[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] En politisk platform ?From: Ole Tange <sslug@sslug>
Reply-To: sslug@sslug
To: sslug@sslug
Subject: Re: [ITPOLITIK] En politisk platform ?
Date: Sun, 21 Aug 2005 12:18:19 +0200 (CEST)

On Sun, 21 Aug 2005, Steen Engholm wrote:
Apropos det kommercielle aspekt ved Open Source

Udvikling af software, samt administration af bruger-
platforme, er vel ikke helt selvstændige brancher .

Der kan være overlap. Jeg kan dog pege på mindst een organisation, som laver administration af brugerplatforme samt konfigurering af dem, men ikke noget, jeg vil kalde udvikling af software.


Virksomheder der varetager outsourcing vil helt eller
delvist også arbejde med udvikling af software samt
administration af brugerplatforme, på vegne af deres
kunder. Virksomheder der varetager outsourcing kan
være konsulent-virksomheder, eller en afdeling hørende
under et større firma - ex. HP og IBM .

Ligesom med den kontroversielle grænse mellem hardware
og software,

Er den kontroversiel?


Ja, det er en kontroversiel grænse, da den er relativt defineret .
Eksempelvis ville den dansk tyske grænse være kontroversiel hvis
den om mandagen lå i Kruså, men om tirsdagen blev flyttet til
Flensburg o.s.v. .

, så er grænsen mellem udvikling af software
og administration af brugerplatforme en relativ
definition .

Software er funktionalitet, du kan kopiere, ved blot at kopiere information. Det er vel ikke specielt kontroversielt.

 (off topic)
 .. men alt efter kontekst kan dit basale udsagn også udtrykke
 kontroversialiet ; eksempelvis er oplæring eller indlæring
 her fraværende som bindeled mellem original funktion og
 aflært, eller altså kopieret, funktion .  Det er bestemt
 vigtigt for netop forståelsen af 'digitalisering' at det
 indlevede, håndværksmæssige Gefühl let ignoreres .

Primært er denne opstilling - relatio komputere - en
forestilling om implementeringen af den digitale
arbejdsplads . Lidt specielt så omfatter den digitale
arbejdsplads også offentlige institutioner ; hvorved
opstillingen relatio komputere per software-udvikling
samt administration af brugerplatforme bliver til et
fokus for offentlig debat . Det er ikke fordi der er,
har været, eller vil blive, nogen eksakt skillelinie
mellem det offentlige og det private .  Alligevel
afhænger vores samfundsforståelse af muligheden for
at kunne skelne mellem virksomheder der kan tage et
ansvar for det fælles gode, og andre virksomheder der
ikke har det etiske ansvar .

Open Source begrebet er ret nøje, og eksplicit, fokuseret
på netop denne kontroversielle opstilling .

Er den det? Det har jeg endnu ikke opdaget. Jeg ser også Open Source mange andre steder, så "ret nøje fokuseret" på een opstilling opfatter jeg det ikke som.

Næ, det er min påstand . Det er et godt udgangspunkt at klarlægge
den påstand .

 Hypotetisk
qua komputerens rolle i de offentlige institutioner
fremkommer det synspunkt at Open Source begrebet har en
betydende værdi for den frie vidensdeling i samfundet,
altså at udviklingen af software samt administrationen
af brugerplatforme skal bære et etisk ansvar .  I et
sådant perspektiv bliver Open Source initiativet
forståelig i det moderne samfundsbillede .

Open Source kan på ingen måde relateres direkte til et forsvar for den frie vidensdeling i samfundet .

Men det kan til gengæld fri software. Heri består nemlig forskellen mellem Open Source-bevægelsens og fri software-bevægelsens baggrund. Free Software Foundations primære licens (GPL) er netop et forsvar af den fri vidensdeling i samfundet. Se http://ftp.fukt.bth.se/pub/movies/stallman/ stallman*mpeg for uddybning.

 Jamen hvor ville FSF så være uden Open Source, eller taler vi allerede
 om to distinkte og klart definerede bevægelser, eller brugermiljøer ?

 Det
forsvar er en fortolkning af hvor betydende den digitale
arbejdsplads er . Er digitaliseringen af samfundets
infrastruktur, offentlig som privat, et valg eller et
vilkår ? Et retorisk spørgsmål, som selv de mest forhærdede
humanister nok må indrømme .
Der er defor ingen tvivl om at Open Source er et engagement der kan
fortolkes som et ønske om etisk ansvarlighed.

Ja, det _kan_ fortolkes "som et ønske om etisk ansvarlighed". Det kan også fortolkes som et ønske om en hurtigere udvikling og mindre bureaukratisk, juridisk bøvl i IT-afdelingen.

Se nedenfor

 Fortolkningen sat til side
så er Open Source et engagement der eksplicit sigter mod
at software-udvikling samt administration af
brugerplatforme skal oppebæres af en branche standard .

En debat der vil relatere sig til Open Source, ex. om patentlovgivning,
om DRM, om kommunernes IT-systemer, om tilgængeligheden af
digitale/analoge fjernsyns-udsendelser, kan ikke referere til en entydig
argumentation udover det som virkelig er fokus for Open Source - ønsket
om etisk ansvarlighed er ikke til debat, og er heller ikke entydigt,
endsige nedskrevet .

Hvad er det for en gang vrøvl?!


Det er ikke vrøvl !?!

Selvfølgelig kan man da have en debat om Open Source og patentlovgivning,

JA

hvori der er entydige argumenter.

JA

F.eks.  kan et argument være at flere
fri software-projekter er stoppet eller begrænset som følge af
softwarepatenter.

Argument for hvad ??

Se:
http://www.sslug.dk/patent/fri-software-med-problemer

Det virker som om du vil have glæde af at genlæse nogle af de værker, der
beskriver baggrunden for Open Source og fri software. Hvis du ikke ved,
hvor du skal starte, så tag:
http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html
http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/toc.html

I lige måde

Eller måske ikke .
Det af mig påståede ønske om etisk ansvarlighed der kunne være en
af drivkræfterne i de anstrengelser som udmøntes i Open Source
projekter - den teoretiske tekst á la Raymond, den faktiske kilde-
kode som udgives under Open Source, de store organisations-
konglomerater som ex. Open Group, og såmænd også debatten om
software patenter - er ikke debatteret .

_________________________________________________________________
Undgå pop-ups med MSN Toolbar -  http://toolbar.msn.dk/ hent den gratis! 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-01, 02:02 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *