
<strong>Manualsider for partitioneringsprogrammer:</strong>

<![ %fdisk.txt     [ <tag><url id="fdisk.txt">       ]]>

<![ %cfdisk.txt     [ <tag><url id="cfdisk.txt">      ]]>

<![ %atari-fdisk.txt  [ <tag><url id="atari-fdisk.txt">    ]]>

<![ %amiga-fdisk.txt  [ <tag><url id="amiga-fdisk.txt">    ]]>

<![ %mac-fdisk.txt   [ <tag><url id="mac-fdisk.txt">     ]]>

<![ %pmac-fdisk.txt   [ <tag><url id="pmac-fdisk.txt">    ]]>
  </tag>
     <item>
      <p>
Manualsider for partitioneringsprogrammerne, der benyttes under
installationsprocessen.
     </item>

  <tag>&md5sum.txt;</tag>
     <item>
       <p>
Liste med MD5-kontrolsummer for programfilerne. Hvis du har programmet
<prgn>md5sum</prgn>, kan du sikre dig, at dine filer ikke er ødelagte
ved at køre <tt>md5sum -v -c md5sum.txt</tt>.
     </item>
</taglist>

  <sect1>Netværksopsætning
  <p>
Hvis din computer er forbundet med netværket 24 timer i døgnet
(dvs. en ethernet eller tilsvarende forbindelse &mdash; ikke en
PPP-forbindelse), bør du bede dit netværks systemadministrator om
følgende oplysninger:
 
<list>
    <item>
Dit maskinnavn. (du kan muligvis selv vælge det)
    <item>
Dit domænenavn.
    <item>
Din computers IP-adresse.
    <item>
Dit netværks IP-adresse.
    <item>
Netmasken, der skal benyttes på dit netværk.
    <item>
Rundsendings-adressen ("broadcast address"), der skal benyttes på dit
netværk.
    <item>
IP-adressen på standard-adgangspunktet ("gateway"), hvis dit netværk
<em>har</em> et sådant.
    <item>
Det eller de systemer på netværket, du skal bruge som DNS-servere ("Domain Name Service").
    <item>
Om du forbinder dig til netværket med Ethernet.
<![ %supports-pcmcia [
    <item>
Om din Ethernetforbindelse sidder på et PCMCIA-kort, og i så fald,
hvad slags PCMCIA-controller, du har. ]]>
   </list>

  <p>
Hvis din computers eneste netværksforbindelse går via en seriel port
ved brug af PPP eller tilsvarende opkaldsforbindelser, vil du ikke
kunne installere basissystemet via netværket. For at installere
systemet, skal du i dette tilfælde bruge en cd, indlæse basispakkerne
på en eksisterende harddiskpartition eller forberede en diskette, der
indeholder disse pakker. Se <ref id="PPP"> nedenfor for oplysninger
om, hvordan du sætter PPP op under Debian, når systemet er installeret.

 <sect id="planning-use">Afgør systemets formål
  <p>
Det er vigtigt at afgøre, hvad slags maskine du er ved at
opbygge. Dette vil være afgørende for, hvor meget diskplads, dit
Debiansystem vil kræve. Her er en række forskellige
Debian-systemopsætninger:
  <p>
<![ %FIXME [ <!-- Debian indeholder værktøjet <prgn>tasksel</prgn>,
der hjælper brugeren under installationen. (se <ref
id="preselections">). Opgavepakker ("tasks") er samlinger af pakker,
der automatisk markeres til installation i grupper for at kreere en
given Linux-installationstype. Ved at tjekke størrelserne på de
forskellige opgavepakker, får du et indtryk af, hvor stor din
partition eller partitioner skal være til det ønskede brug. (
Henvisning til en side, der genereres dynamisk med den aktuelle
tasksel for at vise opgavepakker med tilhørende størrelser. Slet
nedenstående forældede liste først. ) --> ]]>

<p>

<taglist>
    <tag>Standard-server</tag>
    <item>
Dette er en lille serverprofil, der er nyttig for en skrabet server,
der ikke har ret mange behageligheder for skalbrugere. Den indeholder
en FTP-server, en webserver, DNS, NIS og POP. 50MB diskplads burde
være nok for dette. Derudover vil du få brug for plads for de data,
serveren skal indeholde.

    <tag>Opkald</tag>
    <item>
En standard arbejdscomputer, der indeholder X-windowsystemet,
grafikprogrammer, lyd, tekstredigering o.s.v. Pakken vil fylde omkring
500MB.

    <tag>Arbejdskonsol</tag>
    <item>
En mere skrabet brugermaskine uden X-windowsystemet eller
X-programmer. Muligvis passende for en bærbar eller mobil computer.
Størrelsen er omkring 140MB.

    <tag>Udvikler</tag>
    <item>
En arbejdscomputer med alle udviklingspakkerne, såsom Perl, C, C++
o.s.v. Størrelsen er omkring 475MB. Forudsat, at du tilføjer X11 og
enkelte andre pakker til andre formål, bør du i alt regne med omkring
800MB til denne maskintype.
   </taglist>
  <p>
Husk, at disse størrelser ikke omfatter alle de andre almindelige
ting, som normalt medregnes &mdash; såsom brugerfiler, post og
data. Det er altid bedst at være rundhåndet, når men overvejer, hvor
meget plads ens egne filer og data vil fylde. Især indeholder Debians
<file>/var</file>-partition en masse
status-information. <prgn>dpkg</prgn>-filer (med oplysninger om alle
installerede pakker) kan let fylde 20MB. Med logfiler m.m. bør du
normalt afsætte mindst 50MB til <file>/var</file>. <sect id="non-debian-partitioning">Forberedende partitionering for
 systemer med flere styresystemer
  <p>
Med partitionering af din disk menes ganske enkelt det, at opdele din
disk i flere dele. Hver del er uafhængig af de andre. Det svarer groft
sagt til at sætte mure op i et hus. Hvis du sætter møbler i ét rum,
berører det ikke de andre.
  <p>
Hvis du allerede har et styresystem på dit system
<![ %i386 [
(Windows95, Windows NT, OS/2, MacOS, Solaris, FreeBSD, &hellip;)
]]>
<![ %alpha [
(Tru64 (Digital UNIX), OpenVMS, Windows NT, FreeBSD, &hellip;)
]]>
og ønsker at have Linux på den samme disk, vil du være nødt til at
ompartitionere disken. Debian kræver egne diskpartitioner. Den kan
ikke installeres på Windows- eller MacOS-partitioner. Debian vil være
i stand til at dele visse partitioner med andre Linux-systemer, men
det beskrives ikke her. I det mindste vil du få brug for en dedikeret
partition til Debians rodfilsystem.
 
  <p>
Generelt vil det ødelægge alt indholdet, når man ændrer en partition
med et eksisterende filsystem. Derfor bør du altid lave en
sikkerhedskopi, før du laver nogen form for ompartitionering. Med
hus-analogien ville du sikkert vælge at fjerne alle møbler, før du
flytter en mur, da du ellers kan risikere at ødelægge dem.

<![ %i386 [ Heldigvis er der et alternativ for nogle brugere. Se <ref
id="Lossless">. ]]>

  <p>
<![ %hppa [ FIXME skriv om HP-UX-diske? ]]>
  <p>
<![ %s390 [ FIXME skriv om S/390-diske? ]]>
  <p>
Hvis din computer har mere end én harddisk, kan det være, at du helt
vil afsætte en af harddiskene til Debian. I så fald behøver du ikke at
partitionere den disk, før du opstarter
installationssystemet. Installationsprogrammets eget
partitioneringsprogram kan selv klare denne opgave.
  <p>
Hvis din maskine kun har én harddisk, og du ønsker fuldstændigt at
erstatte det eksisterende styresystem med &debian;, kan du vente
med at partitionere til selve installationsprocessen (<ref
id="partitioning">), efter du har opstartet
installationssystemet. Det virker dog kun, hvis du vil starte
installationsprogrammet op fra disketter, cd-rom eller filer fra en
tilsluttet maskine. Hvis du startede op fra filer placeret på den
harddisk, du ønsker at partitionere, ville du slette
opstartsfilerne. Så måtte du bare håbe, at installationen lykkedes i
første forsøg. Du bør i det mindste have en eller anden alternativ
måde at genetablere maskinen på. F.eks. det oprindelige
styresystems disketter eller cd'er.
  <p>
Hvis din maskine allerede har flere partitioner, og tilstrækkelig
diskplads kan frigøres ved at slette eller erstatte en eller flere af
dem, kan du du også vente og benytte Debianinstallationens
partitioneringsprogram. Du bør dog stadig læse det følgende, da der
kan være andre forhold, der gør, at du alligevel skal partitionere
inden selve installationen.

  <p>
I alle andre tilfælde vil du være nødt til at ompartitionere din
disk, inden du begynder selve installationen, så du kan lave plads til
Debian. Hvis nogle af partitionerne vil blive styret af andre
styresystemer, bør du oprette disse partitioner med disse systemers
partitioneringsprogrammer. Vi anbefaler, at du <em>ikke</em> forsøger
at oprette Debian Linux-partitioner med andre styresystemers
værktøjer. I stedet bør du nøjes med at oprette de partitioner, du vil
beholde til dine andre styresystemer.

<![ %powerpc [
  <p>
For at få OpenFirmware til automatisk at starte &debian; op, skal
Linux-partitionerne ligge før nogen anden partition på disken, især
MacOS-opstartspartitioner. Dette bør der tages højde for, når man
laver forberedende partitionering. Du bør oprette en lille
tom plads, der ligger <em>før</em> alle andre opstartbare
partitioner på disken. Under installationen kan du oprette en
Linux-partition på denne tomme plads.
 ]]>

  <p>
Hvis du har én harddisk med én partition (en typisk situation på
personlige computere), og ønsker at kunne starte både det oprindelige
styresystem og Debian op, er du nødt til at:
 <enumlist>
  <item>Tage sikkerhedskopi af alt på computeren

  <item>Starte det oprindelige styresystems
  installationsprograms medie såsom cd-rom eller disketter op

  <item>Brug de oprindelige partitioneringsværktøjer til at oprette
  systempartitioner til den oprindelige systemtype. Efterlad enten
  en tom partition eller ikke-partitioneret diskplads til &debian;

  <item>Installér det oprindelige styresystem på dets nye
  partition.

  <item>Start det oprindelige system op, for at tjekke, at alt er
   o.k., og hent Debian-installationsprogrammets opstartsfiler.

  <item>Start Debians installationsprogram op, og fortsæt
  installationen af Debian.
 </enumlist>
  <p>
De følgende afsnit omhandler partitionering i dit oprindelige
styresystem forud for installationen.


<![ %i386 [
  <sect1>Partitionering fra DOS eller Windows
   <p>
Hvis du arbejder med eksisterende FAT- eller NTFS-partitioner,
anbefales det at du enten bruger nedenstående fremgangsmåde eller de
oprindelige Windows- eller DOS-værktøjer. Ellers er det egentlig ikke
nødvendigt at partitionere fra DOS eller Windows: Linux'
partitioneringsværktøjer vil generelt klare det bedre.

  <p>
Men hvis du har en stor IDE-disk, og hverken bruger LBA-adressering,
mellemliggende drivere (sommetider fra harddisk-producenterne) eller
en ny BIOS (fra 1998 eller senere), der indeholder udvidelser til at
tilgå store diske, skal du placere din Debian-opstartspartition med
omtanke. I dette tilfælde er du nødt til at lægge opstartspartitionen
indenfor de første 1024 cylindre på harddisken (normalt de første 524
megabyte på disken uden BIOS-omsætning). Det kan kræve, at du flytter
eksisterende FAT- eller NTFS-partitioner.


 <sect2 id="Lossless"> <heading>Tabsfri ompartitionering ved opstart fra
  DOS, WIN-32 eller OS/2</heading>
<p>
En af de mest typiske installationer sker på et system, der allerede
har DOS (herunder Windows 3.1), Win32 (såsom Windows 95, 98, NT) eller
OS/2, og man ønsker at lægge Debian på samme disk uden at ødelægge det
eksisterende system. Som det forklares i <ref id="partition-intro">, vil
det næsten med sikkerhed ødelægge data på en partition, når man
prøver at mindske dens størrelse, hvis ikke man tager særlige
forholdsregler. Metoden, der beskrives her, virker utroligt godt i
praksis, selvom den ikke kan garanteres at beskytte dine data. Som en
forholdregel, bør du <em>lave en sikkerhedskopi</em>.
  <p>
Inden du går videre, bør du have besluttet, hvordan du vil opdele
disken. Den metode, der beskrives i dette afsnit vil kun kløve en
partition i to dele. Den ene vil indeholde det oprindelige styresystem
og den anden vil blive brugt af Debian. Under installationen af Debian
vil du få mulighed for at bruge Debians andel af disken på den måde,
du selv finder bedst. Dvs. som swap eller som et filsystem.
  <p>
Idéen er et flytte alle data på partitionen til begyndelsen, før man
ændrer partitionsoplysningerne, sådan at intet tabes. Det er vigtigt,
at du gør så lidt, som muligt, mellem dataflytningen og
ompartitioneringen for at minimere chancen for, at en fil bliver lagt
nær enden af partitionen, da dette vil mindske den plads, det er
muligt at tage fra partitionen.
  <p>
Det første, der kræves, er en kopi af programmet <prgn>fips</prgn>,
som ligger i <file>tools/</file>-kataloget på dit nærmeste
Debian-filspejl. Udpak arkivet og kopiér filerne
<file>RESTORRB.EXE</file>, <file>FIPS.EXE</file> og
<file>ERRORS.TXT</file> til en opstartsdiskette. Du kan lave en
opstartsdiskette med kommandoen <tt>sys a:</tt> i DOS.
<prgn>fips</prgn> ledsages af en virkelig god dokumentation, som du
kan have nytte af at læse. Du bør absolut læse dokumentationen, hvis
du bruger diskkomprimering eller en diskmanager. Opret disken og læs
dokumentationen <em>før</em> du defragmenterer disken.
  <p>
Det næste, der kræves, er at flytte alle data til starten af
partitionen. <prgn>defrag</prgn>, som følger med DOS 6.0 og senere
versioner, kan let gøre dette. <prgn>fips</prgn>'s dokumentation har
en liste over andre programmer, der kan gøre det. Bemærk, hvis du har
Windows 95, at du skal køre <prgn>defrag</prgn> derfra, da DOS ikke
forstår VFAT, som bruges til at understøtte lange filnavne, som bruges
af Windows fra version 95.
  <p>
Efter kørsel af defragmenteringsprogrammet (som kan tage et godt stykke tid
på en stor disk), skal du genstarte med den
<prgn>fips</prgn>-diskette, du lavede, i diskettedrevet. Tryk herefter
<tt>a:\fips</tt> og følg instruktionerne.
  <p>
Husk, at der findes mange andre partitionshåndteringer, hvis ikke
<prgn>fips</prgn> kan klare det for dig.


 <sect2 id="partitioning-for-dos">DOS-partitioner
  <p>
Hvis man partitionerer DOS-drev eller ændrer størrelsen på
DOS-partitioner med Linux-værktøjer, er der mange, der får problemer
med at arbejde med de resulterende FAT-partitioner. For eksempel har
nogle meldt om forringet ydelse, problemer med <prgn>scandisk</prgn>
eller andre mærkelige fejl i DOS eller Windows.
  <p>
Tilsyneladende er det en god idé at udfylde de første par sektorer med
nuller, når man opretter eller ændrer størrelsen på en
DOS-partition. Gør dette under Linux, inden du kører DOS's
<prgn>format</prgn>-kommando:
<example>
dd if=/dev/zero of=/dev/hdXX bs=512 count=4
</example>

]]>

<![ %sparc [
  <sect1>Partitionering fra SunOS
    <p>
Det er helt i orden at partitionere fra SunOS. Faktisk anbefales det
at partitionere med SunOS inden du installerer Debian, hvis du skal
køre SunOS og Debian på samme maskine. Linuxkernen forstår
Sun-diskmærkater, så dem er der ingen problemer med. Du skal blot
sikre dig, at der er plads til Debians rodpartition indenfor de første
1GB af opstartsdisketten. Du kan også lægge kerneaftrykket på en
UFS-partition, hvis det er lettere end at lægge en rodpartition
der. SILO understøtter opstart af Linux eller SunOS fra både Ext2-
(Linux), UFS- (SunOS), romfs- og iso9660- (cd-rom) partitioner.-- 
Claus Hindsgaul


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:53 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *