[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Microsoft's OOXML-standard lever ikke op til intentionerne i B103Microsoft's OOXML-standard lever ikke op til intentionerne i B103

Lige nu skal IT-ordførerne afgøre hvorvidt ODF eller OOXML eller begge skal 
være den/de gældende standarder i den offentlige forvaltning.

Jeg/vi mener, at falder valget på OOXML - enten alene eller i sameksistens med 
ODF - vil det betyde at de gode intentioner i B 103 vil forblive gode 
intentioner uden reelle konsekvenser.

I bemærkningerne til B 103 står der bla:

"Den offentlige it-politik bør sikre den offentlige sektor den bedst mulige 
software til de lavest mulige priser. Heri indgår parametre som 
funktionalitet, stabilitet og sikkerhed." og "Den offentlige it-politik bør 
medvirke til, at der sikres et konkurrencepræget marked for software i 
Danmark."

Et valg på OOXML vil betyde, at Microsoft kan fastholde sit monopol i den 
offentlige forvaltning, hvilket bliver den *modsatte* konsekvens af hvad der 
er *intentionen* i B 103. Forklaringen er som følger:

Scenario 1: OOXML vælges som den eneste gældende standard.

I bemærkningerne til B 103 står der også:

"Åbne standarder betyder, at standarden er:
1. Veldokumenteret med den fuldstændige specifikation offentligt tilgængelig
2. Frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske 
begrænsninger på implementering og anvendelse.
3. Standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum (en såkaldt 
standardiseringsorganisation) via en åben proces."

OOXML bryder med både 1 og 2. OOXML er *IKKE* dokumenteret med en fuldstændig 
specifikation som er offentlig tilgængelig. Dele af OOXML referere til 
Microsoft ældre Office-formater, hvis specifikationer *IKKE* er offentligt 
tilgængeligt. Og ydermere er Microsoft Office-formater *IKKE* frit 
implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på 
implementering og anvendelse.

Det betyder derfor at Microsoft suverænt afgør hvem - ud over dem selv - kan 
levere en 100% understøttelse OOXML. Hvilket vil sige at konkurrencen bliver 
sat ud af kraft - i strid med intentionerne i B 103.

Scenario 2: OOXML vælges sammen med ODF.

Selvom ODF vælges som en mulighed sammen med OOXML, så vil OOXML udvikle sig 
til at blive de facto standard. Dels qua udbredelsen af Microsoft Office, men 
også fordi Microsoft Office er den application, som kan levere en 100% 
understøttelse af OOXML.

Og i og med at der er et krav om at den offentlige forvaltning *skal* 
understøtte OOXML, vil det give en naturlig præference for den offentlige 
forvaltning at vælge Microsoft Office frem for konkurrerende produkter.

Og konsekvensen bliver som beskrevet i Scenario 1. Og konkurrencen er sat ude 
af kraft i strid med intentionerne i B 103.

Jeg/vi mener at ODF er det eneste bud som lever op til intentionerne i B 103.

Med venlig hilsen
Underskriveren/Underskriverne

... bare et forslag?

Bjarne


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2007-06-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *