[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: Debian-manual 1Claus Hindsgaul <sslug@sslug> writes:
> Så er Debians installationsmanual færdigoversat med hjælp fra Morten Bo
> Johansen.
> Han har haft sin del igennem KLID-maskinen, her følger den første bid af
> resten. Kommentarer og rettelser er velkomne. Helst cc: mig eller til
> sslug.locale.

Sågerne. Jeg har som ved Morten ikke rettet til det ny komma selvom
det stadig kribler i fingrene... :-)


> Denne manual indeholder installations-instruktioner til Debian

Jeg ville stryge bindestregen.

> GNU/Linux &release; til &arch-title;-arkitekturen ("&architecture:").
> Den indeholder henvisninger til flere oplysninger og tips om,
> hvordan du får mest ud af dit nye Debiansystem.

og sætte de to sætninger sammen, dvs. ". Den indeholder" -> "og"

> du se <url id="&url-release-notes;" name="Release Notes for Debian
> &release;">.

Skal release notes ikke oversættes? Selv hvis de ikke er oversat, er
det vel lige så meget en betegnelse som navnet på et dokument.

> Dette kapitel giver dig et overblik over Debianprojektet og
> &debian;.

Til gengæld skal der nok være et bindestreg mellem Debian og
projektet, vil jeg tro.

 Debianprojektet
 Debian-projektet

Hm. Problemet optræder i en del sammenhænge senere også.

> sammenhængende distribution af programmelbaseret på den relativt nye
> linuxkerne. Den relativt lille gruppe af dedikerede enthusiaster,

programmelbaseret -> programmer baseret

linuxkerne -> Linux-kerne

enthu -> entu


> Debianudviklerene er involverede i en del forskellige aktiviteter,

viklerene -> viklerne

> herunder administration af <url id="&url-debian-home;" name="Web">-

Øhbøh, måske skal 'web' være med lille.

> være debianudvikler.

Med stort 'D', nok også med bindestreg.

> <url id="&url-social-contract;" name="Debian's Sociale Kontrakt"> er

Debian's Sociale Kontrakt -> Debians sociale kontrakt

...vil jeg mene. I hvert fald er "'s" formen ikke anerkendt af RO
mere, hvis jeg husker Byrials opsummering rigtigt.

> en erklæring om Debians engagement overfor Frit Programmel-samfundet.

over for frit programmel [og dets tilhængere]

Jeg bryder mig ikke om Frit Programmel med store bogstaver, men det
kan måske diskuteres.

> Enhver, der accepterer at følge den Sociale Kontrakt kan blive
> <url id="&url-new-maintainer;" name="vedligeholder">. Enhver
> vedligeholder kan tilføje nye programmer til Debian &mdash; forudsat
> at programmellet overholder vore kriterier for, hvad der er frit samt
> at selve pakken lever op til vore kvalitetskrav.

Hm, det lyder som noget sludder, VI er jo med.

I øvrigt mangler du vist et komma efter 'frit'.

> kriterier for Frit Programmel er. Det er et meget betydende dokument
> i bevægelsen for Frit Programmel, og er udgangspunktet for "<url

meget vigtigt
meget indflydelsesrigt

> id="&url-osd;" name="Open Source Free Software Guidelines">".

Mystisk navn. Mangler der en skråstreg?

> <url id="&url-debian-policy;" name="Debian's Taktiske Manual"> er en
> detaljeret angivelse af Debianprojektets kvalitetskrav.

Taktiske?

angivelse af -> redegørelse for

> hele linuxsamfundet. Her er nogle eksempler:

Linux-samfundet

> programudviklere og maskinelproducenter at udvikle generelle
> linuxprogrammer og -drivere, i stedet for at udvikle til en enkelt

Linux-programmer

> <url id="&url-fhs-home;" name="Filsystem-Hieraki-Standarden">

Filsystemhierarkistandarden

Du mangler i hvert fald et 'r' i 'hierarki'

> Disse programmer gør brugerne i stand til at udføre opgaver,
> lige fra det helt jordnære (kopiering eller sletning
> af filer fra systemet) til det mere avancerede (at skrive og
> oversætte programmer eller udføre sofistikeret redigering i en lang
> række dokumentformater).

Jeg ville nok stryge kommaet efter 'opgaver'. Hvis man læser den
første del, lyder det lidt komisk:

 Disse programmer gør brugerne i stand til at udføre opgaver

:-)

> linuxkernen. Resten af systemet består af andre programmer, hvoraf

Linux-kernen

Optræder også senere.

> <url id="&url-kernel-org;" name="Linuxkernen"> blev undfanget i 1991,
> hvor en finsk studerende i computervidenskab, Linus Torvalds,

computervidenskab -> datalogi

> nyhedsgruppen <tt>comp.os.minix</tt>. Se Linux International's <url

Linux Internationals

> id="&url-linux-history;" name="Linuxhistorieside">.


Linux-historieside

eller side med Linux' historie

> <url id="&url-kernel-traffic;" name="Kernel Traffic">. Flere
> oplysninger om postlisten <tt>linux-kernel</tt> findes på
> <url id="&url-linux-kernel-list-faq;" name="linux-kernel postliste FAQ">.

FAQ [eller OSS] for postlisten linux-kernel

eller bare

FAQ [eller OSS] for linux-kernel

> Kombinationen af Debians filosofi og metodik med GNU-værktøjerne,
> linuxkernen &mdash; og andre vigtige, frie programmer &mdash; danner
> den unikke programdistribution &debian;. Den består af et stort antal
> program-<em>pakker</em>. Hver pakke i distributionen indeholder

<em>programpakker</em>

> programmer, skripter, dokumentation og opsætningssoplysninger. Den
> har en <em>vedligeholder</em> (eng: maintainer) tilknyttet, som er den

Jeg ville stryge "skripter"-delen, den er nok ikke så væsentlig
alligevel og er halvvejs dækket af "programmer".

Og desuden sætte de to sætninger sammen

 . Den -> og

> fejlsporingssystemet sikrer, at problemer findes og rettes hurtigt.

Fejlsporing er et godt navn. Jeg må skrive det bag øret.

> Det, der tydeligst adskiller Debian fra andre GNU/Linux-distributioner
> er dets pakkehåndteringssystem. Disse værktøjer giver Debiansystemets
> administrator fuld kontrol over de pakker, der er installeret på
> systemet. Herunder installation af en enkelt pakke og opdatering af

 . Disse værktøjer -> som 

 . Herunder -> , herunder


> For at beskytte dit system mod "trojanske heste" og andet ondsindet
> programmel, tjekker Debians servere, at indkommende pakker kommer fra

Væk med første komma..

> deres registrerede debianvedligeholdere. Debianpakkere gør også meget

Debian-vedligeholdere

> normalt tilgængelige meget hurtigt. Sikkerhedsopdateringer kan hentes
> og installeres automatisk via Internettet med Debians simple
> opdateringfunktioner.

'internettet' (med lille) og 'opdateringsfunktioner'

> Den primære &mdash; og bedste &mdash; måde at få support til dit
> &debian;-system og komme i kontakt med debianudviklerne er gennem

Debian-udviklerne

> linuxkerne med GNU Hurd &mdash; nogle servere, der kører ovenpå en
> GNU Mach mikrokerne. Hurd er endnu ikke færdig, og er endnu ikke klar

ovenpå -> oven på

Og væk med kommaet mellem 'færdig' og 'og'.

> oplysninger om, hvordan men henter &debian; fra Internettet

internettet

> Installations-proceduren vil hjælpe med at sætte systemet op, sådan at
> opgraderinger kan foretages, efter installationen er afsluttet.

Installationsproceduren

> <sect id="organization">Dokumentets struktur
>   <p>
> Dette dokument er ment som en manual til førstegangs-debianbrugere.

førstegangsbrugere af Debian

> Ekspertbrugere kan også finde interessante referenceoplysninger i
> dokumentet. Bl.a. om installationens mindstekrav, detaljer om hvilket
> maskinel, der understøttes af Debians installationssystem o.s.v. Vi
> vil opfordre ekspertbrugere til at hoppe rundt i dokumentet.

Hm, måske en smagssag, men jeg tror jeg ville foretrække "springe" i
stedet for "hoppe".

> Kapitlet nævner også fejlfindings-procedurer, hvis du får problemer
> med dette trin.

fejlfindingsprocedurer

> Opsætning af linuxpartitioner til dit Debiansystem forklares i
> <ref id="partitioning">.

Linux-partitioner

> Installér kernen og sæt drivermodulerne i
> <ref id="install-system"> op. Slt din netværksforbindelse op, så

Sæt

> Installér yderligere programmer i <ref id="install-packages">. Brug
> <prgn>tasksel</prgn> til at installere samlede opgavepakker, som gør
> det ud for en computer-opgave (eng: task). <prgn>dselect</prgn> til at
> vælge individuelle pakker fra en lang liste, eller
> <prgn>apt-get</prgn> til at installere individuelle pakker, når du
> allerede kender navnene på de pakker, du vil have.

som gør det ud...
 -> som dækker den samme problemstilling
 -> som kan bruges til at løse en bestemt opgave

...eller noget i den retning.

Punktummet før 'dselect' skulle vel være et komma? Og kommaet foran
'eller' vist forkert.


> Så snart, du har installeret systemet, kan du læse <ref

Så snart du har

> ufærdigt og muligvis også indeholder fejl, grammatiske knuder o.s.v.

'knuder'? Hvad med 'problemer'?

> Hvis du ser ordene FIXME eller TODO, kan du være sikker på, at vi
> allerede godt ved, at det afsnit er ufærdigt. Som sædvanlig gælder
> <em>caveat emptor</em> (køber, pas på!). Enhver hjælp, forslag og &mdash;
> især &mdash; lapper vil blive værdsat meget.

Enhver form for hjælp, forslag og - især - rettelser

(hjælp og forslag har jo ikke samme køn)

>  <sect>Om ophavsret og programlicenser
>   <p>
> Du har uden tvivl læst nogle af de licenser, der følger med kommercielle
> programmer &mdash; ofte fortæller de, at du kun må bruge én kopi af
> programmet på en enkelt computer. &debian;-systemets licens er helt
> anderledes. Vi opfordrer dig til at lægge en kopi af &debian; på alle
> computerne i din skole eller dit firma. Lån gerne dine

Måske bedre med "undervisningsinstitution".

> <em>sælge</em> dem &mdash; om end på visse betingelser. Friheden til
> at installere og bruge systemet skyldes direkte, at Debian er baseret
> på <em>frie programmer</em>.

kommer direkte fra at

Jeg synes "skyldes direkte" lyder lidt mystisk.

> <tt>non-free</tt> på Debianarkiverne eller på tredieparts-cd-rommer. Flere

tredjeparts-cd'er

> Mange af programmerne i systemet dækkes af <em>GNU</em> <em>General
> Public License</em>, der ofte blot kaldes GPL. GPL kræver, at
> programmernes <em>kildetekst</em> gøres tilgængelig, når man
> distribuerer en oversat kopi af programmet. Dette krav sikrer, at
> enhver bruger vil have mulighed for at ændre i programmet. For at
> opfylde dette krav, er kildeteksten til alle disse programmer

væk med komma

> Der benyttes flere andre former for ophavsretslige erklæringer og
> programlicenser i Debian. Du kan finde ophavsrettighederne og licenser
> for hver eneste pakke, der er installeret på dit system ved at se

system, ved at se


Det var alt, smukt!

-- 
Ole Laursen
http://sunsite.dk/olau/


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:53 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *