[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

DKUUG konference handlede ikke om MS-OOXML
  KOPI


                    Danish Unix User Group 
                    (DKUUG)
                    Symbion
                    Fruebjergvej 3
                    DK-2100 København Ø

                    Tlf. 7027 9989


   Til 

   VTU minister  sslug@sslug
   Helge Sander

              Dementi.

  DKUUG konference handlede ikke om at MS-OOXML var et
  dokumentformat, som vil kunne give økonomiske fordele for
  Danmark.


DKUUG har afholdt en konference, som tydeligt demonstrerede, hvor
let det er at få Microsoft Office produkter til at skrive office
dokumenter i ODF formatet, som anbefales af ISO som måden, man
repræsenterer data i office dokumenter. ODF er en ISO standard,
som har gennemløbet en udviklingsprocedure med deltagelse af
professionelle dataloger og IT-udviklere.

DKUUG er i den forbindelse blevet taget til indtægt af
ComputerWorld.dk, fagbladet for IT, for at ville sidestille
ISO standarder med Microsoft's Office XML, kendt under
betegnelsen Ecma-376.

DKUUG må på det kraftigste tage afstand fra Computerworlds måde
at omtale data-specifikationer for kontordokumenter, i daglig
tale filformater for office dokumenter.

Computerworlds artikler er tendentiøse på en måde, som virker
frustrerende og skuffende. DKUUG har ikke holdt møde om at
anvende Microsofts formater, men om hvor let det er at få
Microsoft software til at skrive i det fremragende og
gennemtænkte ODF format. ODF bygger på en datalogisk gennemtænkt
viden om, hvad kontorsoftware skal kunne, og derfor er det meget
nemt at få fx. Microsofts udmærkede kontor-pakke til at skrive
ODF.

Dette var formålet med ODF konferencen arrangeret af DKUUG og
SSLUG samt foreningen KLID, med deltagelse af personer fra
Microsoft, Sun og andre repræsentanter fra udviklingsmiljøerne,
der i øjeblikket konkurrerer om markedets gunst.

Det er klart, som artiklen af Nicolai Devantier skriver, at
Microsoft skruer charmen på, og at firmaet ønsker at man
anerkender MSOX eller Ecma OOXML som en standard, hvilket det
ikke er efter normale begreber, det er tværtimod en ufuldkommen
specifikation af et eksisterende produkt.

Der har aldrig hersket tvivl om, at én og kun én standard for
office-dokumenter (filformater) vil være den mest økonomiske
beslutning, og ministerens stædige fastholden på undersøgelse af,
hvad det mon koster og hvor mange mennesker, der skal på kursus
i denne anledning, er udelukkende en forsinkelsesmanøvre. Alle
erfaringer fra pilot projekter vidner om massiv økonomisk fordel
ved at anvende Open Office.

Den økonomiske gevinst ved standardisering er stor og har altid
været kendt i store virksomheder. Kendte eksempler går fra ca.
400.000 jeeps under anden verdenskrig fremstillet efter samme
tegninger og nøjagtig ens, selv om de kom fra forskellige
fabrikker, til standarder for datakommunikation og
produktions-IT.

Indenfor administration vil den samme økonomiske fordel
naturligvis opnås: Man skal kunne skrive alle slags dokumenter
i ét og kun ét format og læser dem med alle til rådighed værende
programmer.

Det var pointen i ODF-konferencen: Microsofts programmer kan
skrive og læse ODF formatet, og der er derfor ingen grund til at
frygte ekstra udgifter til oplæring af brugere, som fortsat
ønsker at bruge MS-Office.

Det er derfor utroligt skuffende at læse ComputerWorld's
beskrivelse af ODF seminar afholdt i samarbejde mellem SSLUG og
DKUUG gående ud på, at der er "to verdener". Det er ikke
verdener, men produkter, og de kan alle skrive ODF.

Der har på dette møde ikke været tale om Ecma OOXML, som er en
beskrivelse af Microsoft produkter og ikke specifikation af et
gennemtænkt, nyt dokumentformat.

DKUUG holdt møde om konvertering af Microsoft's office formater
til ODF. Spørgsmålet, om de to verdener kunne forenes, er
misvisende blevet fortolket som tilslutning til, at Microsofts
Ecma OOXML

Men den egentlige grund til vedtage anvendelse af et
velspecificeret frit tilgængeligt dokument-format er, at stat og
administration ikke bør tvinge den almindelige borger til at
bruge en bestemt leverandørs produkter.


Donald Axel
Formand, DKUUG

Symbion
Fruebjergvej 3
DK-2100 København Ø

Tlf. 7027 9989
Mob. 2250 7842
Til orientering gengives ODF-konferencens program:

Program

   14:00-14:30 Indledning og ODF-standarden
         Keld Simonsen, DKUUG, medlem af ISO SC34

   14:30-15:15 Sun's converter filter for Microsoft office incl demo
         Malte Timmermann, Technical Architect for StarOffice/OpenOffice.org, Sun Hamburg

   15:30-15:45 Microsofts intentioner med ODF-standarden
         Jasper Hedegaard Bojsen, Government Strategy Manager, Microsoft Danmark

   15:45-16:00 Pause, kaffe, the og kage

   16:00-16:45 ODF-converter - implementation and demo
         Wolfgang Keber, Senior consultant, Dialogika, Tyskland

   16:45-17:15 Aftestning af odf-converter - resultater
         Axel Bojer, leder af norsk oversættelse af Openoffice.org
   
   17:15-17:30 Spørgsmål, opsummering, afslutning
         Keld Simonsen, DKUUG


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2007-07-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *