[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Ny affix-fil for danskNu må det være på tide at dele denne med jer. Dette er mit bud på en ny
affix-fil for dansk. Ud over at I selvfølgelig gerne må begynde at bruge den,
er mit primære ønske at I læser de indledende kommentarer igennem for
stavefejl og lign. 

Denne version er navngivet 1.4-pre2. Den gamle version hed 1.1, fordi vi
indførte et krav om MASKBITS>=64, blev 1.2 sprunget over som mulige
versionsnumre. 1.3.x var en lille stribe af udviklingsversioner som ikke var
indbyrdes kompatibler med hinanden, totalt rodede og inkonsistent
kommenterede. (Hvis der alligevel er nogen der har lyst til at se dem, kan jeg
nok finde en del af dem.)
Denne version (og den foregående) hedder 1.4-preX, og det betyder at med
mindre nogen kan påvise at ispell begynder at opføre sig underligt, bliver der
ikke ændret i andet end kommentarer frem til 1.4. Dette betyder at denne kan
bruges på lige fod med 1.4-pre1 (som kun adskiller sig fra denne ved at
indholde lidt flere stavefejl) og den endelige 1.4.
Jeg vil henstille til Jacob at denne version kommer til at indgå i alle
fremtidige 1.3.xxx og 1.4-preX ispell-pakker af DSDO, og senest sammen med den
endelige lancering af DSDO 1.4, vil affix-filen også komme i en endelige
version 1.4.

Ændringerne er: Visse regler er delt op for at få mindre grammatisk
rod. Der er defineret en del nye regler. Der er tilføjet eksempler til hver
eneste regel, og der er lavet en brugbar indledning.

Bemærk at udsagnsordsbøjningen heri omfatter de ejefaldsformer af
udsagnsordene tillægsformer, jeg i tidligere versioner af min grammatiske
oversigt kaldte passivformer.

#  dansk.aff, version 1.4-pre2
#
#  Copyright (c) Henrik Chr. Grove 2000.
#  Copyright (c) Göran Andersson 1997.
#
#  This affix file is free software; you can redistribute it and/or modify
#  it under the terms of the GNU General Public License as published by
#  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#  (at your option) any later version.
#
#  This affix file is distributed in the hope that it will be useful,
#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
#  GNU General Public License for more details.
#
#  You should have received a copy of the GNU General Public License
#  along with this affix file; if not, write to the Free Software
#  Foundation, Inc., 675 Mass Ave., Cambridge, MA 02139, USA.

#  Bemærk at denne version af affix-filen kræver at ispell er oversat med
#  MASKBITS >= 64!

# Affikser:	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz #
# I brug:	ssssssssssssssssssssssssss sssssssssss   ppppppppp #
# (s = suffiks, p = prefiks)

###########################
# De hyppigste bøjninger: #
###########################

# Navneord i fælleskøn:
# bil, bilen, biler, bilerne, bils, bilens, bilers bilernes: /AFH
# abe, aben, aber, aberne, abes, abens, abers, abernes: /AGM(W)
# bøf, bøffen, bøffer, bøfferne, bøfs, bøffens, bøffers, bøffernes: /AGM
# kat, katten, katte, kattene, kats, kattens, kattes, kattenes: /AGLR
# lyd, lyden, lyde, lydene, lyds, lydens, lydes, lydenes: /AFKQ

# Navneord i intetkøn:
# amt, amtet, amter, amterne, amts, amtets amters, amternes: /ABH
# emne, emnet, emner, emnerne, emnes, emnets, emners, emnernes: /ACDM(W)
# føl, føllet, føl, føllene, føls, føllets, føls, føllenes: /AEL
# brev, brevet, breve, brevene, brevs, brevets, breves, brevenes: /ABKQ

# Egennavne:
# Per, Pers: /A
# Jens, Jens', Jens's: /A
 
# Udsagnsord:
# regne(s), regn, regner, regnede(s), regnet(s), regnende(s): /ACDWXcf
# spise(s), spis, spiser, spiste(s), spist(s), spisende(s): /AWcefh & spists
# bo(s), bo, bor, boede(s), boet(s), boende(s): /ABW & boede/a & boende/a

# tillægsord:
# sjov[s], sjovt, sjove(s), sjovere(s), sjovest, sjoveste(s): /[A]CQi
# varigs, varigt, varige(s), varigere(s), varigst, varigste(s): /CQj

########################
# Sammensætning af ord #
########################

# Danskere er (eller burde være) gode til at sammensætte ord, indtil
# en bedre løsning er fundet, så er det mest hensigtsmæssigt at tillade
# /alle/ ord at løbe sammen.
# Svenskerne har markeringer af hvilke ord der må løbe sammen, er det
# muligt (og overkommeligt) på dansk?
compoundwords on
compoundmin 3

#############
# Bogstaver #
#############

#wordchars	[a-zåæøéèüäö]	[A-ZÅÆØÉÈÜÄÖ]
# Change by Jacob Sparre Andersen <sslug@sslug> 2000.03.01 to support the
# characters used in the official list of Danish names:
# Changed by Jacob Sparre Andersen <sslug@sslug> 2000.06.21 to support the
# characters used in the official list of Danish names:
#wordchars	[a-zåæøáàðéèëíüäöóô']	[A-ZÅÆØÁÀÐÉÈËÍÜÄÖÓÔ']
wordchars	[a-zæøåáàðéèëíüäöóô']	[A-ZÆØÅÁÀÐÉÈËÍÜÄÖÓÔ\-]
# ispell håndterer ikke sammenfald mellem store og små bogstaver korrekt, 
# derfor er - defineret som "stor '". - HCG

#############
# Suffikser #
#############

suffixes

#############################################
# Regler der primært er rettet mod navneord:

# Tilføjelse af et -s til ord der ikke ender på -[szx], ofte brugt til:
# - ejefald
# Eksempel: terning -> ternings
# - passiv
# Eksempel: regne -> regnes
# Tilføjelse af -' og -'s til ord der ender på -[szx], brugt til
# - ejefald
# Eksempel: Hans -> Hans' & Hans's
flag *A:
	[^SZX]		>	S
	[SZX]		>	'
	[SZX]		>	'S

# Tilføjelse af -et og -ets, ofte brugt til:
# - bestemt form af navneord i intetkøn 
# Eksempel: hus -> huset & husets
flag *B:
	.		>	ET
	.		>	ETS

# Tilføjelse af et -t, brugt til:
# - bestemt form af navneord i intetkøn der ender på -e
# Eksempel: æble -> æblet
# - tillægsord i intetkøn / biord dannet af tillægsord
# Eksempel: lang -> langt
# - datids tillægsform af udsagnsord
# Eksempel: adle -> adlet
flag *C:
	.		>	T

# Tilføjelse af -ts, brugt til:
# - ejefald af bestemt form af navneord i intetkøn der ender på -e
# Eksempel: æble -> æblets
flag *D:
	.		>	TS

# Konsonantfordobling og tilføjelse af -et og -ets, brugt til:
# - bestemt form af navneord i intetkøn
# Eksempel: øl -> øllet & øllets
flag *E:
	D		>	DET
	D		>	DETS
	F		>	FET
	F		>	FETS
    G    	>    GET
    G    	>    GETS
	K		>	KET
	K		>	KETS
	L		>	LET
	L		>	LETS
	M		>	MET
	M		>	METS
	N		>	NET
	N		>	NETS
	P		>	PET
	P		>	PETS
	R		>	RET
	R		>	RETS
	S		>	SET
	S		>	SETS
	T		>	TET
	T		>	TETS

# Tilføjelse af -en og -ens, ofte brugt til:
# - bestemt form af navneord i fælleskøn 
# Eksempel: abrikos -> abrikosen & abrikosens
flag *F:
	.		>	EN
	.		>	ENS

# Tilføjelse af -n og -ns, ofte brugt til:
# - bestemt form af navneord i fælleskøn der ender på -e
# Eksempel: aborre -> aborren & aborrens
# Konsonantfordobling og tilføjelse af -en og -ens, brugt til
# - bestemt form af navneord i fælleskøn
# Eksempel: knap -> knappen & knappens
flag *G:
	[^BDFLKMNPST]	>	N
	[^BDFLKMNPST]	>	NS
	B		>	BEN
	B		>	BENS
	D		>	DEN
	D		>	DENS
	F		>	FEN
	F		>	FENS
	L		>	LEN
	L		>	LENS
	K		>	KEN
	K		>	KENS
	M		>	MEN
	M		>	MENS
	N		>	NEN
	N		>	NENS
	P		>	PEN
	P		>	PENS
	S		>	SEN
	S		>	SENS
	T		>	TEN
	T		>	TENS

# Tilføjelse af -er, -erne, -ernes og -ers, ofte brugt til:
# - flertal af navneord
# Eksempel: vagt -> vagter & vagterne & vagternes & vagters
flag *H:
	.		>	ER	
	.		>	ERNE
	.		>	ERNES
	.		>	ERS	

# Fjernelse af -um og tilføjelse af -er, -erne, -ernes, -ers, brugt til:
# - bestemt form og flertal af navneord på -um 
# Eksempel: gymnasium -> gymnasier(s) & gymnasierne(s) & gymnasiet(s)
flag *I:
	U M		>	-UM,ER
	U M		>	-UM,ERNE
	U M		>	-UM,ERNES
	U M		>	-UM,ERS
	U M		>	-UM,ET
	U M		>	-UM,ETS

# Tilføjelse af -ne og -nes, brugt til
# - flertal af navneord på -e, -er og -re
# Eksempel: dansker -> danskerne & danskernes
flag *J:
	.		>	NE
	.		>	NES

# Tilføjelse af -ene og -enes, brugt til
# - flertal af navneord
# Eksempel: fad -> fadene & fadenes
flag *K:
	.		>	ENE
	.		>	ENES

# Konsonantfordobling og tilføjelse af -ene og -enes, brugt til
# - flertal af navneord
# Eksempel: rum -> rummene & rummenes
flag *L:
    B    	>    BENE
    B    	>    BENES
    D    	>    DENE
    D    	>    DENES
    G    	>    GENE
    G    	>    GENES
	K		>	KENE
	K		>	KENES
	L		>	LENE
	L		>	LENES
	M		>	MENE
	M		>	MENES
	N		>	NENE
	N		>	NENES
	P		>	PENE
	P		>	PENES
	S		>	SENE
	S		>	SENES
	T		>	TENE
	T		>	TENES

# Konsonantfordobling og tilføjelse af -er, -erne, -ernes og -ers, brugt til:
# - flertal af navneord
# Eksempel: jordnød -> jordnødder & jordnødderne & jordnøddernes & jordnødders
flag *M:
	B		>	BER
	B		>	BERNE
	B		>	BERNES
	B		>	BERS
	D		>	DER
	D		>	DERNE
	D		>	DERNES
	D		>	DERS
	E		>	R
	E		>	RNE
	E		>	RNES
	E		>	RS
	F		>	FER
	F		>	FERNE
	F		>	FERNES
	F		>	FERS
	L		>	LER
	L		>	LERNE
	L		>	LERNES
	L		>	LERS
	K		>	KER
	K		>	KERNE
	K		>	KERNES
	K		>	KERS
	M		>	MER
	M		>	MERNE
	M		>	MERNES
	M		>	MERS
	N		>	NER
	N		>	NERNE
	N		>	NERNES
	N		>	NERS
	P		>	PER
	P		>	PERNE
	P		>	PERNES
	P		>	PERS
	R		>	RENE
	R		>	RENES
	S		>	SER
	S		>	SERNE
	S		>	SERNES
	S		>	SERS
	T		>	TER
	T		>	TERNE
	T		>	TERNES
	T		>	TERS

# Ombytning af -e[lnr] med tilføjelse af -t og -ts, brugt til:
# - bestemt form af navneord i intetkøn
# Eksempel: kabel -> kablet & kablets
flag *N:
	[^DM] E L	>	-EL,LET
	[^DM] E L	>	-EL,LETS
	D D E L		>	-DEL,LET
	D D E L		>	-DEL,LETS
	M M E L		>	-MEL,LET
	M M E L		>	-MEL,LETS
	E N		>	-EN,NET
	E N		>	-EN,NETS
	[^FM] E R	>	-ER,RET
	[^FM] E R	>	-ER,RETS
	F E R		>	-FER,RET
	F E R		>	-FER,RETS
	M E R		>	-MER,RET
	M E R		>	-MER,RETS

# Ombytning af -e[lrn] tilføjelse af -n og -ns, brugt til:
# - bestemt form af navneord i fælleskøn
# Eksempel: vagtel -> vagtlen & vagtlens
flag *O:
	[^DFKM] E L	>	-EL,LEN
	[^DFKM] E L	>	-EL,LENS
	[^D] D E L	>	-EL,LEN
	[^D] D E L	>	-EL,LENS
	D D E L		>	-DEL,LEN
	D D E L		>	-DEL,LENS
	F F E L		>	-FEL,LEN
	F F E L		>	-FEL,LENS
	[^K] K E L	>	-EL,LEN
	[^K] K E L	>	-EL,LENS
	K K E L		>	-KEL,LEN
	K K E L		>	-KEL,LENS
	[^M] M E L	>	-EL,LEN
	[^M] M E L	>	-EL,LENS
	M M E L		>	-MEL,LEN
	M M E L		>	-MEL,LENS
	E N		>	-EN,NEN
	E N		>	-EN,NENS
	[^E] R		>	RENE
	[^E] R		>	RENES
	[^FM] E R	>	-ER,RENE
	[^FM] E R	>	-ER,RENES
	F E R		>	-FER,RENE
	F E R		>	-FER,RENES
	M E R		>	-MER,RENE
	M E R		>	-MER,RENES

# Ombytning af -e[ln], og tilføjelse af -er, -erne, -ernes og -ers, brugt til:
# - flertal af navneord
# Eksempel: cykel -> cykler & cyklerne & cyklernes & cyklers
flag *P:
	[^DFKM] E L	>	-EL,LER
	[^DFKM] E L	>	-EL,LERNE
	[^DFKM] E L	>	-EL,LERNES
	[^DFKM] E L	>	-EL,LERS
	D D E L		>	-DEL,LER
	D D E L		>	-DEL,LERNE
	D D E L		>	-DEL,LERNES
	D D E L		>	-DEL,LERS
	[^D] D E L	>	-EL,LER
	[^D] D E L	>	-EL,LERNE
	[^D] D E L	>	-EL,LERNES
	[^D] D E L	>	-EL,LERS
	F F E L		>	-FEL,LER
	F F E L		>	-FEL,LERNE
	F F E L		>	-FEL,LERNES
	F F E L		>	-FEL,LERS
	K K E L		>	-KEL,LER
	K K E L		>	-KEL,LERNE
	K K E L		>	-KEL,LERNES
	K K E L		>	-KEL,LERS
	[^K] K E L	>	-EL,LER
	[^K] K E L	>	-EL,LERNE
	[^K] K E L	>	-EL,LERNES
	[^K] K E L	>	-EL,LERS
	M M E L		>	-MEL,LER
	M M E L		>	-MEL,LERNE
	M M E L		>	-MEL,LERNES
	M M E L		>	-MEL,LERS
	[^M] M E L	>	-EL,LER
	[^M] M E L	>	-EL,LERNE
	[^M] M E L	>	-EL,LERNES
	[^M] M E L	>	-EL,LERS
	E N		>	-EN,NER
	E N		>	-EN,NERNE
	E N		>	-EN,NERNES
	E N		>	-EN,NERS

# Tilføjelse af -e og -es til ord der ikke ender på -e, brugt til:
# - flertal af navneord og tillægsord
# Eksempel: falk -> falke & falkes
# Eksempel: komisk -> komiske & komiskes
flag *Q:
	[^E]		>	E
	[^E]		>	ES

# Konsonantfordobling og tilføjelse af -e og -es,
# Ombytning af -e[nr] med tilføjelse af -e og -es, brugt til:
# - Flertal af navneord og tillægsord
# Eksempel: parkometer -> parkometre & parkometres
# Eksempel: unik -> unikke & unikkes
flag *R:
	K		>	KE
	K		>	KES
	L		>	LE
	L		>	LES
	M		>	ME
	M		>	MES
	N		>	NE
	N		>	NES
	T		>	TE
	T		>	TES
	E N		>	-EN,NE
	E N		>	-EN,NES
	[^FM] E R	>	-ER,RE
	[^FM] E R	>	-ER,RES
	F F E R		>	-FER,RE
	F F E R		>	-FER,RES
	M M E R		>	-MER,RE
	M M E R		>	-MER,RES

# Tilføjelse af -'s, brugt til
# - Ejefald af forkortelser skrevet uden forkortelsespunktum
# Eksempel: lp -> lp's
flag *S:
	.		>	'S

# Tilføjelse af -'et og -'ets, brugt til
# - Bestemt form af forkortelser skrevet uden forkortelsespunktum
# Eksempel: tv -> tv'et & tv'ets
flag *T:
	.		>	'ET
	.		> 	'ETS

# Tilføjelse af -'en og -'ens, brugt til
# - Bestemt form af forkortelser skrevet uden forkortelsespunktum
# Eksempel: bh -> bh'en & bh'ens
flag *U:
	.		>	'EN
	.		>	'ENS
	

# Tilføjelse af -'er, -'erne, -'ernes og -'ers, brugt til
# - Flertal af forkortelser skrevet uden forkortelsespunktum
# Eksempel: cd -> cd'er & cd'erne & cd'ernes & cd'ers
flag *V:
	.		>	'ER
	.		>	'ERNE
	.		>	'ERNES
	.		>	'ERS

###############################################
# Regler der primært er rettet mod udsagnsord:

# Tilføjelse af -r, brugt til:
# (- flertal af navneord (dækket af /M))
# - nutidsformer af udsagnsord
# Eksempel: spise -> spiser
flag *W:
	.		>	R

# Tilføjelse af -de og -des, brugt til:
# - datidsformer af udsagnsord
# Eksempel: regne -> regnede & regnedes
flag *X:
	.		> 	DE
	.		> 	DES

# Fjernelse af -e, tilføjelse af -ning*, brugt til
# - Navneord afledt af udsagnsord på -e ved tilføjelse af -ning
# Eksempel: afblæse -> afblæsning*
flag *Y:
	E		>	-E,NING
	E		>	-E,NINGS
	E		>	-E,NINGEN
	E		>	-E,NINGENS
	E		>	-E,NINGER
	E		>	-E,NINGERNE
	E		>	-E,NINGERNES
	E		>	-E,NINGERS

# Som /Y, men med konsonantreduktion
# Eksempler: afslutte -> afslutning, bygge -> bygning
# Særregel for det tilfældes skyld at n'et er der i forvejen
# Eksempel: regne -> regning
flag *Z:
	G G E		>	-GE,NING
	G G E		>	-GE,NINGS
	G G E		>	-GE,NINGEN
	G G E		>	-GE,NINGENS
	G G E		>	-GE,NINGER
	G G E		>	-GE,NINGERNE
	G G E		>	-GE,NINGERNES
	G G E		>	-GE,NINGERS
	K K E		>	-KE,NING
	K K E		>	-KE,NINGS
	K K E		>	-KE,NINGEN
	K K E		>	-KE,NINGENS
	K K E		>	-KE,NINGER
	K K E		>	-KE,NINGERNE
	K K E		>	-KE,NINGERNES
	K K E		>	-KE,NINGERS
	M M E		>	-ME,NING
	M M E		>	-ME,NINGS
	M M E		>	-ME,NINGEN
	M M E		>	-ME,NINGENS
	M M E		>	-ME,NINGER
	M M E		>	-ME,NINGERNE
	M M E		>	-ME,NINGERNES
	M M E		>	-ME,NINGERS
	N N E		>	-NE,NING
	N N E		>	-NE,NINGS
	N N E		>	-NE,NINGEN
	N N E		>	-NE,NINGENS
	N N E		>	-NE,NINGER
	N N E		>	-NE,NINGERNE
	N N E		>	-NE,NINGERNES
	N N E		>	-NE,NINGERS
	P P E		>	-PE,NING
	P P E		>	-PE,NINGS
	P P E		>	-PE,NINGEN
	P P E		>	-PE,NINGENS
	P P E		>	-PE,NINGER
	P P E		>	-PE,NINGERNE
	P P E		>	-PE,NINGERNES
	P P E		>	-PE,NINGERS
	S S E		>	-SE,NING
	S S E		>	-SE,NINGS
	S S E		>	-SE,NINGEN
	S S E		>	-SE,NINGENS
	S S E		>	-SE,NINGER
	S S E		>	-SE,NINGERNE
	S S E		>	-SE,NINGERNES
	S S E		>	-SE,NINGERS
	T T E		>	-TE,NING
	T T E		>	-TE,NINGS
	T T E		>	-TE,NINGEN
	T T E		>	-TE,NINGENS
	T T E		>	-TE,NINGER
	T T E		>	-TE,NINGERNE
	T T E		>	-TE,NINGERNES
	T T E		>	-TE,NINGERS
# Er det nødvendigt at tjekke på dobbeltkonsonant? Ellers kan denne let 
# flettes sammen med /X, som den alligevel hører sammen med
	[^N] N E	>	-E,ING
	[^N] N E	>	-E,INGS
	[^N] N E	>	-E,INGEN
	[^N] N E	>	-E,INGENS
	[^N] N E	>	-E,INGER
	[^N] N E	>	-E,INGERNE
	[^N] N E	>	-E,INGERNES
	[^N] N E	>	-E,INGERS

# Tilføjelse af -(e)lse, brugt til:
# (-e- kun på ord på -i, -o, -u, -y og -å) 
# - Navneord afledt af udsagnsord
# Eksempel: adskille -> adskillelse
# Eksempel: afstå -> afståelse 
flag *a:
	E		>	LSE
	E		>	LSEN
	E		>	LSENS
	E		>	LSES
	E		>	LSER
	E		>	LSERNE
	E		>	LSERNES
	E		>	LSERS
	[IOUYÅ]		>	ELSE
	[IOUYÅ]		>	ELSEN
	[IOUYÅ]		>	ELSENS
	[IOUYÅ]		>	ELSES
	[IOUYÅ]		>	ELSER
	[IOUYÅ]		>	ELSERNE
	[IOUYÅ]		>	ELSERNES
	[IOUYÅ]		>	ELSERS

# Fjernelse af -[bdfgklmnprst]e, brugt til:
# - bydemåde
# Eksempel: gemme -> gem
# - ofte brugt ugrammatisk
# Eksempel: abe -> a
flag *b:
	B E		>	-BE,-
	D E		>	-DE,-
	F E		>	-FE,-
	G E		>	-GE,-
	K E		>	-KE,-
	L E		>	-LE,-
	M E		>	-ME,-
	N E		>	-NE,-
	P E		>	-PE,-
	R E		>	-RE,-
	S E		>	-SE,-
	T E		>	-TE,-
# Forkommer de resterende tilfælde (f.eks. -he) aldrig?

# Fjernelse af -e, brugt til:
# - bydemåde af udsagnsord
# Eksempel: løbe -> løb
flag *c:
	E		> 	-E,-

# Udskiftning af -ere med -ér, brugt til:
# - bydemåde af udsagnsord
# Eksempel: acceptere -> acceptér
flag *d:
	E R E		>	-ERE,ÉR

# Erstatning af -e med -t, brugt til:
# - datids tillægsform
# Eksempel: fylde -> fyldt
flag *e:
	E		> 	-E,T

# Tilføjelse af -nde og -ndes til ord på -e, brugt til:
# - nutids tillægsform
# Eksempel: dirigere -> dirigerende & dirigerendes
flag *f:
	E		> 	NDE
	E		> 	NDES

# Fjernelse af -s fra ord på -des,
# Erstatning af -des med -t, brugt til:
# - invers passiv (?)
# Eksempel: anedes -> anede & anet
flag *g:
	D E S		>	-S,-
	D E S		>	-DES,T

# Udskiftning af -e med -te og -tes, brugt til:
# - Datidsformer af udsagnsord
# Eksempel: stege -> stegte & stegtes
flag *h:
	E		> 	-E,TE
	E		>	-E,TES
# Regel for konsonanthalvering og udskiftning af -e med -te og -tes
# - eksempler: bestemme-me+te

###############################################
# Regler der primært er rettet mod tillægsord:

# Tilføjelse af -ere og -eres, brugt til:
# - komparativformer af tillægsord
# Eksempel: blid -> blidere & blideres 
# Tilføjelse af -est, -este og -estes, brugt til:
# - superlativformer af tillægsord
# Eksempel: blid -> blidest & blideste & blidestes
flag *i:
	[^E]		>	ERE
	[^E]		>	ERES
	[^E]		>	EST
	[^E]		>	ESTE
	[^E]		>	ESTES

# Tilføjelse af -ere, eres, -st, -ste og -stes til ord der ikke ender på [ls],
# brugt til: 
# - komparativ og superlativ af tillægsord
# Eksempel: begærlig -> begærligere(s) & begærligst(e(s))
# Ombytning af -el og tilføjelse af -ere,-eres,-est,-este,-estes, brugt til:
# - komparativ og superlativ af tillægsord
# Eksempel: enkel -> enklere(s) & enklest(e(s))
flag *j:
	[^LS]		>	ERE
	[^LS]		>	ERES
	[^LS]		>	ST
	[^LS]		>	STE
	[^LS]		>	STES
	E L		>	-EL,LERE
	E L		>	-EL,LERES
	E L		>	-EL,LEST
	E L		>	-EL,LESTE
	E L		>	-EL,LESTES

# Tilføjelse af -eren og -erens, brugt til:
# - navneord afledt af udsagnord i bydeform (?)
# Eksempel: affugt -> affugteren & affugterens
# Ombytning af afsluttende -el, evt. fjernelse af foranstående m, brugt til
# - flertal af tillægsord
# Eksempel: dunkel -> dunkle & dunkles
# Eksempel: gammel -> gamle & gamles
flag *k:
	[^L]		>	EREN
	[^L]		>	ERENS
	[^M] E L	>	-EL,LE
	[^M] E L	>	-EL,LES
	M M E L		>	-MEL,LE
	M M E L		>	-MEL,LES

#############
# Prefikser #
#############

prefixes

# Foranstilling af u-
# Eksempel: fiks -> ufiks
flag *z:
	.		>	U

# Foranstilling af for-
# Eksempel: bytte -> forbytte
flag *y:
	.		>	FOR

# Foranstilling af ud-
# Eksempel: råb -> udråb
flag *x:
	.		>	UD

# Foranstilling af af-
# Eksempel: høre -> afhøre
flag *w:
	.		>	AF

# Foranstilling af ind-
# Eksempel: betale -> indbetale
flag *v:
	.		>	IND

# Foranstilling af op-
# Eksempel: tog -> optog
flag *u:
	.		>	OP

# Foranstilling af be-
# Eksempel: bygge -> bebygge
flag *t:
	.		>	BE

# Foranstilling af gen-
# Eksemple: finde -> genfinde
flag *s:
	.		>	GEN

# Foranstilling af an-
# Eksempel: holde -> anholde
flag *r:
	.		>	AN


-- 
Det gode ved perl er at en Panodil tager hovedpinen når man har banket
hovedet ind i muren et par gange.		- citat Peter Makholm


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:52 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *