[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

En politisk platform ?
Apropos det kommercielle aspekt ved Open SourceUdvikling af software, samt administration af bruger- platforme, er vel ikke helt selvstændige brancher .

Virksomheder der varetager outsourcing vil helt eller
delvist også arbejde med udvikling af software samt
administration af brugerplatforme, på vegne af deres
kunder. Virksomheder der varetager outsourcing kan
være konsulent-virksomheder, eller en afdeling hørende
under et større firma - ex. HP og IBM .

Ligesom med den kontroversielle grænse mellem hardware
og software, så er grænsen mellem udvikling af software
og administration af brugerplatforme en relativ
definition .

Primært er denne opstilling - relatio komputere - en
forestilling om implementeringen af den digitale
arbejdsplads . Lidt specielt så omfatter den digitale
arbejdsplads også offentlige institutioner ; hvorved
opstillingen relatio komputere per software-udvikling
samt administration af brugerplatforme bliver til et
fokus for offentlig debat . Det er ikke fordi der er,
har været, eller vil blive, nogen eksakt skillelinie
mellem det offentlige og det private .  Alligevel
afhænger vores samfundsforståelse af muligheden for
at kunne skelne mellem virksomheder der kan tage et
ansvar for det fælles gode, og andre virksomheder der
ikke har det etiske ansvar .

Open Source begrebet er ret nøje, og eksplicit, fokuseret
på netop denne kontroversielle opstilling .  Hypotetisk
qua komputerens rolle i de offentlige institutioner
fremkommer det synspunkt at Open Source begrebet har en
betydende værdi for den frie vidensdeling i samfundet,
altså at udviklingen af software samt administrationen
af brugerplatforme skal bære et etisk ansvar .  I et
sådant perspektiv bliver Open Source initiativet
forståelig i det moderne samfundsbillede .

Open Source kan på ingen måde relateres direkte til et
forsvar for den frie vidensdeling i samfundet .  Det
forsvar er en fortolkning af hvor betydende den digitale
arbejdsplads er . Er digitaliseringen af samfundets
infrastruktur, offentlig som privat, et valg eller et
vilkår ? Et retorisk spørgsmål, som selv de mest forhærdede
humanister nok må indrømme .  Der er defor ingen tvivl om
at Open Source er et engagement der kan fortolkes som et
ønske om etisk ansvarlighed . Fortolkningen sat til side
så er Open Source et engagement der eksplicit sigter mod
at software-udvikling samt administration af
brugerplatforme skal oppebæres af en branche standard .

En debat der vil relatere sig til Open Source, ex. om
patentlovgivning, om DRM, om kommunernes IT-systemer,
om tilgængeligheden af digitale/analoge
fjernsyns-udsendelser, kan ikke referere til en entydig
argumentation udover det som virkelig er fokus for Open
Source - ønsket om etisk ansvarlighed er ikke til debat,
og er heller ikke entydigt, endsige nedskrevet .


(..kan fortsættes..)


_________________________________________________________________
Få alle de nye og sjove ikoner med MSN Messenger http://messenger.msn.dk/ 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-01, 02:02 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *