[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] IT-ordfører til møde om B10 3Hej Bjarne.

Forslaget gaar saa vidt jeg ved ud paa, at det offentlige skal kunne modtage i mindst et af formaterne og at det offentlige skal gemme i mindst et af formaterne og at de offentlige skal kunne levere i mindst et af formaterne.

Forslaget vil derfor reelt betyde at OOXML bliver implementeret og at ODF ikke goer.

Jeg mener at det offentlige skulle og burde vaere forpligtiget til at kunne modtage i ODF, forpligtiget til at kunne gemme i ODF og forpligtiget til at kunne levere i ODF. Det er den eneste maade vi kan faa det offentlige til at underststoette ODF generelt.

At de saa ogsaa for min skyld gerne maa kunne haandtere OOXML, er saadan set i orden med mig, men det er da et spild af penge og hvis det offentlig gerne vil maerke byrden af to formater, saa bevares.. for min skyld gerne.

Men ODF vil aldrig blive understoettet i det offentlige generelt, med mindre det er et krav at det skal understoettes. Hvis det er et 'kan understoettes' kan man lige saa godt lade vaere. Man vaelger ikke to formater til det offentlige, hvis ODF er et 'kan understoettes'-format. Saa vaelger man reelt kun OOXML. At sige andet er noget sludder.

Hvis Sander fastholder to formater og ODF kun er et 'kan understoettes'-format, vaelger Sander reelt at binde Danmark til Microsoft og dets lukkede formater for en meget lang tid og det vil koste uhyrlige summer for Danmark baade i naer fremtid og paa laengere sigt.

Med venlig hilsen

Peter

Bjarne Wichmann Petersen wrote:
On Wednesday 09 May 2007, Bjarne Wichmann Petersen wrote:

Forslaget om 2 dokumentformater, lægger det op til en "både og" eller
en "enten eller" løsning. Altså at offentlige institutioner skal stille
dokumenter til rådighed i *både* ODF og OOXML? Eller er det at offentlige
institutioner kan vælge at stille dokumenter til rådighed i *enten* ODF
eller OOXML? Hvis det er "enten eller" er det jo meget sandsynligt at OOXML
ender som de facto standard qua MS Office's udbredelse.

Det er vel egentlig værre endnu. Hvis der er krav til at offentlige institutioner *skal* kunne modtage OOXML-dokumenter og MS Office er det eneste produkt der understøtter OOXML, jamen så ligger der jo næsten i at en understøttelse af OOXML er et krav om at det offentlige *skal* købe MS Office.


Bjarne 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2007-06-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *