[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

referat af HSDG møde 5Referat af møde i hjemmesaftedanskgruppen, HSDG møde nr 5.
ons. d. 2. august 2000 kl. 18:00, hos Keld.

Tilstede: Keld, Jacob, Peter, Troels, Jacobs Tux og Kelds Tux.
Afbud: Sune, Henrik
Sune og hans SO ønskes tillykke med deres nyerhvervelse.
Peter mener SO betyder shared object!

1. Referat fra sidst: Godkendt

2. Næste møde:

Tirsdag den 5. september 2000 kl 18:00 hos Keld Simonsen
Sankt Jørgens Allé 8, 1. th, 1615 V, tel 3322-6543
(en gang om måneden)
Folk der er interesseret i at være med i arbejdsgruppen
bedes eposte sslug@sslug

3. Organisation

Keld laver en side med HSDG referater.
Vi laver en fælles huskeseddel (action item list), Keld vil gerne lave den.

Logo? Rebus! Hjem saftevandskande danskflag i kartouche
Vi arbejder på det. Er det noget for Kenneth?

Hans Schou har givet os en url speling.org . (bemærk stavefjelen)
Måske kan vi bruge mandrakes i18n.org Troels + Keld undersøger.

4. Dansk edb-sprog/edb-ordbog.

Målet: en kommenteret ordliste dansk/engelsk, ca 1000 ord.

Keld tager kontakt med Pia Jarvad, DSN.
Keld har talt med danterm igen - Camilla - de er ikke kommet
meget længere, vi får besked når de kommer i gang. Vi bliver en referencegruppe.
EU har nok term database, som vi bør kigge på, måske også WIPO termdabase.

Peter vil arbejde på at Debian bliver gettextificeret, eller hur?

Troels har lavet ispell install on the fly. 
Genererer hash-fil ud fra affix-fil ved udførelse af program, sparer ca 70 %.
Problem: MD5 signatur kommer ikke til at passe. Andre synes ikke rigtig
om Troels' idé.
Redhat er gået over til aspell.

Indskudt bemærkning: U2328 skal helt klart være med! Det er et tastatur.

Vi skal også kigge på en synonymordbog.
Der er support for det i dsdo - men der gøres ikke noget for tiden.
Generelle retningsregler skal udarbejdes.
Vi kan lave oversættelser af ISO engelske ordlister ISO 2382, POSIX.
Kilder: Kenneth/Birgers liste, UNIX-bogen, edb-ordbogen,
norsk termer, dansk sprognævn, microsoft, apple

Keld har ordbøger der kan udlånes. Sune låner den for tiden.

Jacob har en svensk ordliste på cdrom, måske noget for Byrial at knække?

Vi vil sætte en stjerne ved de ord vi alle er enige om.


5. ordlister og brug deraf

5.1 programmel

Troels efterlyste at det var nemt at uploade til ordlister, for alle sprog.
Jacob mener der skal være lokalt initiv, fx tjekkisk.
SSLUG er ikke interesseret i sprogstøtte udover dansk og svensk.
KLID hjælper gerne internetionalisering generelt, det kommer vel også os til gode.
Vi skal nok have oversat dsdo hjemmesiden til engelsk.
Troels vil gerne have et bedre web-interface.

Der skal være god integration med stavekontrol i de forskellige distributioner.
især i emacs, gnome dimser, kde kspell. AbiWord wordperfect staroffice pico, pine
ktranslator gnews latex gtranslator msgmerge?
pspell er nyt API.
Vi har god kontakt med Kevin, aspell, og vil gerne lave vores
ordlister så aspell også kan benytte dem.
Keld har fra gammel tid (MAITS) en API for grammatikcheck, findes frem.

Bøjningsinformation - en fyr (vistnok-anders) fra RUC har lavet noget, og
Henrik også.

når dansk vælges skal ispell også være dansk i redhat.
email skal være flersproglige, afhængig af post-modtager
AI: Kenneth rapporterer. Også am/pm på shell prompts

Byrial har lavet spellcheck på multisprogs po-filer.
Vi skal spørge om Mandrake og RedHat kan koordinere deres spec-formater,
så dobbelt-arbejde kan undgås. Troels/Keld.

Vi skal have en stabil (og ustabil) ordliste.
Vi frigiver den stabile ordliste nu, annonceredes via www.sslug.dk/locale/dsdo
Den stabile liste indeholder 325.000 dobbelttjekkede ord.

Jacob vil gettext-ificerer sit program til oparbejdelse af ordlister.
Jacob har problemer med det, det kompilerer ikke.

Vi koncentrerer os om Red Hat, Mandrake, SuSE, corel. 
Vi gider ikke kigge på sourceforge. Det er for langsomt.


5.2 ordlister

Byrial har lavet noget folde-ud programmel til RO ord-rødder.

Jacob har fyldt en del madord på listen.

Troels: 9800 geologiske ord (på engelsk) - er sendt til Jacob.
Jacob er ikke interesseret i engelske ord. 

Jacob: formater, rå tekst - Jacob har lavet beskrivelse heraf.

Betegnelser for ordklasser og bøjningsformer:
Peter og Jacob vil gerne have dem på dansk og
alle maskinlæsbare felter vil være let at lave oversættelser til.
Dvs: category (blomster, fisk) class (ordklasse) conjugation (bøjningsformer).
Troels: send scripts til sslug-locale for udtræk af ispell hash-lister 

  Troels vil konvertere vores ordlister til windows ala røde ordbøger
   Er i gang med det. har skrevet en xml parser til det.
  Troels sender url til programmer til dansk hvad betyder det?
  det er en pre-beta - kan ikke distribiueres endnu.

  msg-værktøjer bør oversættes til dos/windows. 
   Keld checker om cygnus har gjort det.
  msg-værktøjer bør være med i standarder.

  Jacob: Lister alfabetisk sorteret. og med alle oplysninger til fx dict.
  Troels: taler om en fil på ca 6 Mb med alle ord på windows.
  Alle ord vil fylde ca 35 Mb.
  Der findes et dictzip program der kan udpakke dele af en fil.

 - Jacob skal lave ordlisten om til dict, der er beskrevet i en RFC .
  Troels: Sætninger kan også tilføjes, måske som særlig liste
  
 - tjek af om alle endelser er med
  Keld kigger på det når listen er gennemtjekket, hvilket det er nu...
 - sammensatte ord - hvad har tyskere, svenskere og nordmænd gjort.
  ie. hjemme-saftevand
  adskilte ord. en gang /engang
  ord der burde være sammensatte.
  aspell ?
AI: Keld skriver lidt om det: problemer, mulige løsninger.
    (på engelsk, større projekt)

 - Troels: Der er danske ordlister til Netscape i Windows, kan man
  bruge dem under Linux? Er der nogen der kan tage sig af det.
  Troels mener godt vi må bruge det. Det er dog tvivlsomt.
 - krydsoversættelse dansk/engelsk/.../esparanto
  Jacob vil kigge på det til den store dansk ordbog
  Jacob har talt med Jacob nordfalk, som siger at der er udsigt
  til at vi kan få en liste på 20.000 esperanto/dansk ord.
  EU giver måske støtte til open source maskinunderstøttet
   oversættelse. Keld og Troels måske Sune vil gerne være med.
  Troels har lavet en oversættelsesliste 
  Troels sender url hertil. Keld laver sider herom.
   ftp://ftp.rh.dk/sslug/
 - snak om ny funktion til stavekontrol i AbiWord.
  ord som kan staves bedre (mere nationalt) bliver
  understreget med en orange farve, eller sådan noget. pspell undervejs.
  kenneth er på pspells postliste.
 - database med ord, oversættelse.
  EU og FN har nok sprog-programmer og tekstcorpa.
  Verdenspatentorganisationen WIPO har tekstcorpa.
  Keld kigger på det, og sender det videre til Jacob.

 - orddeling
  en del af den store database. Hænger sammen med sammensatte ord.
  Der er plads til orddeling i Jacobs ordliste. Jacob arbejder på det.
AI: aspell og pspell orienteres om problemerne om sammensatte ord, 
  orddeling, ord der bør være sammensatte, af Jacob.
  Jacob har skrevet til hr. a/psell, Kevin kigger på det.
  Benny Lautrup har lavet orddelingsprogram. Jacob henter det han
  har - artikler mm, og programmerne kan forbedres betydeligt.

 - frekvensordbog, Jacob og Christian Mikkelsen vil lave 
  en frekvensordbog. Nogen har allerede lavet en, Jacob spørger.
  Sprognævnet gør det nok.

 de gyldne gør-det-selv sider (HOWTO'erne)
 danish-howto, vi kontakter vedligeholderen - Henrik
 måske ergane oversættelse af norske og svenske howto-er, keld
 måske også brute-force teknik, Troels
 Oversættelse bibliotek måske i C eller C++ i LGPL licens.
 Jacob er også interesseret, Sune også

 man sider - peter makholm, byrial har oversat en del.
 info - er muligvis forældet
 brug kildeformatet, alternativt docbook 
 vi kan måske lave en dansk.rpm med danske oversættelser.
 Troels: Der er problemer med make til dette

SSLUG holder møde om Docbook tirsdag den 8. august på symbion.

Keld vil lave gerne lave et møde om dansk-gruppens arbejde,
eller linux på dansk. Holdes af KLID onsdag den 27.september på Symbion 18-22.

Foredrag: 
Keld: Oversigt
Troels: Social engineering: Hvordan får man folk til at gøre hvad man vil have.
Jacob: teknisk om dsdo opbygning
Troels: Mandrake
Kenneth: Gnome ?
Keld: oversættelser
Keld: arbejde med internationale standarder - problemer

Troels vil gerne lave "Min Linux" cdrom baseret på mdk 7.1 
- evt i samarbejde med KLID.

Peter laver program til til at tjekke ordlister på palm.
 
AI: Janus vil gerne oversætte basis howto, gnome

6. Oversættelser

Keld har lavet en masse oversættelser på Gnome og Mandrake,
og lidt på redhat. Kenneth har lavet en del på redhat.

Redhat kommer snart med 7.0. De er ved at fryse den nu.
suse - er også på vej.

Keld laver så alle kan oplæse man-sider på klid-maskinen

Status er:
Mandrake 99 % - websidene oversættes.
Gnome - 94 % nye programmer - vi har været oppe på 100 %.
Kde - 93? %
GNU - 37 % (volumen - fra 20 % sidst)


Vigtige applikationer: office, browser, regneark, post, kalender
bogholderi.

 - gnome + kenneth/keld
 - kde + Erik - skal nok intensiveres.
 - netscape + Troels Kenneth Keld
  Troels har fremsendt sine oversættelser og beskrivelser til dansk-liste.
  Jacob har gamle netscape oversættelser - er sendt til dansk-liste
  Er måske ved at blive overhalet af mozilla.
 - mozilla, Kenneth vil herne have den op på vores standard.
 - gnu + kenneth er blevet projektleder.
 - redhat + Kenneth: vi arbejder på at hjælpe dem med nye betaer
 - mandrake + Troels - vi er meget med i 7.1
 - debian + Peter Makholm - Peter har adgang til debian cvs, det meste er gettextet
   Vi skal have en oversættelsesfase. Peter kan lægge ting i et cvs
   katalog.
 - SuSE - Kenneth har taget kontakt - Vi har fået nogle filer at oversætte.
 - freeciv - kenneth tager kontakt - de har i18n sider.

 presse leverandørerne
 - corel
  Jacob skriver et brev til corel om at deres lokalisering bør virke
 - wordperfect
  Jacob skriver, ispell/pspell?
  Troels: dansk stavekontrol i WP 2000 er forfærdelig.
 - staroffice er kommet med danske menuer og dansk stavekontrol.
  Bliver GPL.

 oversættelsesprogram
 - translan - ergane portet til linux

ergane: sune har prøvet det, syntes det var noget rudimentært.
Byrial er vist meget interesseret i esperanto.
Sune har sendt kildetekst for ergane til keld og op til ftp.
Vi skal have det sat op så alle kan bidrage over nettet.

7. i18n standardisering

 i18n resurser
   Keld talte om valg mellem åbne standarder (ISO) og 
   kartel/konsortium-standarder (Unicode, støttet af MS).
   Keld har kontaktet Owen Taylor omkring pango.org.
   godt navn for ISO 10646 (UCS) ønskes: unikeld. isocode. worldcode
 i18n internationalisering, bogstavmapper
   Kelds europæiske POSIX localer er bleve godkendt, mangeler sidste afpudsning
 l10n lokalisering
   gnumerics, funktionsnavne børe være danske, som
   fx gennemsnit istedet for average. (Pga folk kender Excel, + godt
   for det danske sprog i fremtiden - vi kan køre 100% dansk)
   måske som genkendelse af input.
 i18n api'er
   pspell har lavet forslag.
   Keld er ved at skrive en i18n API standard, msg-programmer skal med
   Keld omtalte problem med li18nux-organisationen, som
   er meget domineret af store firmaer som IBM, SGI, HP, Redhat, Sun.
   De nærmest snyder med at kalde sig en åben gruppe, men
   det er meget svært at komme på deres mailinglister.
   IBM vil vist gerne have sat deres i18n API igennem,
   baseret på Java, samt deres data.
   Strategi: Ignorér dem, eller udkonkurér dem.
   Keld efterlyser folk der vil programmere hans i18n API.
   APIer bliver nu i C fortrinsvis, lægger sig op af glibc
   Tænk på function overloding.
 i18n localer
   Ny localestandard 14652 godkendt til endelig afstemning (DTR)
   færøsk locale sendes til Jacob
   Beskrivelse sendes til Jacob
   Vi kan tale med Pablo om IBM presser deres Java standarder igennem.
 i18n register
   Positiv respons til revision af kulturelt register ISO 15897
   POSIX localet bliver registreret

 Keld har været ude at rejse i 2 uger og vil skrive til listen om hans resultater.

8. linux hæfter.

Janus og Kenneth har lavet det meste af et hæfte om introduktion til gnome,
"kom godt i gang med gnome", gnumeric, gimp. Måske også PC kørekort.
Keld vil også gerne være med til at lave denne begynderbog.

Linux friheden er eksploderet i 5 bøger.

Troels har snakket med forfatterne til Linux - friheden om
at have png filer, opdatere billeder, lade den hedde 
howto-danish, og med hurtig henvisning for standard opsætning.
Har lavet RPM, med gammel version.
Kenneth har andet howto-danish materiale.

9. Internationale projekter

9.1 spec-filer
Redhat gør det i en .po fil pr sprog, nogenlunde fornuftigt.
Mandrake gør det i en multisprogsfil - ikke smart. Vi foreslår
Mandrake at lave en pr sprogs .po fil. Troels, skriver også om problemer
med 7.1 

Helixcode skal rådgives omkring hvad de skal gøre.
Vi skal have specs oversat til dansk.
Vi skal have det koordineret.

Vi vil skrive nogle retningslinier for dette.
"HOWTO- get you program translated". Kenneth Jacob keld, troels,
reviewers: peter. Vi kan måske bruge linux-i18n.org
eller i18n.gnu.org. Vi skal først have noget vi kan vise.
Jacob og Kenneth har idéer, Keld også.
Det er bedst at være proaktiv.
Troels vil lave udkast til ny måde til installation af
sprogafhængige faciliteter, så man undgår at installere mere
end nødvendigt. Troels har stoppet det.

9.2 pakkeformater
Bedre pakkeformat eller bedre pakkestrategi.
Kenneth og Troels vil gerne kigge på det. Kommer med forslag til det.
Evt snak med irc.gnome.org. Troels er ikke tilfreds, vil gerne
have at filer kan fjernes efter pakken er genereret.
"drimp"- format? Troels laver et oplæg pr email til diskussion.

10. Eventuelt - Ellers siden sidst.

Intet.

11. ordlisten

Vi gør det på dansk-listen - tager kun "b" til næste gang.
Man kan sætte spørgsmålstegn - ellers er det godkendt.

Refereret af
Keld


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:52 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *