[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

DKUUG indbyder til debatm øde om Statens Open Source politik - 31 majDKUUG indbyder til debatmøde om Statens mulige politik for Open Source

Torsdag d 31. maj 2007 kl 19-22
På Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Det er Peter Timm, leder af Videnskabsministeriets Nationale Videncenter
for Software, som holder foredraget og leder debatten. 

Kom og diskutér hvad Staten skal gøre omkring open source med Peter Timm.

Hvis du er forhindret i at komme, kan du sende evt idéer eller spørgsmål til 
Keld Simonsen sslug@sslug som så vil bringe dem videre.

Deltagelse er gratis, også for ikke-medlemmer, og tilmelding er ikke nødvendig.

Her er Peter Timms oplæg:

Open Source Software - Et marked i hastig vækst.

Nationalt Videnscenter for Software blev etableret i april 2006 for at
understøtte regeringens softwarestrategi og bistå til videreudviklingen heraf
med henblik på bedst og billigst software. I centrets arbejde indgår open
source-software som et vigtigt redskab og midlerne er:

·  At skabe en ny forretningsmodel ved offentlige organisationers
softwareanskaffelse, hvor specialudviklet software bliver videreudviklet til
genbrugsvarer, hvis der er potentiale for det
·  At gøre dette i innovative åbne miljøer og bruge open source-software som
et virkemiddel
·  At medvirke til at skabe den nødvendige forandringsparathed hos kunder og
leverandører

En EU-rapport, Economic impact of open source software on innovation and the
competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT)
sector in the EU (november 2006), fastslår, at dette område er i kraftig
vækst, og at potentialet er meget stort. I rapporten påstås bl.a., at open
source-relaterede ydelser vil udgøre 32% af alle it-services i 2010, hvilket
vil svare til 4% af BNP i EU. En forudsætning herfor er naturligvis, at
udviklingen understøttes.

Indlægget vil give en status på de initiativer Videnscenteret har igangsat
det første år og lægge op til en diskussion af hvordan der skabes den
nødvendige forandringsvillighed hos offentlige organisationer og IT
leverandører for at udnytte det store økonomiske potentiale.  

Der vil der bl.a. være mulighed for at diskutere spørgsmålene:

 
Hvordan får man mest ud af de 15 mill kr, som er bevilget til centret, samt
cost/benefit for centerets omkostninger?

Samarbejde med andre om sw børser, incl EU IDABC og nordisk råd?

Hvordan gives tilskud til offentlige myndigheder der vil køre open source?

Michael Aastrup fra Venstre siger at han gerne vil give flere penge til
centret. Hvordan udnyttes dette bedst?

Det handler vel ikke bare om nyt software, men også om hvordan man
benytter det eksisterende sw, i løsningspakker. Kan man lave en form for
web version 2.0 omkring dette? Altså lade de enkelte offentlige
myndigheder lave en guide til hvordan de bruger FLOSS i deres virke?

Netværksopbygning. Kan man lave fora hvor de enkelte offentlige
myndigheder deltager?  Kan communitiet, incl DKUUG hjælpe?

Skoler: 250 skoler i Norge bruger Skolelinux. Kan vi opbygge noget
tilsvarende i Danmark?

Hvordan får vi SKI aftalerne til bedst at understøtte OSS og mindre
virksomheder?

Hvordan fremmer vi bedst at offentlige myndigheder leverer deres 
egenudviklede SW som OSS? Det er jo allerede én gang betalt af
skatteyderne.

Mødeleder: Keld Simonsen

Vel mødt!


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2007-06-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *