[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [LOCALE] Ny affix-fil for danskJacob Sparre Andersen <sslug@sslug> writes:

> > #  dansk.aff, version 1.4-pre2
> > #
> > #  Copyright (c) Henrik Chr. Grove 2000.
> > #  Copyright (c) G&ouml;ran Andersson 1997.
>           Göran

Jeg har overvejet det, men har indtil videre undladt at gøre noget.

>  #  Notice that this affix file only will work with ispell translated
>  #  with MASKBITS >= 64!
> 
>  #  Since ispell insists that a "letter" can't be the same character
>  #  in upper and lower case, hyphen (-) is declared to be the upper
>  #  case eqivalent of apostroph (').
> 
> > #  Bemærk at denne version af affix-filen kræver at ispell er oversat med
> > #  MASKBITS >= 64!
> 
> Stryg disse to linier. - Teknisk information bør (desværre) 
> være på engelsk.

Det er ikke helt korrekt at ispell ikke vil have sammenfald mellem store og
små bogstaver, den kan bare ikke styre det.

> > # Tilføjelse af et -s til ord der ikke ender på -[szx], ofte brugt til:
> > # - ejefald
> > # Eksempel: terning -> ternings
> > # - passiv
>    ^^^^^^
> Var det ikke "ejefald af udsagnsord"?

Nu har du jo klippet eksemplet væk (jeg håber det var der), men sædvanligvis
danner man nutids passiv ved at tilføje -s til navnemåden, og det var alt hvad
jeg ønskede at påstå at denne regel kunne. 
Det er korrekt at vi stadig har et uafklaret spørgsmål omkring ejefald af
udsagnsord, men jeg kan ikke forestille mig at det giver mening at danne
ejefald af en navnemåde[1], og reglerne er primært tænkt som hvad man kan med
grundformerne (ubestemt ental, navnemåde, ...).

> > # Eksempel: hus -> huset & husets
> > flag *B:
> > 	.		>	ET
> > 	.		>	ETS
> 
> 1.5: Kan "B" ikke med fordel laves om til:
> 
>   flag *B:
>      [^E]     >    ET
>      [^E]     >    ETS
>      [E]     >    T
>      [E]     >    TS
> 
>   ?

Måske. Der er i forvejen to regler der giver mulighed for at tilføje -t og
-ts[2], som kan anvendes i disse tilfælde, der vil derfor ikke umiddelbart
være nogen gevinst i at lave denne ændring. Imidlertid giver det god mening
rent grammatisk, og da jeg i forvejen har et anstrengt forhold til -t-reglen,
så er det noget der skal overvejes.

> > # Tilføjelse af -en og -ens, ofte brugt til:
> > # - bestemt form af navneord i fælleskøn 
> > # Eksempel: abrikos -> abrikosen & abrikosens
> > flag *F:
> > 	.		>	EN
> > 	.		>	ENS
> > 
> > # Tilføjelse af -n og -ns, ofte brugt til:
> > # - bestemt form af navneord i fælleskøn der ender på -e
> > # Eksempel: aborre -> aborren & aborrens
> > # Konsonantfordobling og tilføjelse af -en og -ens, brugt til
> > # - bestemt form af navneord i fælleskøn
> > # Eksempel: knap -> knappen & knappens
> > flag *G:
> > 	[^BDFLKMNPST]	>	N
> > 	[^BDFLKMNPST]	>	NS
> > 	B		>	BEN
> 
> [...]
> 
> 1.5: Kunne man ikke med fordel flytte de første to regler
>   fra "G" op til "F", så der er en klar opdeling i
>   bestemt form af navneord i fælleskøn på med og uden
>   konsonantfordobling?

Der vil skulle lidt omskrivning til, men det er ikke utænkeligt.

> 
> [...]
> 
> > # Tilføjelse af -ne og -nes, brugt til
> > # - flertal af navneord på -e, -er og -re
> 
> Kun disse tre endelser? Hvordan skelner du mellem -e og -re?

Det tror jeg ikke jeg gør. Umiddelbart tror jeg det er et tilfælde (der er
sikkert flere) af at kommentaren beskriver de faktiske anvendelser af en regel
der egentlig er mere generel, det er jo også kun i "brugt til" jeg nævner de
tre endelser.

> > # Tilføjelse af -'s, brugt til
> > # - Ejefald af forkortelser skrevet uden forkortelsespunktum
> > # Eksempel: lp -> lp's
> > flag *S:
> > 	.		>	'S
> > 
> > # Tilføjelse af -'et og -'ets, brugt til
> > # - Bestemt form af forkortelser skrevet uden forkortelsespunktum
> > # Eksempel: tv -> tv'et & tv'ets
> > flag *T:
> > 	.		>	'ET
> > 	.		> 	'ETS
> > 
> > # Tilføjelse af -'en og -'ens, brugt til
> > # - Bestemt form af forkortelser skrevet uden forkortelsespunktum
> > # Eksempel: bh -> bh'en & bh'ens
> > flag *U:
> > 	.		>	'EN
> > 	.		>	'ENS
> > 	
> > 
> > # Tilføjelse af -'er, -'erne, -'ernes og -'ers, brugt til
> > # - Flertal af forkortelser skrevet uden forkortelsespunktum
> > # Eksempel: cd -> cd'er & cd'erne & cd'ernes & cd'ers
> > flag *V:
> > 	.		>	'ER
> > 	.		>	'ERNE
> > 	.		>	'ERNES
> > 	.		>	'ERS
> 
> 1.5: Kan "S" og "V" samles? - Med andre ord - findes der
>   forkortelser uden forkortelsespunktum, der kun bøjes i
>   enten ental eller flertal?
> 
>   Hvad med at lægge "S" ind i "T" og "U"? Hvis man kan
>   lave bestemt form og bestemt form i ejefald kan man vel
>   også lave ubestemt form i ejefald.

Jeg har præcis den samme plan, som det er nu sætter munchlist også /S på
navneord/egennavne der ender på -s, selv om de pågældende bøjningsformer
dannes af /A.

Henrik

[1] Kunne man måske sætte den restriktion på ejefald af udsagnsord at det skal
være finitte former?

[2] Reglerne hedder /C og /D, og et kig vil afsløre at der er ganske få ord
(det er muligt at jeg blander nogle ting sammen, men tallet 17 dukker op) der
har et /D uden at have et /C. Lige netop i denne sammenhæng er jeg af den
overbevisning at vi på dansk er alt for glade for bare at tilføje et -t. 

-- 
Henrik Grove --- sslug@sslug --- http://www.diku.dk/students/grove/
----------------------------------------------------------------------
Fordelen ved Windows er, at man ikke behøver foretage
sig noget dumt for at få den til at gå ned!


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:52 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *